25n
25N
25N

Aparcar la moto en la vorera? Sí, però amb condicions

L’Ordenança de Mobilitat de València regula l’aparcament de les motos i els ciclomotors a la ciutat

Aparcar la moto en la vorera? Sí, però amb condicions
14/06/2019 -

Amb la nova Ordenança de Mobilitat de l’Ajuntament de València se senten les bases per a una millor convivència entre els diferents mitjans de transport de la ciutat i els vianants. Així, a més de marcar les zones permeses de circulació per a bicicletes i patinets, també delimita, al detall, les zones d’aparcament permeses. Les motos aparcades damunt de les voreres és una imatge molt recurrent, però està permés? La nova ordenança ho explica.

D’aquesta manera, a més de prohibir l’aparcament de qualsevol tipus de vehicle en zones de càrrega i descàrrega en l’horari establit, en els Guals o en els carrils bus-taxi, a excepció que existisca un senyal que indique el contrari, la nova Ordenança de Mobilitat distingeix dos apartats: l’estacionament de motos en la calçada i l’estacionament de motos i ciclomotors de dues rodes en espais per als vianants.

Quant a l’estacionament en la calçada, i quan no hi haguera espais reservats per a l’estacionament de motos i ciclomotors en la calçada, podran estacionar al costat de la vorera, en forma obliqua a aquesta, i ocupant un màxim de 2 metres sense impedir l’accés als vehicles o el pas des de la vorera a la calçada.

No obstant això, aquest permís d’estacionament estarà limitat quan es produïsquen corts de circulació per esdeveniments – estarà prohibit estacionar dins de la zona restringida -; l’estacionament als carrers per als vianants estarà prohibit, excepte senyalització que l’autoritze; i les motos o ciclomotors de més de dues rodes hauran de seguir les normes generals d’estacionament. Així mateix, en cap cas, la nova normativa permet l’estacionament de motos en els aparcaments específics per a bicicletes o sobre els carrils bici.

Pel que respecta a l’estacionament en espais per als vianants, i com a criteri general, la normativa no autoritza l’aparcament lliure de motos i ciclomotors sobre les voreres, encara que deixa clar que “podrà habilitar-se o permetre’s quan les circumstàncies així ho requerisquen”. En aquest sentit, i d’acord amb l’Ordenança de Mobilitat, es podran senyalitzar aparcament per a motos i ciclomotors de dues rodes en les voreres que “hauran d’utilitzar-se sense eixir-se del perímetre fitat”.

A més, des de l’Ajuntament s’habilitaran, progressivament, un nombre de places adequat d’estacionament per a motos en la calçada i en aparcaments públics. Així, una vegada creades aquestes places en la zona en qüestió, no es permetrà l’estacionament sobre les voreres, excepte en els llocs expressament senyalitzats.

D’aquesta manera, i mentre es duen a terme la creació d’aquestes places, es permet l’estacionament de motos i ciclomotors de dues rodes en les voreres, sempre que se seguisquen una sèrie de condicions:

– No es podrà estacionar en voreres d’amplària inferior a 3 metres.

– En les voreres de més de 3 metres i menys de 6 metres, en les quals no estiga expressament prohibit aparcar, es podrà fer de manera paral·lela a la vorada a una distància mínima de 0,50 m i sempre a més de 3 metres dels límits d’un pas per als vianants o d’una parada de transport públic, i a més d’1 metre d’un carril bici. Així mateix, en zones senyalitzades, entre escocells, es podrà estacionar però sense realitzar l’ancoratge en els arbres.

– En les voreres de més de 6 metres, en les quals no estiga expressament prohibit aparcar, es podrà fer en semibateria, exclusivament al costat de la vorada, i a més de 3 metres dels límits d’un pas per als vianants, d’un carril bici sobre la vorera o d’una parada de transport públic.

Finalment, l’Ordenança de Mobilitat de València especifica que, en tots els casos anteriorment descrits, s’haurà de complir una sèrie de condicions per a poder estacionar: només està permés estacionar en la vorera quan no existisquen places d’aparcament en la calçada, ocupades o no, a una distància menor de 50 metres, i en cap cas si està expressament prohibit mitjançant senyalització; no està permés estacionar en les zones de càrrega i descàrrega, al costat de les façanes ni obstruint, portes, finestres, aparadors o similars; està prohibit encadenar la moto a fanals, arbres o qualsevol altre element ornamental o mobiliari urbà; i, finalment, no està permés dificultar el pas de vianants ni estacionar sobre el paviment podotàctil.

Així mateix, s’especifica que, durant l’accés a les voreres en les quals està permés estacionar, s’haurà de fer amb el motor apagat, de la mateixa manera que quan es processa l’eixida de les voreres, perquè circular per damunt d’elles amb el motor encés està totalment prohibit.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

deu − 10 =

caixaontinyent
paterna
Informacion coronavirus