25n
25N
25N

Soler: 'Les mesures economicofinanceres excepcionals del Consell permetran estimular, impulsar i mantindre l'activitat econòmica'

Millorar la liquiditat, promoure la reactivació i la reconversió del teixit productiu i ajudar a les famílies són els eixos centrals del Decret

Soler: 'Les mesures economicofinanceres excepcionals del Consell permetran estimular, impulsar i mantindre l'activitat econòmica'
07/05/2020 -

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler ha presentat, per a la seua convalidació per la Diputació Permanent de les Corts, el Decret llei, 4/2020 de 17 d’abril, de mesures extraordinàries de gestió economicofinancera per a fer front a la crisi produïda per la COVID-19.

Segons ha explicat Soler, “aquest decret llei recull tota una sèrie de mesures economicofinanceres excepcionals per a salvaguardar en primer lloc la salut dels valencians, però també l’economia, que s’ha vist parada en sec en poc més d’un mes”.

“La greu situació social que viuen algunes persones i la ràpida paràlisi que està afectant amplis sectors de la nostra economia, feien necessària l’adopció, amb la màxima urgència, d’aquestes mesures extraordinàries que permetran l’estímul, l’impuls i el manteniment de l’activitat econòmica, una vegada haja passat el marc temporal de l’estat d’alarma”, ha justificat el conseller.

Soler ha recordat que, a més de les mesures urgents ja adoptades de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes i de caràcter tributari i de simplificació administrativa, la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic va estimar necessari prendre mesures addicionals de caràcter econòmic pressupostari, que milloraren la liquiditat dels proveïdors de la Generalitat, reforçant així el suport a l’economia valenciana.

Millora de la liquiditat

El Decret llei agilita l’abonament a compte i les bestretes d’ajudes relacionades amb la COVID-19, així com els tràmits d’autorització del Consell en els contractes vinculats a mesures relacionades amb el coronavirus.

En aquesta mateixa línia, i de manera excepcional, s’autoritzen determinades transferències pressupostàries per a actuacions de lluita contra el coronavirus, així com determinades modificacions pressupostàries, al llarg del 2020, que siguen necessàries per a fer front a la COVID-19.

El Consell ha volgut agilitar els seus pagaments millorant la liquiditat dels proveïdors de la Generalitat i, en particular, el sector relacionat amb l’atenció residencial a les persones majors.

A més, s’aprova un règim excepcional i temporal, mentre es mantinga l’estat d’alarma, perquè els creditors de la Generalitat puguen cedir els seus crèdits a tercers i guanyar liquiditat. En aqueixa mateixa línia, s’han agilitat els tràmits dels contractes que formalitza l’Administració, els seus organismes públics o les seues entitats de dret públic, que estiguen destinats a atendre les necessitats de la crisi.

Model econòmic més estable i sostenible

Segons ha assenyalat Soler, “aquesta crisi ens està demostrant que és urgent i prioritari enfortir el nostre teixit productiu i accelerar el canvi del nostre model econòmic cap a un altre més estable i sostenible, que siga capaç de capejar amb major solvència els vaivens de l’economia global en la qual vivim, a pesar que ara estem davant un fet terrible i històric alhora, que cap analista ni agència era capaç de preveure i per al qual cap economia estava preparada.”

En aquest sentit, el conseller s’ha referit a les modificacions pressupostàries contemplades en el Decret davant la necessitat de dur a terme accions per a promoure la reactivació i la reconversió de la producció industrial a través del teixit associatiu empresarial, una vegada superada la pandèmia.

En concret, per part de la Conselleria d’Agricultura, es contemplen modificacions per a la concessió d’ajudes a productors agraris amb la finalitat de crear canals telemàtics de venda de productes per a compensar la disminució d’ingressos derivada d’aquesta crisi, o per a potenciar projectes d’investigació aplicada a recursos hídrics, entre altres.

Per part de la Conselleria d’Economia Sostenible i Sectors Productius, es contemplen modificacions per a fer costat a accions singulars desenvolupades per associacions empresarials vinculades a la indústria valenciana.

Ajudar a les famílies

El conseller ha recordat que “l’eix central de les polítiques del Govern del Botànic són les persones, per la qual cosa considerem essencial ajudar l’economia de les famílies valencianes, que s’ha vist sorpresa per aquesta situació”.

En aquest sentit, per a pal·liar els efectes negatius de la pandèmia sobre les rendes de les famílies s’han adoptat mitjançant aquest Decret llei mesures encaminades a suavitzar l’esforç econòmic que moltes llars estan fent, com l’ajornament sense interessos del pagament del Cànon de Sanejament, que gestiona l’Epsar, de les factures d’abril, maig i juny d’enguany, el qual es pagarà en els rebuts que s’emeten durant els 18 mesos posteriors.

“També s’ha prestat especial atenció en l’àmbit de les polítiques inclusives de la Generalitat als col·lectius socials més vulnerables, que han vist empitjorada la seua situació, que de partida ja era complicada i desigual respecte a altres col·lectius socials”, ha explicat el conseller.

“A aquest efecte -ha afegit- s’han estat garantint la continuïtat i la correcta prestació dels serveis públics desenvolupats en el marc d’excepcionalitat, especialment en les tramitacions dels expedients de les ajudes de la dependència i l’autonomia personal i de la renda valenciana d’inclusió”.

En aquest sentit s’han prioritzat aquells casos considerats com especialment vulnerables arran de la pandèmia, de la persona sol·licitant i el seu nucli familiar, reforçant el servei d’atenció a domicili i l’atenció a barris inclusius, i la reorganització de la plantilla o l’increment de l’equip de professionals que els formen.

Però, a més, el Decret preveu mesures com la que modifica la Llei de Renda Valenciana d’Inclusió, quant al càlcul de la prestació que en cada cas corresponga i dels complements a aquesta, entre altres aspectes, per a regularitzar-los. “Es tracta d’una mesura que resulta essencial, ja que la renda valenciana d’inclusió és una eina fonamental per a previndre i mitigar el risc d’exclusió social”.

Finalment, Soler s’ha referit a les mesures de caràcter humanitari, en l’àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament, com la modificació de la línia destinada a Accions Institucionals d’ajuda humanitària, per a poder donar resposta internacional a la greu crisi provocada per la COVID-19.

Compte per a centralitzar donacions

Durant la seua intervenció, el conseller d’Hisenda ha assegurat que “en una situació tan excepcional com aquesta, tota ajuda és benvinguda, i per tant, des del Consell s’ha volgut facilitar la gestió de les donacions d’aquells que volen ajudar la societat valenciana a superar aquest tràngol”.

Per a això, s’ha habilitat un compte per a centralitzar totes les donacions, tant les futures com les ja realitzades, per a ajudar en la lluita contra la COVID-19, les quals generaran crèdit en el pressupost de la Generalitat sense necessitat d’acceptació expressa.

A més, les donacions d’equipament i subministraments es consideraran acceptades per la seua mera recepció per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. i les donacions de béns immobles podran destinar-se, directament, en la lluita contra la COVID-19 o alienar-se i aplicar el producte obtingut a aquesta finalitat.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

17 − 5 =