25n
25N
25N

El II Pla d'Adquisició d'Habitatge doblega el seu pressupost fins als 6,2 milions

El II Pla d'Adquisició d'Habitatge doblega el seu pressupost fins als 6,2 milions
22/09/2020 -

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha presentat aquest dimarts el Segon Pla d’Adquisició d’Habitatge –per a la compra d’immobles que es destinaran al lloguer social– l’objectiu del qual és ampliar el parc públic en 234 municipis de la Comunitat Valenciana i atendre la situació d'”emergència residencial”.

La convocatòria compta amb un pressupost de licitació de 6.240.000 euros, una dotació que doblega a la de l’anterior concurs de compra amb la intenció de duplicar també el nombre d’habitatges del primer i sumar unes 80 cases, a un preu similar al que es va pagar en el concurs de l’any passat, uns 85.000 euros de mitjana.

El vicepresident ha recordat que el primer concurs de compra va ser un instrument que va permetre a la Generalitat adquirir “per primera vegada en la història” un total de 41 habitatges per un valor pròxim als 3 milions d’euros.

CRITERIS MÉS FLEXIBLES, LES NOVETATS

Aquesta nova convocatòria inclou una sèrie de “novetats” sobre la primera. Així, es podrà adquirir habitatges en construcció, sempre que la seua finalització estiga prevista en un termini inferior als tres mesos des de l’inici del procediment a fi d’ampliar les ofertes d’immobles en fase final d’execució,.

A més, es podran admetre habitatges en construcció o que necessiten rehabilitació o reparacions per a aconseguir les condicions d’accessibilitat i habitabilitat exigides, sempre que la propietat es comprometa a executar a càrrec seu l’adequació necessària abans de la formalització de la compravenda.

No sols s’admetran habitatges constituïts en règim de propietat horitzontal, sinó també unifamiliars (cases de poble) situades al centre urbà de municipis amb població inferior a 10.000 habitants, sense que puguen tindre en tots dos casos una antiguitat superior a 50 anys.

Des del punt de vista jurídic, els habitatges podran estar lliures de càrregues i gravàmens, però també s’admetran habitatges gravats amb hipoteca, sempre que s’aporte compromís subscrit per la propietat de procedir a la seua cancel·lació de forma anticipada o simultània a la formalització del contracte de compravenda de l’habitatge.

Quant als subministraments (aigua, llum i gas, en el seu cas), a fi de millorar i agilitzar la gestió posterior després de la seua adscripció a EVha, se sol·licitarà que la propietat procedisca a tramitar la seua baixa de forma anticipada o simultània a la formalització de la compra.

Al concurs, elaborat per la direcció general d’Habitatge i Regeneració Urbana, podrà accedir tota persona física o jurídica que posseïsca una o més habitatges en els municipis classificats -segons les dades de la Generalitat- amb necessitats d’habitatge públic.

Els criteris d’adjudicació establits, així com la seua valoració, es refereixen a la necessitat i demanda existent (fins a 15 punts); tipologia i característiques de l’habitatge (fins a 30 punts); ubicació en el municipi (fins a 5 punts); caracterització de l’oferent (fins a 5 punts); taxació pericial (fins a 5 punts), i oferta econòmica (fins a 40 punts).

Les ofertes que s’accepten seran les que estiguen localitzades en els 234 municipis on existeix major necessitat i demanda d’habitatge amb finalitats socials. Aquest llistat de municipis es troba disponible en la pàgina web de la Conselleria.

El termini per a presentar les ofertes serà de 30 dies comptats a partir de l’endemà en el qual aparega publicat l’anunci de convocatòria del concurs en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Les persones interessades en el concurs poden dirigir les seues consultes al correu adquisicionviviendas2020@gva.es

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

1 × 2 =

bombers
CCCC
bombers