25n
25N
25N

La Conselleria d'Hisenda aprova el Pla Estratègic de Subvencions que contempla 22 projectes dotats amb 25,7 milions per a 2021

Inclou ajudes a empreses per a fer front a la COVID-19 i per a actuacions que permeten la recepció de la TDT en zones sense cobertura [:

La Conselleria d'Hisenda aprova el Pla Estratègic de Subvencions que contempla 22 projectes dotats amb 25,7 milions per a 2021
04/03/2021 -

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha aprovat el seu Pla Estratègic de Subvencions per al període 2021-2023, que compte, per a l’exercici 2021, amb 8 objectius prioritaris concretats en 22 línies de subvenció amb una dotació de 25,7 milions, tal com publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Amb l’aprovació d’aquest pla estratègic, la Conselleria d’Hisenda es dota d’un instrument de gestió, planificació i control de la seua activitat en matèria de subvencions amb la finalitat d’augmentar l’eficàcia i l’eficiència de la seua gestió.

Els huit objectius estratègics se centren, a grans trets, en la millora de la formació, l’augment de la mobilitat laboral, el suport a altres fonts de finançament europees, l’impuls del desenvolupament econòmic, la incentivació del canvi de model econòmic a través, entre altres, del finançament d’inversions empresarials, la millora de la qualitat del servei públic i el suport a les infraestructures de telecomunicacions.

Respecte a les línies de subvenció, destaquen les que s’han incorporat per primera vegada per a fer front a les conseqüències de la crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19, com ara les subvencions directes a empreses valencianes que hagen de reorientar la seua activitat i les seues capacitats productives per a produir material sanitari per a fer front a possibles rebrots, i que estarà dotada amb quatre milions d’euros per a aquest exercici.

També les subvencions per a facilitar el finançament de projectes d’empreses i autònoms per a atendre les necessitats vinculades a la crisi econòmica provocada pel coronavirus, línia dotada amb tres milions per a 2021.

La línia que compta amb un major pressupost, ja que està dotada amb 12,6 milions en 2020, és la que persegueix incentivar el canvi de model econòmic a través del finançament d’inversions empresarials.

Així mateix, per primera vegada s’inclou una línia d’ajudes per a la realització d’actuacions que permeten la recepció i l’accés a la televisió digital terrestre (TDT) en habitatges i seus d’empreses situades en zones en les quals no hi ha cobertura d’aquesta tecnologia. Està dotada amb 200.000 euros.

També de manera nova s’ha inclòs enguany una línia per a premis a projectes que aporten solucions en matèria productiva, social, mediambiental o d’innovació, així com un conveni de col·laboració amb la Universitat de València per a finançar una càtedra de tributació autonòmica amb una dotació de 30.000 euros. L’objectiu d’aquesta càtedra és obtindre suport per al disseny d’una política tributària coherent amb l’actual situació socioeconòmica i amb la resta de la política social i econòmica del Consell.

A més, continuen en marxa altres línies de subvenció que ja s’incloïen en anys anteriors com la col·laboració amb la Xarxa de Càtedres per a la Transformació del Model Econòmic, amb l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), o amb ASCER, entre altres.

Així mateix, es contemplen un any més línies de subvenció destinades al foment de la formació, investigació i transferència de coneixement de les universitats valencianes en matèria d’economia pública, així com les beques a treballs d’interés per a la Conselleria d’Hisenda, les beques de pràctiques professionals en gestió econòmica i financera o les beques per a verificació de programes operatius, entre altres.

Actualització periòdica

El Pla Estratègic de Subvencions produirà efectes amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2023. L’actualització de l’II Pla es realitzarà abans del 30 d’abril dels exercicis de 2022 i 2023. Per a això, anualment, cadascuna de les direccions generals, així com l’IVF farà el seguiment de les subvencions convocades o a convocar en el seu àmbit d’actuació, tenint en compte el que es preveu en les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat.

En l’execució dels objectius del Pla Estratègic de Subvencions, es tindrà en compte, quan això siga possible, la perspectiva de gènere i igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, les bases reguladores i les resolucions de les diferents convocatòries establiran, quan siga procedent, criteris de valoració quant a la consecució de la igualtat entre homes i dones.

Així mateix, en les subvencions nominatives es contemplarà, quan siga procedent, actuacions per a l’efectiva igualtat de gènere, d’acord amb allò disposat en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

8 objectius estratègics

Entre els huit objectius estratègics del Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic figuren el foment de la formació i de l’especialització dels joves recentment titulats en les àrees de coneixement relacionades amb la conselleria, l’augment de la mobilitat laboral a escala nacional i internacional que augmente les expectatives d’accés al mercat laboral espanyol o europeu o el suport a actors socials i econòmics que desitgen accedir a altres fonts de finançament europees diferents dels Fons Estructurals.

També l’impuls del desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana i el reforç del potencial competitiu de la seua economia, la promoció de la recuperació del ritme inversor i el creixement de la renda i l’ocupació, així com la millora de la sostenibilitat mediambiental dels sectors productius.

Així mateix, figuren entre els objectius estratègics del pla incentivar el canvi de model econòmic a través del finançament d’inversions empresarials alineades a les bases i elements orientadors per a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, impulsar el canvi cap a un model econòmic basat en el coneixement, la innovació, i l’obertura a l’exterior, articulat sobre el principi de sostenibilitat ambiental, productiva i social.

Finalment, figuren també la millora de la qualitat del servei públic, mitjançant el reforç de la investigació en economia pública, la simplificació de processos, l’augment de l’eficàcia, el control del frau, l’optimització de recursos o la gestió intel·ligent d’aquests, així com el suport a les infraestructures de telecomunicacions en la Comunitat.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

10 − deu =