25n
25N
25N

Sanitat estableix un protocol per a esdeveniments socials

Sanitat estableix un protocol per a esdeveniments socials
21/08/2020 -

Sanitat ha establit un protocol per a la implantació de mesures excepcionals i temporals per a la celebració d’esdeveniments de caràcter social on se servisquen aliments i/o begudes.

MESURES DE LIMITACIÓ D’HORARI I AFORAMENTS

1. Aforament màxim

Establiments amb aforament conegut i amb Registre Sanitari (com per exemple salons de banquets).

En aquells establiments que disposen d’un aforament prèviament establit i disposen del preceptiu registre sanitari, s’ajustaran al que es disposa en la normativa vigent.

– Consum a l’interior del local 75% de l’aforament.
– Consum en terrassa 100% de l’aforament.

Establiments/llocs sense aforament conegut (com per exemple esdeveniments en residències privades) i/o sense Registre Sanitari.

L’organització d’esdeveniments l’afluència dels quals estiga previst supere les 50 persones, estarà supeditada a la comunicació prèvia per part de les persones organitzadores a l’autoritat municipal. En el supòsit que es preveja superar les 150 persones, a més serà preceptiva l’obtenció d’autorització prèvia municipal, que resoldrà sobre la base de la situació epidemiològica del moment i a la implantació per part de l’organització de mesures de prevenció d’acord amb les especificacions i exigències tècniques. Si fora necessari l’Ajuntament podrà realitzar visita In situ a fi de verificar les mesures proposades. Així mateix podrà sol·licitar informació referent a la situació epidemiològica al Centre de Salut Pública (CSP) que per la seua ubicació li corresponga.

Les persones organitzadores, hauran d’informar l’ajuntament sobre les condicions en les quals s’efectuarà la celebració: tipus d’esdeveniment, lloc de celebració, aforament màxim, control d’assistents, mesures d’higiene implantades, etc.

En aquesta mena d’esdeveniments, siga com siga l’afluència prevista, tant en espais a l’aire lliure com en llocs tancats, s’establirà la delimitació de l’espai màxim amb un límit d’aforament del 75 per cent.

En els esdeveniments on es reunisquen més de 150 persones els organitzadors del mateix hauran de disposar d’un Pla de Contingència davant l’aparició de casos sospitosos de Covid-19. Es recomana que en cas de celebrar-se l’esdeveniment l’ajuntament el comunique per correu electrònic al CSP que per la seua ubicació li corresponga.

2. Quan l’afluència es preveja superior a 400 persones haurà de comptar amb l’autorització prèvia de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions.

3. Els organitzadors hauran de disposar d’un llistat d’assistents a l’esdeveniment i mig de contacte disponible (mòbil, mail) complint amb les normes de protecció de dades de caràcter personal. Aquests llistats es posaran a la disposició de les autoritats sanitàries si així ho requeriren.

4. S’hauran d’assenyalar els espais comuns mitjançant marques d’espera per a facilitar el manteniment de la distància física interpersonal. En el cas de realitzar servei en barra, senyalitzar amb marques en el sòl les distàncies de seguretat tant per als clients que estiguen en la barra, com per als clients que estiguen esperant a ser atesos, per a evitar aglomeracions.

5. La distància física entre taules, o agrupacions de taules serà d’1,5 metres. Aquesta distància d’1,5 metres haurà d’estar mesurada entre les persones més pròximes de les diferents taules o agrupacions de taules.

6. L’ocupació màxima de taules o agrupacions de taules serà de 10 persones. Es recomana facilitar l’agrupació de convivents, intentant en la mesura que siga possible evitar grups de persones no convivents i taules només per a xiquets.

7. El consum dempeus, o en barra s’efectuarà en tot moment respectant la distància interpersonal 1,5 metres.

8. S’haurà de senyalitzar l’ocupació màxima permesa en les condícies depenent de les característiques d’aquests.

9. Els esdeveniments podran realitzar la seua activitat fins a les 1.00 hores com a màxim, incloent-hi en aquest horari màxim qualsevol altra activitat que es desenvolupe com a suport o complement als citats esdeveniments.

10. Durant la celebració dels esdeveniments no està permés el ball. En el cas que l’esdeveniment es tracte d’una cerimònia nupcial, estarà permés el ball dels nuvis

MESURES HIGIÈNIQUES

1. Ús de mascareta obligatòria per a les persones treballadores i assistents a l’esdeveniment (excepte en el moment en què s’estiga consumint).

2. No es podrà fumar en la via pública o en espais a l’aire lliure quan no es puga respectar una distància mínima interpersonal de, almenys, 2 metres. Aquesta limitació serà aplicable també per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats, inclosos cigarrets electrònics o similars.

3. Dispositius amb gel hidroalcohòlic situats en l’entrada i si pot ser distribuïts en altres ubicacions de manera que puguen ser utilitzats amb la freqüència suficient.

4. S’haurà de disposar de papereres amb pedal i tapa per a poder depositar el material d’un sol ús.

5. Es recomana evitar el servei de còctel de manera prèvia al banquet per la dificultat que suposa respecte a l’ús de mascareta i manteniment de la distància de seguretat. En cas de realitzar-se, es recomana que siga assistit establint punts de lliurament diversos per a evitar una excessiva concentració de persones, evitant taules amb snacks no envasats o plats compartits.

Durant el servei de còctel els clients hauran d’anar amb mascareta (excepte en el moment del consum d’aliments o begudes) i hauran de respectar la distància de seguretat interpersonal.

6. Evitar la preparació de les taules amb molta antelació. El personal que condicione les taules dels comensals haurà d’anar protegit amb mascareta i haurà d’higienitzar-se les mans amb freqüència.

7. S’evitaran els plats compartits, prioritzant els plats amb racions individualitzades.

8. Reforçar els protocols de neteja i desinfecció, especialment en llocs d’ús comú com les condícies.

9. Servei de barra lliure després del banquet. Es recomana optar per un servei en taula (el cambrer pren nota i el serveix en la taula dels comensals). Si es realitza el servei en barra, s’organitzarà de manera que permeta mantenir una distància d’1,5 metres entre clients.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

8 − 2 =

museo prehistoria
museo prehistoria