25n
25N
25N

S'inicien les actuacions per a pal·liar els danys produïts per Gloria

S'inicien les actuacions per a pal·liar els danys produïts per Gloria
24/01/2020 -

El Ple del Consell ha aprovat l’acord pel qual s’inicien les actuacions per a pal·liar els danys produïts pel temporal marítim, de neu, pluja, vent i fenòmens costaners ocorreguts el mes de gener de 2020, amb major incidència en els dies 19, 20, 21 i 22, que han afectat, fonamentalment, a infraestructures del litoral de la Comunitat Valenciana.

D’aquesta manera, s’ha instat al Govern d’Espanya a la declaració dels municipis afectats com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil i a la tramitació de subvencions per a l’atenció de necessitats derivades d’aquesta declaració.

A més, es constreny la tramitació d’ajudes de caràcter pal·liatiu per a atendre necessitats derivades d’altres sinistres i catàstrofes i a la preparació de la normativa corresponent, així com a la sol·licitud d’activació del fons de solidaritat de la Unió Europea per a catàstrofes naturals greus.

Davant aquesta situació, la Generalitat ha començat les accions per a aconseguir, al més prompte possible, la volta a la normalitat de totes les zones de la Comunitat Valenciana que s’han vist afectades.

S’ha iniciat, per tant, amb caràcter d’urgència, el procés en el qual els municipis afectats, prèvia acreditació d’haver patit un fenomen extraordinari, tant en intensitat com en amplitud, mitjançant l’aportació d’un informe del fenomen meteorològic, disposaran d’un termini de 45 dies, comptats des de l’endemà al de la publicació del present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), perquè puguen presentar les seues estimacions de danys en les infraestructures i béns públics.

Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’incloure la següent documentació:

· Memòria valorada de l’estimació de danys, amb la relació detallada dels béns inventariables (mobiliari o senyalística urbanística), de les infraestructures afectades i la seua localització, preferentment cartogràfica.
· Declaració que tots els danys s’han produït a conseqüència del temporal descrit en aquest acord.
· Declaració de qualsevol altra ajuda o subvenció rebuda o sol·licitada per a la mateixa finalitat davant altres organismes públics o privats o, si escau, declaració indicant que no s’ha sol·licitat ni rebut cap altra ajuda.

Els municipis afectats hauran de presentar un informe de l’amplitud del fenomen meteorològic en el terme municipal del temporal, a més de l’anterior documentació.

Per a dur a terme les corresponents estimacions de danys, els municipis afectats podran comptar amb el suport dels serveis tècnics de la Generalitat i, en el seu cas, de les diputacions provincials.

Les sol·licituds presentades per part de les corporacions locals, així com les avaluacions de danys dels béns i elements de l’immobilitzat material (mobiliari o senyalística urbanística) titularitat de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, seran avaluades per l’Oficina Única Postemergència, a la qual correspondrà efectuar una estimació econòmica, que s’elevarà a la Comissió Interdepartamental per a la seua posterior aprovació pel Consell.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

sis + quatre =