25n
25N
25N

El Consell aprova ampliar el termini per a sol·licitar les ajudes al sector del llibre valencià com a conseqüència de la COVID-19

El Consell aprova ampliar el termini per a sol·licitar les ajudes al sector del llibre valencià com a conseqüència de la COVID-19
04/09/2020 -

El Ple del Consell ha aprovat obrir un nou termini de deu dies naturals, a partir del mateix dia de la publicació d’aquesta modificació en el DOGV, per a fer la presentació de sol·licituds per a la concessió directa de subvencions urgents al sector del llibre valencià a conseqüència de la COVID-19.

Com que el termini establit inicialment (des del dia 13 d’agost fins al dia 1 de setembre) estava comprés en període vacacional, amb la dificultat consegüent per a obtindre i aportar la documentació necessària per a presentar les sol·licituds, i atesa la repercussió social i econòmica d’aquesta ajuda, es considera que amb una nova obertura dels terminis es facilita la presentació de noves sol·licituds. Així, les noves sol·licituds rebudes durant aquest segon període s’afegiran a les ja presentades i se seguirà l’ordre de presentació.

La situació de crisi derivada de la COVID-19 ha afectat el sector de la cultura i, concretament, el sector del llibre valencià, en què els i les professionals, l’activitat dels quals s’ha considerat no essencial en virtut de l’article 10 del Reial decret 463/2020, s’han vist obligats, per la declaració de l’estat d’alarma, bé a reduir l’activitat, bé a tancar els establiments, per tant, han vist reduïts considerablement els ingressos i també s’ha augmentat la vulnerabilitat del sector.

Per tant, el Decret 110/2020, de 7 d’agost, del Consell, atén la necessitat de donar una solució urgent a la situació excepcional del sector del llibre valencià, i les actuacions que preveu presenten un interés públic i social. Cultura de la Generalitat destina 1 milió d’euros a aquesta mesura, que s’emmarca dins del pla ‘reaCtivem’ mitjançant la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

La mesura suposa la reconducció més efectiva marcada en un primer moment dins del paquet de mesures ‘reaCtivem’, pel fet que es dobla el pressupost inicial de reactivació del sector del llibre valencià amb un marc normatiu d’ajudes per mitjà d’un decret.

La modificació del nou termini de deu dies naturals de presentació de sol·licituds tindrà efecte a partir del mateix dia de la publicació en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Contingut del decret

El Decret 110/2020, de 7 d’agost, estableix les bases reguladores i el procediment per a la concessió directa d’ajudes a les persones físiques, jurídiques i comunitats de béns titulars d’establiments destinats a la venda de llibres al detall i de les empreses editorials que complisquen els requisits, per a les despeses corrents i pel decreixement de vendes ocasionades per la crisi sanitària derivada de la COVID-19, ja que hi concorren raons d’interés públic, social i econòmic.

Els beneficiaris seran llibreries i editorials, que poden ser persones físiques, jurídiques o comunitats de béns, que tinguen el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

La quantia individualitzada de la subvenció serà de 3.000 euros. La quantitat que reste fins a arribar a l’import global màxim d’1 milió d’euros es distribuirà proporcionalment fins a esgotar el crèdit segons la justificació de diverses despeses com, per exemple, lloguer, hipoteca, subministrament d’aigua, gas, electricitat, telèfon o Internet.

Entre les obligacions dels beneficiaris es troben les de justificar les despeses en què hagen incorregut entre el 14 de març i el 31 d’agost de 2020; mantenir l’activitat comercial durant almenys 6 mesos, a comptar del dia de la concessió de la subvenció; comunicar l’obtenció d’altres subvencions o ajudes; sotmetre’s a les actuacions de comprovació, seguiment i inspecció de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, i les que preveu la normativa de subvencions.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

vint + dos =