25n
25N
25N

Subvencions per al foment de la participació ciutadana i l'associacionisme

Subvencions per al foment de la participació ciutadana i l'associacionisme
04/03/2020 -

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, a través de la Direcció General de Participació Ciutadana, ha convocat subvencions per al foment de la participació ciutadana i l’associacionisme destinades a promoure les activitats relacionades amb la matèria que posen en marxa tant entitats locals com ciutadanes durant aquest exercici.

L’objectiu d’aquestes ajudes és, per tant, donar impuls a aquelles accions que tinguen com a finalitat principal el foment de la participació de la ciutadania en la gestió de les entitats locals (com ara municipis, mancomunitats i altres fórmules similars); l’enfortiment del teixit social i associatiu per tal de canalitzar eixa participació en assumptes d’interés públic, així com de la cultura democràtica i participativa de la seua població; el compliment de l’Agenda 2030, o promoure la cooperació interassociativa i el treball en xarxa amb altres entitats.

Per a aconseguir eixes metes s’hauran de dur a terme activitats com les que es contemplen a les bases de la convocatòria, entre les que figuren accions de formació tant per al personal de les associacions o dels ens locals com per a la ciutadania (cursos, seminaris, congressos…); activitats cíviques, socials i culturals relacionades amb l’objecte específic de cada convocatòria; espais, tallers, jornades, col·loquis i fòrums oberts de diàleg, debat i intercanvi d’idees i experiències.

A més, es portaran a terme iniciatives i propostes per a la realització de processos participatius (pressupostos, agenda local, plans urbanístics, ordenances, etc.); la informació i divulgació sobre aquestes qüestions (realització d’estudis, investigacions, materials, guies, butlletins, treballs); el disseny i l’execució d’instruments i eines que afavorisquen la participació ciutadana com, per exemple, xarxes ciutadanes, plataformes digitals, eines tecnològiques per a la participació virtual (connexió amb altres webs i xarxes ciutadanes), trobades associatives, etc.; campanyes de sensibilització; l’establiment d’òrgans de participació (consells ciutadans, defensor del veí o veïna, consells territorials de participació o comités cívics, entre d’altres); o l’assessorament a la ciutadania sobre la matèria.

Amb l’ànim de contribuir a sufragar les despeses que produeix la posada en marxa de totes aqueixes iniciatives, s’ha destinat un crèdit de 625.000 euros per a les subvencions destinades als projectes de les entitats ciutadanes i de 436.700 euros per als de les entitats locals.

En el primer cas, la quantia màxima a la qual pot aspirar cada plan serà de fins a 25.000 euros quan es tracte de confederacions i federacions d’associacions independentment del seu àmbit territorial així com fundacions i associacions d’àmbit autonòmic, i de fins a 6.000 euros quan es tracte de fundacions i associacions d’àmbit inferior a l’autonòmic; mentre que pel que fa a les entitats locals el finançament màxim per projecte serà de fins a 5.000 euros en tots els casos.

Així, el pressupost total reservat per a aquestes ajudes és d’1.061.700 euros. No obstant això, cap a la possibilitat que s’incremente eixe crèdit amb 312.500 euros (per a entitats ciutadanes) i 225.000 euros (per a entitats locals) en cas què es declare la disponibilitat d’eixos diners i s’aprove la modificació pressupostària abans que es resolga la concessió de les subvencions.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al dia 3 d’abril (20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGV) i s’haurà de realitzar exclusivament de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, accedint al cercador de tràmits i serveis (consultar ací), així com des de la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (entitats ciutadanes: consultar ací; entitats locals de més de 5.000 habitants: consultar ací; entitats locals de fins a 5.000 habitants: consultar ací).

Cal recordar que les instàncies han d’incloure el projecte per al qual es demanen les subvencions així com els mèrits al·legats per a obtenir les puntuacions requerides, i s’haurà de fer mitjançant els models normalitzats que s’adjunten en les bases de la convocatòria.

A més, en eixe sentit cal apuntar que la concessió de les ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva i la valoració es farà d’acord amb els criteris objectius establerts a aquesta, de mode que només podran optar a rebre els fons aquells projectes que superen els 50 punts i el repartiment es farà per ordre de qualificació de major a menor fins a exhaurir el pressupost.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

quatre × 2 =