25n
25N
25N

Sanitat no autoritzarà vacances ni llicències al personal sanitari

Sanitat no autoritzarà vacances ni llicències al personal sanitari
11/03/2020 -

El sotssecretari i directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat han emés una instrucció en la qual comunica que no serà procedent autoritzar el gaudi de dies de vacances i de lliure disposició, així com qualsevol altre permís o llicència que implique absència del centre de treball, amb caràcter temporal i mentre dure la situació derivada de l’evolució del brot de la Covid-19, a tot el personal, excepte supòsits “especialment justificats”.

Així consta en la instrucció, en la qual s’especifica que, en aquells supòsits en què l’òrgan de gestió de personal considere que s’ha d’autoritzar per causa justificada, “s’haurà de respectar la necessària cobertura d’un mínim del 70 per cent del servei al qual pertany aquest personal”.

La instrucció serà aplicable “a tot el personal dels serveis centrals i direccions territorials de Sanitat, centres de Salut pública, departaments de Salut, Hospitals de crònics i de llarga estada, centres de transfusió de la Comunitat Valenciana, Serveis d’Emergències Sanitàries SES i altres serveis dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública”.

El document, amb data d’aquest mateix dimecres, desplega la seua eficàcia des d’aquesta mateixa jornada i es mantindrà “en tant no es reben noves instruccions” i afecta també als permisos, vacances i llicències ja autoritzades a la data de la instrucció.

L’administració justifica aquesta decisió davant la situació d’alerta creada a conseqüència del desenvolupament i avanç del coronavirus i “amb la finalitat de garantir en tot moment la cobertura dels serveis de les nostres institucions sanitàries”.

En el document es recull que la Constitució Espanyola encarrega a l’administració pública la protecció de la salut i, davant situacions “excepcionals”, amb el desenvolupament del brot del nou coronavirus Covid-19, declarat per l’OMS com a Emergència de Salut Pública d’Importància Internacional, les autoritats sanitàries “han d’adoptar mesures extraordinàries amb la finalitat de garantir aquesta protecció”.

Dins d’aquestes mesures, es poden incloure aquelles relatives a la gestió del personal sanitari, amb la finalitat que, en aquestes situacions excepcionals, “es puga comptar amb els recursos humans suficients que permeten garantir el dispositiu assistencial i de prevenció imprescindible”.

Així mateix, afig que l’Ordenament Jurídic posa a la disposició de l’administració pública sanitària instruments per a poder fer front als reptes que per a la salut pública poden representar les “situacions extraordinàries” i afig que, especialment, sobre els professionals de la sanitat “recau una especial responsabilitat i exigència, la qual cosa comporta un esforç necessari per a fer front a aquestes situacions”.

L’administració subratlla que la llei orgànica 3/1986 empara amb caràcter ampli les accions encaminades al control de riscos de caràcter transmissible, i la Llei General de Sanitat i la de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut permeten la possibilitat d’adoptar mesures temporals i excepcionals de funcionament dels establiments sanitaris i possibles actuacions relatives a jornades de treball i períodes de descans, sempre que estiguen justificades i exclusivament pel temps de la seua duració.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

un × 3 =