25n
25N
25N

Turisme convoca una línia d'ajudes directes a professionals i empreses del sector turístic valencià

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el 22 de febrer i finalitzara el 22 de març

Turisme convoca una línia d'ajudes directes a professionals i empreses del sector turístic valencià
11/02/2021 -

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat aquest dijous el Decret 21/2021, de 5 de febrer, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes a professionals del sector turístic i empreses turístiques que desenvolupen les seues activitats en la Comunitat Valenciana.

Turisme Comunitat Valenciana destinarà un total de 18 milions d’euros en ajudes directes a professionals del sector turístic i empreses turístiques que desenvolupen les seues activitats en la Comunitat Valenciana.

El Decret 21/2021, de 5 de febrer, del Consell, inclou entre els destinataris de les ajudes als establiments en els quals té lloc l’estada turística, a les empreses que actuen en l’àmbit de la intermediació entre oferta i demanda turística i al conjunt de l’oferta turística experiencial que, en clau qualitat i producte turístic, contribueix a diferenciar a la Comunitat Valenciana d’altres destins competidors.

Les ajudes directes articulades a través de l’esmentat decret tindran com a beneficiàries a les persones i entitats titulars d’allotjaments turístics i agències de viatges inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, així com a persones físiques o jurídiques adherides a algun dels següents programes de política turística promoguts per Turisme Comunitat Valenciana: CreaTurisme, SICTED, L’Exquisit Mediterrani i Mediterranew Musix.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer ha ressaltat que “aquestes ajudes responen a la necessitat d’injectar liquiditat a les empreses del sector en un moment en què necessiten resistir”.

A més, ha explicat que “aquestes ajudes reflecteixen el relat i l’estratègia de posada en valor de l’allotjament, el producte singular i d’aquells que treballen per a oferir serveis turístics de qualitat que ajuden a reforçar el nostre destí”.

Francesc Colomer ha posat l’accent que “aquestes ajudes complementen el Pla Resistir de la Generalitat i són compatibles amb altres subvencions o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals”.

Persones beneficiàries de les ajudes

Podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que, amb data d’inici del termini de presentació de sol·licituds, reunisquen els següents requisits:

1. Formar part d’algun dels següents col·lectius:

a) Ser titular d’un establiment d’allotjament turístic inscrit en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana dels establerts en l’article 2, apartat a), d’aquest decret.

b) Ser titular d’una agència de viatges inscrita en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

c) Estar adherit a algun dels següents programes de política turística promoguts per Turisme Comunitat Valenciana: CreaTurisme, SICTED, L’Exquisit Mediterrani, o Mediterranew Musix.

2. En el cas que la persona sol·licitant siga treballadora autònoma, aquesta deurà, a més, figurar d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, així com en l’Impost d’activitats Econòmiques amb data d’inici del termini de presentació de sol·licituds.

3. En el cas que siga una persona jurídica, aquesta deurà, a més, estar donada d’alta en el cens d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària amb data d’inici del termini de presentació de sol·licituds.

4. Tenir domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

5. No incórrer en alguna de les prohibicions previstes en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
Import i distribució de les ajudes

a) Per a titulars d’establiments d’allotjament turístic es destinarà un import global màxim de 9.100.000 euros.

– Allotjaments Hotelers del Grup Primer (Hotels)

· De fins a 50 places: 2.500 euros

· De 51 a 100 places: 6.000 euros

· De 101 a 200 places: 10.000 euros

· De 201 a 400 places: 17.000 euros

· De 401 a 600 places: 25.000 euros

· De 601 a 800 places: 35.000 euros

· De més de 800 places: 45.000 euros

– Allotjaments Hotelers del Grup Segon (Hostals), Tercer (Pensions) i albergs urbans: 1.000 euros

– Empreses gestores d’habitatges turístics:

· De fins a 500 places: 1.000 euros

· De més de 500 places: 1.800 euros

– Blocs i conjunts apartaments turístics:

· De fins a 50 unitats allotjatives. 2.000 euros

· De 51 a 100 unitats allotjatives: 5.000 euros

· De més de 100 unitats allotjatives: 8.000 euros

– Càmpings:

· De fins a 500 places: 3.000 euros

· De 501 a 1.000 places: 7.000 euros

· De més de 1.000 places: 11.000 euros

-Allotjaments rurals:

· Cases rurals: 500 euros

· Albergs rurals: 1.000 euros

b) Per a titulars d’agències de viatges inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana: 3.500 euros

L’ajuda ascendirà a 4.000 euros si està, a més, adherida als programes CreaTurisme o SICTED.

Per a aquestes ajudes a agències de viatges es destinarà un import global màxim de 2.500.000 euros.

c) Per a persones físiques o jurídiques adherides a algun dels següents programes de política turística:

– CreaTurisme: 2.500 euros

– SICTED: 2.500 euros

– L’Exquisit Mediterrani: 9.000 euros. Si la persona sol·licitant disposa, a més, d’un, dues o tres guardones estrelles Michelín, l’ajuda serà de 18.000 euros per guardó obtingut i en vigor.

– Mediterranew Musix: L’ajuda serà de 6.500 euros, si la persona o entitat que formula la sol·licitud està adherida a la categoria FEST LITE; de 16.000,00 euros, si ho està a la categoria FEST, o de 75.000,00 euros, si ho està a la categoria GRAN FEST.

Als programes de política turística CreaTurisme, SICTED, L’Exquisit Mediterrani o Mediterranew Musix es destinarà un import global màxim de 6.400.000 euros.

Presentació de sol·licituds

La presentació serà telemàtica i requerirà que la persona sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 12.00 hores del 22 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 12.00 hores del 22 de març de 2021.

A partir d’aquesta data es podrà presentar la sol·licitud telemàticament en l’apartat Empreses de la Seu Electrònica de la Generalitat que es pot consultar en la pàgina web.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

11 − tres =