25n
25N
25N

Noces, batejos i comunions en temps de coronavirus: aquest és el protocol a seguir a València

Aquestes són les mesures de seguretat que s’implanten en els convits que se celebren en temps de Covid-19[.]

Noces, batejos i comunions en temps de coronavirus: aquest és el protocol a seguir a València
01/09/2020 -

Hi ha moltes parelles i famílies que es neguen a canviar la data del seu enllaç o de les seues celebracions perquè la pandèmia del Coronavirus l’impose. Les autoritats, de moment, han sigut clares. Es poden celebrar noces, batejos i comunions a la Comunitat Valenciana? Sí, però complint una sèrie de normes. La Conselleria de Sanitat Universal i Pública ha realitzat un protocol d’actuació per a tots aquells esdeveniments que congreguen a diverses persones en un mateix lloc en el qual es vaja a servir menjar per a garantir la seguretat dels assistents i minimitzar el risc d’expansió.

D’aquesta manera, el protocol estableix la implantació de mesures excepcionals i temporals per a la celebració d’esdeveniments de caràcter social siga com siga el motiu de la reunió i el lloc de celebració (espais públics o privats), per a evitar situacions que puguen suposar un major risc d’exposició i transmissió del virus Covid-19, a conseqüència de l’evolució de la situació epidemiològica.

Mesures de limitació d’horari i aforament

Fins que les autoritats sanitàries valoren un estat de millora respecte a la pandèmia, els llocs tindran un màxim permés i hauran de comptar amb un Registre Sanitari (com per exemple salons de banquets). En aquells establiments que disposen d’un aforament prèviament establit i disposen del preceptiu registre sanitari, s’ajustaran al que es disposa en la normativa vigent.

D’aquesta manera, estarà permés a l’interior del local, el 50% de l’aforament; i en terrassa, es permetrà el 100% de l’aforament sempre que es puga garantir la distància de seguretat. L’organització d’esdeveniments l’afluència dels quals estiga previst que supere les 50 persones, estarà supeditada a la comunicació prèvia per part de les persones organitzadores a l’autoritat municipal. En el supòsit que es preveja superar les 150 persones, a més serà preceptiva l’obtenció d’autorització prèvia municipal, que resoldrà sobre la base de la situació epidemiològica del moment i a la implantació per part de l’organització de mesures de prevenció d’acord amb les especificacions i exigències tècniques.

Si fora necessari, l’Ajuntament podria realitzar visita in situ a fi de verificar les mesures proposades. Així mateix podrà sol·licitar informació referent a la situació epidemiològica en el Centre de Salut Pública (CSP) que per la seua ubicació li corresponga. Les persones organitzadores hauran d’informar a l’ajuntament sobre les condicions en les quals s’efectuarà la celebració: tipus d’esdeveniment, lloc de celebració, aforament màxim, control d’assistents, mesures d’higiene implantades, etc.

Quan l’afluència es preveja superior a 400 persones haurà de comptar amb l’autorització prèvia de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions. A més, els organitzadors hauran de disposar d’una llista d’assistents a l’esdeveniment i d’un mitjà de contacte disponible (mòbil, correu electrònic), a fi de complir amb les normes de protecció de dades de caràcter personal. Aquestes llistes es posaran a la disposició de les autoritats sanitàries si així ho requereixen.

Quant a l’espai, s’hauran d’assenyalar els espais comuns mitjançant marques d’espera per a facilitar el manteniment de la distància física interpersonal. En el cas de realitzar servei en barra, s’han de senyalitzar amb marques en el sòl les distàncies de seguretat tant per als clients que estiguen en la barra, com per als clients que estiguen esperant a ser atesos, per a evitar aglomeracions.

La distància física entre taules, o agrupacions de taules serà d’1,5 metres. Aquesta distància d’1,5 metres haurà d’estar mesurada entre les persones més pròximes de les diferents taules o agrupacions de taules.

Igual que ocorre en els bars i restaurant, l’ocupació màxima de taules o agrupacions de taules serà de 6 persones. Es recomana facilitar l’agrupació de convivents, intentant en la mesura que siga possible evitar grups de persones no convivents i taules només per a xiquets. El consum dret o en barra s’efectuarà en tot moment respectant la distància interpersonal d’1,5 metres.

Quant a condícies, festes i actuacions, s’haurà de senyalitzar l’ocupació màxima permesa en les condícies dependent de les característiques d’aquests. Fins al 9 de desembre, i amb l’aprovació del toc de queda, els esdeveniments podran realitzar la seua activitat fins a les 00.00 hores com a màxim, incloent-hi en aquest horari màxim qualsevol altra activitat que es desenvolupe com a suport o complement als citats esdeveniments. I finalment, durant la celebració dels esdeveniments no està permés el ball. En el cas que l’esdeveniment es tracte d’una cerimònia nupcial, estarà permés el ball dels nuvis.

Mesures higièniques en bodes, batejos i comunions en plena pandèmia

1. Ús de mascareta obligatòria per a les persones treballadores i assistents a l’esdeveniment (excepte en el moment en què s’estiga consumint).

2. No es podrà fumar en la via pública o en espais a l’aire lliure quan no es puga respectar una distància mínima interpersonal de, com a mínim, 2 metres. Aquesta limitació serà aplicable també per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats, inclosos cigarrets electrònics o similars.

3. Dispositius amb gel hidroalcohòlic situats en l’entrada i si pot ser distribuïts en altres ubicacions de manera que puguen ser utilitzats amb la freqüència suficient.

4. S’haurà de disposar de papereres amb pedal i tapa per a poder depositar el material d’un sol ús.

5. Es recomana evitar el servei de còctel de manera prèvia al banquet per la dificultat que suposa respecte a l’ús de mascareta i manteniment de la distància de seguretat. En cas de realitzar-se, es recomana que siga assistit establint punts de lliurament diversos per a evitar una excessiva concentració de persones, evitant taules amb snacks no envasats o plats compartits.

Durant el servei de còctel els clients hauran d’anar amb mascareta (excepte en el moment del consum d’aliments o begudes) i hauran de respectar la distància de seguretat interpersonal.

6. Evitar la preparació de les taules amb molta antelació. El personal que condicione les taules dels comensals haurà d’anar protegit amb mascareta i haurà d’higienitzar-se les mans amb freqüència.

7. S’evitaran els plats compartits, prioritzant els plats amb racions individualitzades.

8. Reforçar els protocols de neteja i desinfecció, especialment en llocs d’ús comú com els lavabos.

9. Servei de barra lliure després del banquet. Es recomana optar per un servei en taula, ja que l’ús de la barra està prohibit.

Més informació

1 Comentari

  1. David
    David setembre 28, 22:38

    Se pueden contratar cantantes, payasos y demás en eventos privados? Y cuál es el aforo? Gracias de antemano

    Resposta al teu comentari

Escriu el teu comentari

Feu clic aquí per cancel·lar la resposta.

4 × 2 =