25n
Orgull
Orgull

Les auditories avalen la gestió de l'EMT

Les auditories avalen la gestió de l'EMT
11/06/2021 -

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha superat les auditories externes de qualitat, financera i de legalitat. El pròxim Consell d’Administració d’EMT, convocat de manera telemàtica per al dimarts 15 de juny a les 15.00 hores, abordarà aquestes auditories realitzades per empreses externes per a certificar la qualitat i la gestió de l’entitat.

L’Agència Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) ha acreditat l’òptima qualitat del sistema de gestió integral del transport urbà amb autobús d’acord amb les normes de referència ISO 9001:2015 / UNE 13816:2003. L’equip d’auditoria no ha identificat cap no conformitat i han certificat que el sistema de gestió de l’empresa municipal compleix amb tots els requisits legals i reglamentaris, els requisits del client i els propis del sistema de gestió interna.

L’equip auditor també ha posat en valor la generació de nous procediments i protocols en les àrees i departaments, la creació de nous processos i el treball d’anàlisi i millora en la seguretat de la informació en l’empresa municipal.

Entre els punts forts, AENOR destaca que es “està millorant la qualitat i la immediatesa de la informació” amb la posada en marxa de l’Equip En línia d’Informació, que informa en temps real de l’última hora del servei en la xarxa a través de les xarxes socials, els panells en parades, la pàgina web i l’APP.

A més, després de visitar les diferents instal·lacions d’EMT, AENOR subratlla canvis significatius, com el projecte de renovació de totes les marquesines, la instal·lació de les mampares de protecció en tots els autobusos o l’aplicació de les mesures de seguretat per la covid-19.

Auditoria financera i de legalitat

També s’ha realitzat l’auditoria de legalitat i operativa, en la qual s’han analitzat els procediments utilitzats i les mesures de control intern implantades per l’entitat en relació amb les àrees de gestió analitzades. Les dues s’han superat sense que hi haja cap excepció. EMT atendrà les recomanacions que fan des de l’empresa auditora, moltes de les quals ja es trobaven dins de l’estratègia de l’empresa.

Respecte a l’auditoria financera, els auditors externs avalen els comptes elaborats d’acord amb els continguts recollits en la normativa mercantil vigent. L’informe presenta una excepció referent a l’al·legació d’EMT contra la proposta de liquidació realitzada per la Dependència Regional d’Inspecció de l’Agència Tributària, que planteja regularitzar, sense imposar sanció, la situació tributària de l’entitat per un import de 10,5 milions d’euros fruit d’una disparitat de criteris a l’hora de comptabilitzar les aportacions rebudes per l’Ajuntament de València abans del canvi de la llei en 2017.

EMT, assessorada pel servei econòmic municipal, argumenta enfront d’Hisenda que les transferències municipals estan dirigides a cobrir el seu dèficit d’explotació i, per tant, estan exemptes d’IVA al no ser subvencions vinculades al preu. De fet, en el cas de l’entitat Transports Urbans de Sevilla, Hisenda va considerar que les aportacions realitzades per l’Ajuntament de Sevilla per a cobrir el dèficit d’explotació no tenien la consideració de subvencions vinculades al preu i, per tant, no es va procedir a practicar cap regularització tributària.

En la sessió del dimarts també s’informarà els membres de l’activitat de la societat i té previst aprovar-se el reglament de funcionament del Consell d’Administració després de l’estudi per part de tots els seus membres del document que va remetre el Secretari en el seu moment.

Aquesta normativa, que complementa la regulació inclosa en els Estatuts de l’empresa, “té per objecte determinar els principis d’actuació i les regles bàsiques d’organització i funcionament del Consell d’Administració de l’EMT, així com les normes de conducta dels seus membres, i les funcions de supervisió i control que tenen encomanades amb la finalitat d’aconseguir el major grau d’eficiència possible i optimitzar la seua gestió”, segons es recull en el mateix document.

Gràcies a aquest reglament intern es podrà regular amb major detall el sistema de funcionament de l’òrgan de l’empresa, la seua organització, funcionament i règim intern, adaptant el mateix a les necessitats i circumstàncies en què es desenvolupa l’activitat de la societat.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

4 − tres =