25n
25N
25N

Aprovat l'Estatut de la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària

Aprovat l'Estatut de la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària
27/12/2019 -

El Consell ha aprovat l’Estatut de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, entitat que es constitueix com l’autoritat responsable de la seguretat del sistema ferroviari autonòmic, segons estableix la Llei de la Generalitat de Seguretat Ferroviària

Amb aquest decret es fixa el desenvolupament reglamentari de l’estructura orgànica d’aquesta entitat, que possibilita el seu adequat funcionament, de manera que puga assumir definitivament les seues competències amb autonomia i independència respecte de la Generalitat i, per tant, de les entitats gestores de la infraestructura, la planificació i logística del transport públic.

Els òrgans de govern de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària seran el Consell Rector, que determinarà les directrius d’actuació, i la Presidència. A més, comptarà com un òrgan executiu, una direcció general, amb la consegüent organització administrativa, per a poder dur a terme les exigències tècniques que requereix l’activitat supervisora i certificadora de l’Agència.

Així, s’inclouran dues subdireccions, una tècnica, encarregada de les funcions de l’Agència relatives a autorització i supervisió de les infraestructures i equips fixos, habilitacions d’empreses ferroviàries, especialment el certificat de seguretat i tot el relacionat amb el material rodant i el personal ferroviari; i una altra de gestió econòmica-administrativa pròpia dels ens públics.

Consell Rector

El Consell Rector estarà integrat per 5 vocals que hauran de ser persones de reconeguda competència, experiència i prestigi professional en el sector ferroviari o en la gestió d’emergències, garantint-se la composició equilibrada per un període de cinc anys, amb la possibilitat de reelecció per un altre període d’igual duració.

Les Corts Valencianes, a proposta dels grups parlamentaris, triaran tres vocalies del Consell Rector. Les altres dues vocalies seran triades pel Ple del Consell de la Generalitat, a proposta de la conselleria competent en matèria de transports.

Per a la posada en funcionament de l’entitat, es contempla que tan prompte siguen nomenades les cinc vocalies del Consell Rector per les Corts i el Consell, se celebrarà una primera sessió plenària en la qual s’atribuirà la Presidència i es triarà a la persona que haja de ser proposada com a titular de la direcció general.

Una vegada designada formalment la persona titular de la direcció general mitjançant decret del Consell s’iniciarà el seu funcionament.

Així mateix s’inclou una modificació puntual de la Llei 7/2018, de 26 de març, de la Generalitat, de Seguretat Ferroviària a fi d’obtindre una correcta aplicació de la normativa tècnica

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

un × tres =

Informacion coronavirus
Informacion coronavirus
diputacion covid19
mancomunidad horta sud