25n
25N
25N

La nova Empresa Pública de Salut preveu estalviar 27,2 milions amb la gestió de ressonàncies i farmàcia sociosanitària

El nou instrument per a assumir els serveis externalitzats naixerà amb una plantilla de 32 persones i un cost de 3 milions

La nova Empresa Pública de Salut preveu estalviar 27,2 milions amb la gestió de ressonàncies i farmàcia sociosanitària
24/04/2021 -

La Conselleria de Sanitat preveu estalviar a través de la nova Empresa de Salut Pública (EPS), que crearà per a assumir els serveis externalitzats revertits, 21 milions per la gestió de les ressonàncies magnètiques i altres 6,2 milions per la prestació del servei de farmàcia soci sanitària de les residències públiques en un any.

Així figura en la memòria econòmica del projecte de decret llei que autoritza la creació d’aquesta Empresa Pública de Salut, que començarà a funcionar assumint la gestió directa els serveis de ressonància magnètica i de farmàcia soci sanitària de les residències públiques.

En aqueix sentit, el projecte d’aquest decret llei recorda que la Generalitat ve prestant, a través de diferents operadors econòmics, determinats serveis sanitaris i sociosanitaris a la població i que en aplicació de l’esperit de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana, és voluntat de la Conselleria de Sanitat “el canvi de model de gestió, podent, si és procedent, assumir la gestió pública d’aquestes prestacions, en el moment en què es produïsca la finalització dels terminis de les diferents figures contractuals”.

Així, la resolució que dóna inici al procés per a la creació d’aquesta empresa, signat per la consellera de Sanitat, Ana Barceló, justifica que els treballadors subrogats no passen a ser funcionaris perquè donada “la naturalesa diversa dels operadors, l’especificitat i peculiaritat de les prestacions, les estructures de les plantilles i la preocupació per defensa dels interessos dels treballadors ha dificultat el trobar una figura que fera possible recollir totes aquestes activitats en una sola estructura organitzativa sòlida, que fóra capaç de respondre de manera ràpida i eficaç a les necessitats sanitàries de la ciutadania de la Comunitat”.

Per contra, considera que “l’instrument més idoni” per a donar “una resposta adequada i ràpida” és la creació d’una societat pública mercantil, que ha de realitzar-se “amb caràcter d’urgència”. De fet, admet que la pandèmia “ha retardat la creació d’aquesta estructura en el termini que haguera sigut idoni”, per la qual cosa a algunes d’aquestes activitats ja se’ls va acabar el contracte que s’ha hagut d’ampliar donat el caràcter “essencial” dels serveis que presten.

Així, en la memòria econòmica, subscrita per la sotssecretària Mónica Almiñana garanteix que encara que efectivament existeixen entre el personal que presta serveis sanitaris en la Generalitat tant serveis radiològics com de farmàcia, “no hi haurà duplicitats” perquè el personal de l’ESP està “especialitzat exclusivament en la realització, estudi i diagnòstic de proves de Ressonància Magnètica, part específica de la radiologia” i en “la gestió de la Farmàcia Geriàtrica, part específica de la farmàcia hospitalària”.

COSTOS DE LA NOVA EMPRESA

La nova empresa tindrà un cost inicial de 3 milions d’euros. D’ells, un milió serà la despesa de personal estructural per a cobrir les 32 places amb les quals naix, comptant la gerència, el departament administratiu, l’Àrea de Gestió de Recursos de Ressonàncies Magnètiques i de Serveis de Farmàcia.

Per part seua, les despeses generals ascendeixen a altres 2 milions per a cobrir lloguers de locals, subministraments diversos com a llum, aigua, telèfons, internet, material d’oficina, neteja i manteniment, publicitat, vehicles, dietes i desplaçaments, així com imprevistos.

REVERSIÓ DE ERESA

La nova empresa preveu subrogar 117 treballadors de la UTE Erescanner Salut amb un cost d’euros 4,4 milions i si existira necessitat de personal en qualsevol dels departaments on es realitza l’activitat, es crearien places de personal estatutari, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.

Per part seua, el total de despeses, sumats al de personal el de manteniment dels equips, valor residual dels equips, actualitzacions, i material Sanitari i Farmacèutic, ascendeix a 19,9 milions.

Sanitat calcula que quan el servei es preste directament per l’EPS s’estalviarà 21,1 milions, ja que el cost total serà de 27,94 milions –entre els 19,9 milions de la gestió directa més el cost de les ressonàncies realitzades pels equips externs de suport que es cobreixen amb un contracte de dos anys que ascendeix a 7,94 milions anuals– enfront dels 49 milions que es va abonar a Eresa en 2020.

SERVEI DE FARMÀCIA

De la mateixa manera, Sanitat passarà a gestionar a través d’EPS el servei que fins ara realitzava una empresa privada per a elaborar les dosis unitàries de medicaments i la distribució de material sanitari per a les residències Borriana i La Pineda, a Castelló, La Cañada, a Paterna, i La Florida, a Alacant.

Aquesta partida, actualment a càrrec de la Conselleria d’Igualtat i gestionada mitjançant contractació externa i executada des de la finalització del contracte en 2014 mitjançant rescabalament, serà transferida a la de Sanitat després de la integració del programa.

Sanitat preveu subrogar als 55 treballadors que ara presten el servei en els centres i els que fan el seu treball en la Conselleria i a més contractar altres 13 professionals per a atendre les mil noves places de residència que es crearan fins a 2022.

D’aquesta manera, l’impacte econòmic previst per a l’any 2021 derivat del desenvolupament d’aquest Decret i la incorporació del programa a la gestió directa de Sanitat, amb l’increment previst de la dotació de personal addicional i la cobertura de 1.000 places addicionals, respecte a la prestació en recepta mèdica i dispensació en oficina de farmàcia, considerant només els costos comparables en tots dos models de prestació estima evitar una despesa addicional de 6.262.143 euros per als comptes públics.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

cinc − dos =

museo prehistoria
museo prehistoria