caixa popular

Vilar presentarà una moció referida a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'impost de plusvàlues

Vilar presentarà una moció referida a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'impost de plusvàlues
22/05/2017 -

El regidor d’Hisenda, Ramón Vilar, presentarà al pròxim Ple una moció referida a la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. El regidor ha anunciat que presentarà en nom del govern municipal una moció referida a la Sentència de data 11/05/2017, en la qual si bé queda clara l’anul·lació de la plusvàlua quan no es produïsca increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, també queda molt clar que la mateixa sentència insta al legislador a reformar el règim legal del tribut. “Demanarem que amb caràcter immediat i urgent per part del govern d’Espanya, es realitze la iniciativa legislativa necessària a la qual urgeix la mateixa sentència”.

El regidor ha assegurat que, d’altra banda, s’han cursat les instruccions pertinents al personal del servei de Gestió Tributària Integral en les quals s’ordena congelar aquelles autoliquidacions en les quals els interessats declaren minoració del valor indicant-los als interessats:

Així mateix, se’ls indicarà que, tal com diu la sentència del Tribunal Constitucional, quan el legislador es pronuncie respecte a “la forma de determinar l’existència o no d’un increment susceptible de ser sotmés a tributació”, l’Ajuntament continuarà la gestió de la seua sol·licitud i li requerirà la documentació corresponent.

Quant a la possible pèrdua per l’Ajuntament de València per aquesta sentència, segons el regidor, al no haver-se produït revisió cadastral en la ciutat des de 1997, no seran excessivament copioses ni alarmants, quant a hipotètiques devolucions, si ben els al voltant de 4 milions d’euros que estimem, suposen un minvament important dels ingressos. La Inspecció de Tributs manté fins al dia de hui congelats 290 expedients (alguns d’ells dels mateixos interessats).

Per al regidor, el servici de Gestió Tributària Integral està perfectament dotat, i de fet, estan ja atenent quantes consultes i peticions li són formulades.

D’altra banda, Ramón Vilar insisteix que “els Ajuntaments hem estat aplicant amb rigor la Llei d’Hisendes Locals i liquidant segons el marc legal establert, amb la qual cosa exigirem del govern el reintegrament a les arques municipals de qualsevol quantitat que s’haja de retornar als ciutadans, de la mateixa manera que també exigirem que en tant que no es resolga legislativament la situació, els possibles minvaments en els ingressos “no comptabilitzen” en les normes d’estabilitat pressupostària.

El regidor va més enllà i manifesta que, arreplegant el sentir de la Comissió d’Hisenda de la FEMP, hi ha una petició “unànime” que s’aborde amb “profunditat” quins seran “les conseqüències de futur d’aquesta sentència”. En eixe sentit, ha apuntat que des dels Ajuntaments “ens hem de plantejar si l’actual impost poguera quedar obsolet per a sol·licitar de l’Estat quines alternatives poden plantejar-se i evitar els dèficits que es produiran per falta d’ingressos en aquest concepte”.


Més notícies

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

quinze + 8 =

viva gym canovas
exposicion caps tallats
25n Foios