25n
25N
25N

Primer estudi de l'Avaluació de l'impacte de les associacions de la ciutat de València

Primer estudi de l'Avaluació de l'impacte de les associacions de la ciutat de València
30/05/2020 -

La Regidoria de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de València, amb la col·laboració de la Fundació Horta Sud, han presentat hui el primer estudi de l’Avaluació de l’impacte de les associacions de la ciutat de València. En l’estudi, en el que han participat 186 entitats, es posa de manifest que el moviment associatiu genera llocs de treball, dinamitza l’activitat sociocultural i multiplica per dos cada euro que rep per part de l’Administració pública.

Aquest estudi serveix per a mesurar l’impacte social i econòmic del teixit associatiu de la capital del Túria. Per tal de donar visibilitat i valorar l’aportació de les associacions de la capital del Túria, l’Ajuntament de València, amb la col·laboració de la Fundació Horta Sud, va iniciar en novembre de 2019 la recollida de dades a través d’un qüestionari, implicant a més de 180 associacions i entitats de la ciutat de València.

Per a Elisa Valía, Regidora de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de València, aquest estudi posa de manifest que “les associacions són clau per a recordar-nos allò que mai hem d’oblidar: el compromís col·lectiu, la necessitat de justícia social, la dinamització dels nostres barris i l’aposta per la nostra cultura i les nostres tradicions”. En aquest sentit, Valía aposta per “fomentar la corresponsabilitat entre l’administració pública i les associacions, desenvolupant línies de cooperació i col·laboració per a avançar cap a un govern més obert”.

El gran dinamisme associatiu de la ciutat de València es reflecteix en l’ampli ventall de tipus d’associacions: educatives, veïnals, de cooperació i sensibilització, culturals, d’infància, adolescència i joventut, de dona, de persones majors, festives, mediambientals, d’assistència social, i esportives, principalment. L’estudi demostra que 1 de cada 2 associacions actuen en l’àmbit municipal, mentre que el 9% són d’àmbit comarcal, el 31% d’àmbit autonòmic, el 13% d’àmbit nacional i el 2% d’àmbit internacional.

El 61% de les associacions pertanyen a alguna federació i/o coordinadora, mentre que el 39% no estan federades. En aquest sentit, també destaca el fet que el 18% de les associacions que han contestat al qüestionari estan declarades d’utilitat pública, un reconeixement per part de l’Estat a la tasca social que fan algunes associacions que promouen l’interés general. Persones associades, voluntariat i gènere Les 186 associacions que han contestat al qüestionari realitzen 8.693 activitats puntuals a l’any en les que participen una mitjana de 163 persones per activitat, així com 3.531 activitats periòdiques a l’any en les que participen una mitjana de 73 persones per activitat. L’estudi també destaca que de les 186 associacions enquestades, a València hi ha 149.970 persones associades, de les quals un 9% assumeix tasques de voluntariat. Un 52% de les fundacions de l’Horta Sud | c/ Mare de Déu de l’Olivar, 30 – 46900, Torrent (València) | 961 553 227 | fundaciohortasud.org persones voluntàries dedica entre una i dues hores a la setmana, un 30% li dedica entre 2 i 5 hores setmanals i un 18% li dedica més de 5 hores a la setmana.

Les 13.489 persones voluntàries d’aquestes 186 associacions estan dedicant aproximadament més de 31.500 hores a la setmana de forma desinteressada a la millora de la vida de les persones i de la ciutat. La franja de població que més participa en tasques de voluntariat està localitzada entre els menors de 30 anys amb un 42% del total. Li segueixen les persones de 30 i 45 anys i els que tenen entre 46 i 65 anys, amb percentatges molt semblants (25% i 26% respectivament) mentre que el 7% són persones majors de 65 anys. Pel que fa a la representativitat de gènere, el 55% de les persones associades són dones i el 45% són homes, per tant la participació en les associacions és pràcticament paritària.

Respecte a la representació per gènere a les Juntes Directives, els percentatges són molt pareguts, el 52% són dones i el 48% són homes. En canvi, són les dones les que fan un pas endavant a l’hora d’assumir responsabilitats: la distribució del voluntariat és del 61% de dones enfront del 39% d’homes que assumeixen tasques de voluntariat. Impacte econòmic Els ingressos totals de les associacions enquestades són de 35.057.399 €. De les vies de finançament amb les que compten les associacions destaquen, en primer lloc, els ingressos que reben per subvencions que representa un 69% del total. Un 31% dels recursos econòmics són recursos propis, entre els quals es troben la prestació de serveis, donatius, quotes de soci o de la mobilització de recursos a empreses. Per tant, podríem dir que de cada 3 € destinats a les activitats del teixit associatiu que donen vida a la ciutat, 2 € els posa l’Administració pública i 1 € l’aporten les associacions.

Aquesta proporció varia si llevem les quatre primeres associacions amb més pressupost, ja que la relació passa a ser que el teixit associatiu multiplica per 2 cada 1 euro que rep per part de l’Administració pública. L’estudi també confirma que les associacions enquestades generen 1.123 llocs de treball, dels quals 614 són contractes a jornada completa i la resta, un total de 509, són contractes a temps parcial. Dins dels contractes de treball a temps complet, el 51% són dones i el 49% són homes, mentre que dins dels contractes de treball a temps parcial, el 73% són dones i el 27% són homes.

Si férem una extrapolació, podríem estar parlant que el moviment associatiu de la ciutat de València genera més de 5.000 llocs de treball. Objectius de l’estudi La informació recollida en l’estudi mostra una fotografia de la situació en la qual es troben les associacions de la ciutat. La gestió de les dades s’ha realitzat a través de la Plataforma d’Avaluació de l’Impacte, una eina impulsada per la Fundació Horta Sud per tal de conéixer l’impacte de les associacions dels municipis de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, l’estudi serveix per a visibilitzar, valorar i reconéixer l’aportació social i econòmica que el teixit associatiu de València fa a la societat, quant a persones associades, voluntàries, hores de dedicació i recursos econòmics.

A més, el fet de disposar d’informació objectiva i actualitzada també serveix per a demostrar que la confiança en el tercer sector no és cega, sinó que les organitzacions són transparents i que aporten i enriqueixen a la societat. Les associacions de la ciutat de València realitzen una funció essencial en les polítiques de desenvolupament, medi ambient, promoció dels drets humans, joventut, salut pública, cultura, festes, creació d’ocupació i altres de similar naturalesa. No podem menysprear el gran capital social i la intel·ligència col·lectiva del moviment associatiu. Ara, més que mai, és imprescindible l’aportació de les associacions per a reconstruir les nostres comunitats.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

cinc + 8 =