25n
25N
25N

Mercadona incrementa la seua inversió un 46% i factura 25.500 milions

Mercadona incrementa la seua inversió un 46% i factura 25.500 milions
10/03/2020 -

Mercadona, empresa de supermercats físics i de venda online, ha incrementat la seua inversió durant 2019 en un 46%, fins als 2.200 milions d’euros. Aquest esforç inversor, realitzat amb càrrec als seus recursos propis, s’emmarca en el seu pla de transformació 2018-2023 per a impulsar un model d’empresa més digital, productiva, responsable socialment i sostenible, implicada a promoure la prosperitat compartida conscient de la seua responsabilitat a contribuir a millorar l’entorn social i econòmic.

En 2019, i gràcies a la seua determinació per a sorprendre els seus “Caps”, com internament Mercadona denomina als seus clients, la companyia ha experimentat una millora en vendes consolidades a superfície constant d’un 5%, fins als 25.500 milions d’euros. I com a conseqüència igualment del seu compromís amb la satisfacció al “Cap”, amb nous productes i millores constants de servei i qualitat al millor preu, la companyia ha experimentat un increment de més de 80 tiquets per botiga i dia de mitjana, la qual cosa representa un augment acumulat en tres anys de 205 tiquets botiga dia.

Durant aquests dotze mesos, Mercadona després d’obrir 46 supermercats, 10 d’ells a Portugal, i tancar 46 botigues que per les seues característiques no podien ser ajustades al seu nou model més eficient i sostenible, ha finalitzat l’any amb 1.636 supermercats. Igualment ha mantingut el procés de renovació de la seua xarxa de supermercats i ha finalitzat l’any amb 800 supermercats del Nou Model de Botiga Eficient (Botiga 8), després de reformar 351 botigues. Conscient de les demandes dels seus clients de productes de proximitat i locals, que aporten major frescor i qualitat a l’oferta, ha continuat avançant en la renovació de les seues seccions de frescos, amb l’estratègia de Frescos Global, agrupant en més de 1.300 supermercats totes les millores i innovacions de les seccions de frescos.

En aquest procés d’adaptació constant a les necessitats dels clients s’emmarquen els 319 supermercats amb la nova secció “Listo Para Comer” (“Pronto a Comer” a Portugal), que ha reforçat a més la seua oferta amb nous plats locals i amb la incorporació de begudes fredes i calentes. I també la nova zona habilitada amb taules i cadires que la companyia ha disposat dins d’algunes de les seues botigues perquè els “Caps” puguen consumir productes adquirits en el supermercat. Aquesta iniciativa ha sigut una gran oportunitat perquè més de 120 nous proveïdors especialistes s’unisquen a aquest projecte obert perquè, segons Juan Roig, “per a adaptar-nos a les noves solucions, oferir plats locals i garantir la qualitat cada dia, necessitarem més proveïdors especialistes”.

Eixa necessitat d’especialització ha portat a Mercadona, durant 2019, a avançar en la seua evolució cap al concepte Proveïdor Totaler iniciat l’any passat, i a continuar construint un projecte obert i socialment responsable que aporta agilitat i coneixement compartit. En finalitzar l’any, la companyia col·labora amb 1.400 proveïdors totaler, l’especialització dels quals ha permés a la companyia oferir productes nascuts de l’experiència de coinnovació amb el client i amb un repte irrenunciable: qualitat, qualitat, qualitat i, sobretot, qualitat com a clau diferencial de l’oferta.

Una fita històrica per a Mercadona: la internacionalització

El passat 2 de juliol de 2019 Mercadona va aconseguir una nova fita en la seua història amb l’obertura del seu primer supermercat a Portugal, concretament en Canidelo, Vila Nova de Gaia, districte de Porto. Amb aquesta inauguració, a la qual s’han unit 9 botigues més, les dues últimes obertes el mes de desembre, situades en els districtes de Porto, Braga i Aveiro, la companyia ha convertit en realitat el seu procés d’internacionalització, anunciat en 2016 i que s’ha construït durant aquests tres anys gràcies a l’esforç de 900 treballadores i treballadors i de 300 proveïdors portuguesos.

La seua col·laboració diària ha contribuït a construir un assortiment per a i amb “O Chefe” portugués i a aconseguir, en aquest primer any, una facturació total de més de 32 milions d’euros. A això cal afegir l’esforç inversor de la companyia per al desenvolupament d’aquest projecte, de més de 220 milions d’euros des del seu inici. D’aquest total, 150 milions d’euros s’han invertit durant 2019, quantitat que s’ha destinat a l’obertura de les noves botigues, l’adquisició de nous terrenys i la posada en marxa del bloc logístic a Póvoa de Varzim, entre altres.

