25n
25N
25N

Subvencions per a la promoció de la igualtat de gènere i el col·lectiu LGTBI

iStock.com/RomanBabakin

Subvencions per a la promoció de la igualtat de gènere i el col·lectiu LGTBI
10/02/2019 -

Les entitats de València que treballen en la promoció de la igualtat entre dones i homes i de les persones del col·lectiu lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexual (LGTBI), i en el foment de la lluita contra la discriminació per raó de sexe, d’orientació sexual o identitat de gènere, poden optar ja a la convocatòria de subvencions 2019 que ha realitzat l’Ajuntament.

La Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria el passat 28 de desembre, i ja ha sigut publicada en el Butlletí Oficial de la Província, BOP. El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes des de la publicació oficial de la convocatòria, i l’import total ascendeix a 100.000 euros. L’import màxim a percebre, amb independència del percentatge que resulte de la puntuació obtinguda, serà de 5.000 euros per projecte. Aquests s’ordenaran per ordre decreixent de puntuació fins a aconseguir el crèdit pressupostari disponible de 100.000 euros.

La finalitat d’aquesta convocatòria de subvencions és impulsar la cooperació entre la iniciativa social i l’administració local, per tal d’optimitzar els recursos existents, coordinar i complementar les actuacions municipals que impulse la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i donar suport a les actuacions del moviment associatiu que fomente l’apoderament i la participació de les dones en tots els àmbits de la vida, així com la consecució de drets i llibertats del col·lectiu LGTBI.

Tal com ha recordat la regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Isabel Lozano, poden rebre ajudes aquells projectes que es dirigisquen a potenciar relacions de parelles igualitàries, justes i equilibrades; a informar, sensibilitzar, investigar i divulgar les desigualtats entre dones i homes, així com les causes i conseqüències del sistema sexe-gènere i les maneres d’arribar al seu qüestionament i desconstrucció; la formació dirigida a l’apoderament i a la presa de consciència per part de les dones de les desigualtats de gènere i el suport per a superar-les; la protecció i defensa dels drets de les dones; la creació i manteniment de xarxes d’associacions i entitats de dones i espais de comunicació i relació; la prevenció i millora de l’atenció en matèria de violència masclista cap a les dones des d’una perspectiva d’apoderament per a aquestes; el treball en la corresponsabilitat entre homes i dones en els diferents àmbits de la vida personal, familiar i laboral; i el treball amb noves masculinitats per a l’apoderament de models masculins positius i cerca de dissociacions masculines més enllà dels paràmetres del sistema sexe-gènere de la societat patriarcal.

Així mateix, se subvencionaran projectes dirigits a la sensibilització contra estereotips i prejudicis i la normalització dels drets de les persones LGTBI; la sensibilització contra la LGTBIfóbia i la no discriminació; la lluita contra el ‘bullying LGTBIfòbic’; i el tractament de la diversitat sexual familiar i per raó de gènere en diferents àmbits socials.

Podran sol·licitar la subvenció totes aquelles associacions i entitats sense ànim de lucre que en el moment de presentació d’aquesta complisquen els requisits previstos en les bases de la convocatòria i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, aprovada per acord del Ple el juliol de 2016. A més, cada entitat o associació o agrupació podrà presentar un únic projecte (si presenta més d’un projecte o figura com a sol·licitant individual i en agrupació d’associacions o entitats quedaran tots dos exclosos).

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

setze − 7 =