25n
25N
25N

Sanitat subvenciona una casa d'acolliment i tres pisos tutelats per a persones afectades de VIH/Sida a la Comunitat Valenciana

Sanitat subvenciona una casa d'acolliment i tres pisos tutelats per a persones afectades de VIH/Sida a la Comunitat Valenciana
14/11/2016 -

El Ple del Consell ha aprovat quatre convenis de col·laboració que tenen com a objectiu comú l’atenció de persones afectades de VIH/SIDA (Síndrome de la Immunodeficiència Adquirida). El total de l’import d’aquestes ajudes ascendeix a 323.500 euros amb càrrec a l’exercici 2016.

El primer dels convenis és el subscrit entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i l’Associació Comité Ciutadà Antisida de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de les activitats del Centre de Dia “El Faro”. L’ajuda ascendeix a 32.560 euros per a l’exercici 2016.

Aquest centre té una capacitat de 32 places en horari de dia de dilluns a divendres. Al llarg de vuit hores d’acolliment diürn a les persones afectades per VIH en fase avançada se’ls dóna desdejuni, menjar i berenar.

També es proporcionarà la recollida diària dels pacients que pel seu grau de discapacitat no poden acudir per mitjans propis i no disposen de suport familiar per ajudar-los en el desplaçament.

Pis tutelat a Alacant

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública col·laborarà amb Càritas Diocesana d’Oriola-Alacant en el desenvolupament de les activitats en una casa d’acolliment (per valor de 196.760 euros) i en un pis tutelat a Alacant (l’import del qual ascendeix a 39.180 euros) ambdues durant l’exercici 2016.

Seran beneficiàries del pis tutelat les persones afectades de VIH/SIDA i amb greu insuficiència de mitjans econòmics que no disposen de suport familiar o que, àdhuc tenint-ho, per raons de diversa índole, no puguen dispensar-los les cures que requereixen.

A més servirà de residència temporal amb capacitat per a quatre persones afectades que possibilite la seua recuperació física i la seua reintegració en la família o en qualsevol altre àmbit social.

Respecte a la casa d’acolliment servirà entre altres coses per a atendre a persones afectades en fase avançada que han passat per institucions penitenciàries i es troben en situació de desemparament quan se’ls concedeix la llibertat condicional o accedeixen a la plena llibertat.

La casa d’acolliment tindrà 14 places en règim residencial. Les ajudes estipulades en els convenis serviran per a atendre despeses derivades de la gestió i el manteniment i els honoraris dels treballadors necessaris per al funcionament tant del pis tutelat com de la Casa d’Acolliment.

Recuperació física i integració a Castelló

Finalment, el Ple del Consell ha aprovat el conveni entre Conselleria de Sanitat Universal i l’Associació Ciutadana de Lluita contra la Sida de Castelló (CASDA) per al desenvolupament d’activitats en el projecte trepitge tutelat “La Llar” per a persones afectades de SIDA. L’import de la subvenció ascendeix a 55.000 euros per a l’exercici 2016.

El pis tutelat té una capacitat de 6 places i és una residència temporal que possibilita a l’individu en primer lloc la seua recuperació física i en segon lloc la seua integració en la família, societat o en cas que l’evolució de la seua malaltia requerisca serveis sanitaris pertinents.

Seran beneficiaris d’aquesta ajuda les persones afectades de VIH en fase avançada que residisquen a la província de Castelló en primer lloc i en segon lloc en la resta de la Comunitat Valenciana i que siguen remesos pels hospitals públics, centres penitenciaris i altres entitats públiques de la Comunitat.

La SIDA continua sent en l’actualitat una malaltia infecciosa amb gran repercussió sanitària i social. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es planteja com a objectiu general en el seu pla de lluita contra la infecció, la reducció de la vulnerabilitat al VIH (virus de la immunodeficiència humana) i les seues conseqüències, per la qual cosa entre les seues principals línies d’actuació posa especial èmfasi a reduir l’impacte negatiu personal i social de la malaltia.

Més informació

1 Comentari

  1. manson evelin
    manson evelin gener 20, 13:06

    Esta nueva investigación proporciona una prueba irrefutable de que también puede proporcionar cierta protección contra el herpes genital y las infecciones del virus papiloma”, señaló.

    Resposta al teu comentari

Escriu el teu comentari

8 + 12 =