Transformació digital, sostenibilitat i venda online

La digitalització de la companyia ha sigut un altre dels reptes importants en els quals ha treballat Mercadona en 2019. Amb una inversió de més de 160 milions, la companyia ha finalitzat la primera fase iniciada en 2018 per a digitalitzar els supermercats i fer-los més eficients, productius i sostenibles. El procés de transformació digital ha permés, igualment, introduir millores en l’acte de compra dels clients, amb una major agilitat i calidesa; així com en els processos de cobrament i comanda de les treballadores i treballadors, actualment amb eines més intuïtives i productives. Així mateix, amb la incorporació de noves aplicacions i sistemes de monitoratge de les diferents màquines i instal·lacions, s’ha reforçat el desenvolupament sostenible de la companyia per mitjà de la reducció i optimització del consum elèctric. A tot això cal sumar la inversió de més de 44 milions d’euros del nou Centre de Procesament de dades (CPD) situat a Villadangos del Páramo (Lleó).

Igualment, i en aquest procés constant d’avanç tecnològic, Mercadona ha invertit més de 8 milions d’euros per a poder posar en marxa el juny de 2019 la seua segona “Colmena” online, un magatzem en el qual se centralitza la preparació i distribució de les comandes online a Barcelona (Polígon Zona Franca), des d’on se serveixen més de 50 codis postals. Aquesta s’uneix a la situada en Polígon Vara de Quart (València), oberta en 2018. Amb una facturació conjunta de més de 6 milions d’euros mensuals i una plantilla de 540 persones, la companyia valora de manera positiva com està evolucionant el model de venda online i iniciarà el servei online a Madrid durant el primer semestre de 2020. Per a dur a terme aquest necessari projecte de transformació digital, Mercadona va iniciar un procés de captació de talent, intern i extern, que continuarà durant 2020 i que ha permés incorporar en 2019 a 200 persones al departament d’informàtica, per a acabar l’any amb un equip informàtic compost per 700 professionals especialitzats.

Creixement compartit, creació d’ocupació i igualtat

La persecució de tots els objectius ha permés a la companyia aconseguir les metes marcades i elevar el seu benefici net en 2019 fins als 623 milions d’euros (un 5% més que l’exercici anterior), fruit del nivell d’esforç del conjunt de quants formen part del projecte. Per a reconéixer aquest treball i implicació, i fidel al seu principi que “l’èxit, si és compartit, sap millor”, Mercadona ha distribuït un 27% del seu benefici total generat entre les treballadores i treballadors de la plantilla, concretament 340 milions d’euros, en concepte de primes per objectius. A més d’això, un altre 23% del resultat, 282 milions d’euros (2 milions d’euros corresponen a Portugal), s’ha revertit a la Societat en concepte d’impostos, amb un tipus impositiu efectiu en l’impost de societats del 18%; mentre que un 40%, en total 493 milions d’euros, s’ha reinvertit en l’empresa com a recursos propis, i el 10% restant, 130 milions d’euros, s’ha repartit entre els accionistes via dividends.

A conseqüència d’aquest creixement, i per a poder continuar impulsant el procés de transformació iniciat, la companyia ha creat en 2019 un total de 4.200 nous llocs de treball fix, 3.600 a Espanya i 600 a Portugal, fins a finalitzar amb una plantilla de 90.000 persones, 89.100 a Espanya i 900 a Portugal. Així mateix, ha continuat impulsant mesures de caràcter social, com reflecteix el fet que en 2019 un total de 2.284 persones, pares i mares treballadores, hagen decidit allargar 30 dies els permisos per naixement establits legalment; i que 15.899 treballadores i treballadors hagen gaudit de jornades reduïdes. En aquest mateix àmbit, i dins de la seua política d’igualtat, cal destacar que en 2019 el 62% de la plantilla són dones; així com que el 47% dels llocs directius, un total de 1.877, estan liderats per dones.

Compromesos activament amb el medi ambient “donar el SÍ a cuidar més el Planeta”

Mercadona ha continuat impulsant el seu model de negoci responsable i ha reforçat el seu compromís amb la defensa del medi ambient a través de la incorporació de mesures per a produir de manera sostenible i aconseguir un impacte mediambiental més positiu, la qual cosa ha suposat un esforç inversor de 44 milions d’euros en 2019. La companyia, que aplica els principis de l’economia circular en multitud de processos, és conscient que encara té molt a millorar per a donar resposta al que la Societat i els “Caps” li demanden. Per aquest motiu assumeix la responsabilitat de “donar el sí a cuidar més el Planeta”. Un compromís que tots els que formem Mercadona assumim individualment i col·lectivament de la mà dels nostres proveïdors i “Caps”.

El sistema de gestió ambiental propi de Mercadona treballa activament per a adequar-se als reptes ambientals i socials. La companyia està immersa en diversos projectes que persegueixen un objectiu comú: cuidar cada dia més l’entorn. Mercadona està centrada en el fet que els processos interns de l’empresa siguen capaces de fer més amb menys impacte, així com de trobar solucions que tinguen en compte el factor ecològic. Els esforços estan centrats en una logística sostenible, l’eficiència energètica, la gestió de residus i la reducció del plàstic.

