caixa popular

La Unitat de Mediació Policial de Torrent, pionera a Espanya

L’objectiu de la unitat té un caràcter preventiu i el cost del servei prestat és totalment gratuït

La Unitat de Mediació Policial de Torrent, pionera a Espanya
20/07/2017 -

Com a conseqüència de l’actual demanda social en la resolució de conflictes a les administracions públiques per part de la ciutadania, i tenint en compte la saturació judicial i administrativa en la resolució d’estos, així com la considerable despesa que comporta i les innecessàries demores en temps, des d’esta policia es pretén donar reposada a esta demanda, atenent-la dins del contingut legal i les funcions que té atribuïdes.

Per al que s’ha dit, dins de la Unitat Mediació Policial i Policia Assistencial s’engega el 7 de juny del 2016, el Servei de Mediació Policial, compost per un Inspector i un Oficial de la Policia Local de Torrent, Criminòleg i Psicòleg respectivament, formats en Mediació Extrajudicial acreditat pel IVASPE, l’Escola de Formació Policial (EFOPOL) de Vila-real, i la Càtedra de Protecció Ciutadana i Policia local de València (PROTECTOL) de la Universitat de València, així com en Mediació Intrajudicial, acreditat mitjançant Diploma d’Especialització Professional Universitari en Mediació i Justícia Penal per la Universitat de València, es va crear amb la finalitat de prestar un servei d’ajuda a les persones per a resoldre, de la millor manera possible i més ràpidament, les situacions de conflicte que puguen sorgir de la convivència diària, i tractar d’evitar que estos acaben en llargs i penosos processos judicials i/o administratius.

L’objectiu d’esta unitat té, fonamentalment, un caràcter preventiu, i el cost del servei prestat és totalment gratuït. Els assumptes a tractar seran els de qualsevol conflicte que sorgisca de la convivència ciutadana que puga ser susceptible d’atendre’s per este servei (conflictes comunitaris, en l’àmbit rural, així com conflictes escolars), sempre que existisca voluntat per les parts i predisposició de parlar, fins a entendre’s, amb l’ajuda d’un/a Policia Local que actuarà com a tercer/a, de forma confidencial, neutral i amb tota imparcialitat (mediació extrajudicial).

Amb l’arribada a la fi del mes de febrer al Jutjat penal número 18 de València, amb seu a Torrent, de la Magistrada-Jutgessa Empare Salom Lucas, es va impulsar la mediació intrajudicial derivant al Servei de Mediació Policial Procediments Abreujats en la fase d’enjudiciament i execució penal; passant així a ser la Primera Unitat Policial Mediadora (Institucional) a Espanya que instrueix Acords Reparadores en els citats procediments per a cercar i trobar una opció flexible, comprensible, participant, complementària o alternativa als procediments penals tradicionals, com a instrument bàsic de la “justícia restaurativa”, que permeta a les parts a participar activament, si donen el seu consentiment lliurement per a açò, en la solució dels problemes resultants de la infracció penal amb l’ajuda i col·laboració d’esta Unitat Policial, que intervé com a Mediadors Institucionals, garantint la imparcialitat, neutralitat i confidencialitat del Procés, amb un procediment senzill basat en el respecte mutu, que el seu objectiu és millorar les relacions i trobar una solució dialogada i voluntàriament acceptada per tots dos. On les parts han de participar de forma voluntària i que, a més, és lliure d’abandonar el Procés en qualsevol moment, si així ho consideren.

Malgrat les limitacions legals en el sistema jurídic espanyol, existeixen alguns supòsits específics en els quals l’acord mediador pot tenir rellevància en la quantia de la pena de l’agressor a través de l’aplicació de l’atenuant de reparació o de la decisió judicial de substituir o suspendre la pena; a més d’açò en termes penitenciaris un acord reparador pot permetre avantatges en l’execució com la classificació en tercer grau o la llibertat condicional.

Així, l’art. 84.1.1 CP contempla la possibilitat que el Tribunal condicione la suspensió de l’execució de la pena al compliment de l’acord aconseguit per les parts en virtut de mediació, a més d’altres possibilitats (participar en programes formatius, laborals, culturals, d’educació viària, sexual i uns altres similars, o altres obligacions que el Tribunal estime adequades per a la rehabilitació social del penat).

Esta Unitat, en tan curt bagatge ha intervingut en 41 expedients extrajudicials amb un total del 25% amb acords mediadors i 18 expedients intrajudiciales amb un total de 3 amb acords reparadores. Tot açò en un any amb el desenvolupament en mediació extrajudicial i quatre mesos en mediació Intrajudicial.

Entre els avantatges que es poden destacar per la implantació de la mediació en la Justícia Penal es poden destacar les següents: Millora l’eficàcia de l’Administració de Justícia crea un espai de diàleg on les parts puguen tractar el fet delictiu i les seues conseqüències. Millora l’assistència a la víctima: La neutralització de la víctima com a conseqüència del caràcter públic del Dret Penal modern ha donat pas a una recuperació del paper de la víctima que no té per què qüestionar el monopoli punitiu estatal. Potencia la responsabilitat de l’agressor. El responsable assumeix la seua responsabilitat i es compromet per al futur, objectiu prioritari de la prevenció especial és la reinserció social.

És un mitjà pacificador del conflicte: L’acord ha de satisfer a les dues parts situant un centre imparcial en el qual tots dos resulten satisfets.

La comunitat participa de la Justícia penal. Reforça el sentiment de Justícia en la mesura en què a través de l’acord mediador el responsable assumeix els fets i compensa a la víctima el que reforça la vigència de les normes i per tant a la prevenció general positiva.

Es compleixen totes les finalitats del Dret Penal. Serveix a la retribució perquè repara a la víctima, és especialment adequada per a la delinqüència juvenil: Es tracta d’una figura sancionadora que no té caràcter estigmatitzant, té un alt contingut pedagògic, és educativa i respon al criteri de responsabilitat social propi del Dret Penal de Menors.

Tots estos avantatges han permés que la reparació en quasi tots els Codis Penals siga considerada com un atenuant i que en molts siga una condició per a la suspensió de la pena.


Més notícies

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

13 + nou =

viva gym canovas
exposicion caps tallats