Quant a la logística sostenible, l’objectiu de la qual és augmentar l’eficiència i sostenibilitat de la flota de transport, implica utilitzar combustibles que reduïsquen la contaminació i noves tecnologies per a la gestió i planificació de les rutes de proveïment. La companyia ha millorat significativament l’eficiència energètica gràcies a la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, el desenvolupament del pla de substitució de gasos refrigerants en totes les seues instal·lacions i l’adequada gestió de l’aigua. A més, s’estan dedicant importants esforços a la reducció de plàstics i residus. En aquest sentit un primer objectiu, ja aconseguit, ha sigut eliminar per complet la bossa de plàstic d’un sol ús en la línia de caixes, que han sigut substituïdes per tres bosses reutilitzables i totes sostenibles: la cistella de ràfia, una bossa de paper reutilitzable i reciclable, i una bossa de plàstic reciclable i elaborada amb plàstic reciclat procedent dels processos interns de Mercadona. Aquesta última acció ha permés donar un nou ús a més de 8.000 tones de plàstic a l’any, i ve a sumar-se a altres moviments com la incorporació de plàstic recuperat dels usos agrícoles en la línia de parament i neteja de la llar Bosque Verde, que Mercadona va posar en marxa en col·laboració amb el seu proveïdor, SP Berner, fa ja 10 anys.

Aquestes iniciatives s’emmarquen en un ambiciós projecte l’objectiu del qual és repensar la funció que té el plàstic en els processos tant de la cadena agroalimentària com de Mercadona i els seus proveïdors, avançar cap als objectius de l’economia circular i fomentar el desenvolupament de nous materials d’envàs. Part fonamental d’aquest procés ha sigut l’auditoria que ITENE (Institut Tecnològic de l’Embalatge, Transport i Logística) ha realitzat a tots els envasos que actualment utilitza la companyia en els seus productes recomanats, i que ha portat a Mercadona a aprovar una estratègia (anomenada internament 6.25) per a la reducció de plàstic, amb 6 accions i l’objectiu d’arribar a 2025 havent complit un triple objectiu: reduir un 25% de plàstic en els envasos de marca pròpia (eliminant el que no afija valor, incorporant material reciclatge, etc.), que tots ells siguen reciclables o compostables per a aquesta mateixa data i que la companyia, que actualment separa i envia a reciclar més del 70% de tots els residus plàstics que genera, abast el 100% en el mateix horitzó temporal, evitant que aquests residus es convertisquen en desaprofitament.

Inversió de 1.800 milions d’euros en 2020 per a impulsar la Mercadona del futur

Per a consolidar el seu desenvolupament i establir les bases de la Mercadona del futur, la companyia continuarà impulsant el seu pla de transformació 2023 i per a això, té previst invertir 1.800 milions en 2020, que destinarà, principalment, a l’obertura de nous supermercats, 69 a Espanya i 10 Portugal; a la reforma de 160 supermercats per a adequar-los al Nou Model de Botiga Eficient (Botiga 8); a continuar desenvolupant el Projecte Frescos Global, i la implantació de la nova secció de Listo para Comer/Pronto a Comer a altres 460 supermercats també al llarg de l’any.

Així mateix, Mercadona té previst continuar reforçant i optimitzant la seua xarxa logística amb la reforma i inauguració de nous blocs logístics; i continuarà destinant importants recursos a la transformació digital, un altre dels reptes de la companyia, i a l’obertura d’un nou magatzem online (Colmena) a Getafe (Madrid). Per a tot això, la companyia crearà més de 2.000 llocs de treball estables i de qualitat en 2020, entre Espanya i Portugal.

El president de Mercadona, Juan Roig, ha manifestat que “en 2019, amb ‘El Cap’ sempre com Faro, hem continuat consolidant la brutal transformació en la qual està immersa Mercadona, aconseguint una fita històrica per a tots quants formem la companyia, la nostra internacionalització a Portugal el mes de juliol passat. Tot això, com els reptes que encara tenim al davant, no es podria aconseguir sense la vertadera força de la transformació de Mercadona: les 90.000 persones, 900 d’elles a Portugal, que amb el seu talent, esforç i lideratge estan construint una empresa cada vegada més conscient que el seu paper és contribuir a millorar l’entorn social i econòmic produint de manera eficient i responsable per a generar prosperitat compartida”. I en eixe compromís irrenunciable, “tots els que formem Mercadona ens hem marcat també per a 2020 un repte clar: Donar el Sí a cuidar més el Planeta”.

Projecte Llegat Juan Roig i Hortensia Herrero

Igualment, Juan Roig ha procedit a detallar com comparteixen i reinverteixen en la societat, tant ell com la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, una part important dels dividends i del seu patrimoni personal; 50 milions d’euros en 2019, a través del Projecte ‘Legado’ en les seues diferents iniciatives; Emprenedoria, Formació, Esport, Entreteniment, Art i Cultura; i amb la previsió de 76 milions per a 2020.

Aquest compromís, que es va iniciar fa una dècada, naix del convenciment per part de tots dos que “el vertader èxit parteix de la generositat de compartir i posar al servei dels altres els coneixements i recursos dels quals cadascun disposa”. I en el seu cas, a través de Marina d’Empreses, Fundació Trinidad Alfonso, València Basket Club, L’Alqueria del Basket, Licampa 1617 (València Arena) i Fundació Hortensia Herrero, entre altres.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

4 × dos =