25n
Orgull
Orgull

Educació cataloga amb el requisit de valencià llocs docents en ensenyaments de règim especial

Educació cataloga amb el requisit de valencià llocs docents en ensenyaments de règim especial
24/08/2018 -

La Conselleria d’Educació ha publicat aquest divendres l’ordre per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià dels llocs de treball docents del cos de professors i catedràtics de música i arts escèniques, mestres de taller, professors i catedràtics d’arts plàstiques i disseny i professors i catedràtics d’EOI en centres docents públics. Estableix un període transitori de quatre anys per a obtenir les titulacions necessàries.

El text publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) indica que es cataloguen així amb el requisit els llocs que faltaven i assenyala que per les especials característiques del personal contractat especialista i, en particular, per la inexigibilidad de titulació alguna en la selecció del mateix, “no resulta procedent establir per a dita personal el requisit o capacitació lingüística”, encara que es valorarà com a mèrit preferent.

L’acreditació del coneixement o capacitació lingüística que faculta per a l’ensenyament en valencià s’exigirà en l’acompliment d’algun dels llocs ja citats adjudicats per qualsevol dels sistemes de provisió legal o reglamentàriament establits, i els nomenaments de personal funcionari interí i la contractació de personal laboral temporal.

Excepcionalment i de manera justificada, a falta de personal que reunisca els requisits que faculten per a l’ensenyament en valencià segons els procediments legalment establits, per a complir amb el dret a l’educació de l’alumnat s’autoritza a proveir els llocs de treball amb caràcter no definitiu amb el personal que no acredite aquests requisits. Aquest tipus de provisió no permetrà mantenir l’excepció de l’exigència del requisit o capacitació una vegada finalitzada l’ocupació del lloc.

L’ordre estableix un període transitori per a complir el requisit lingüístic i assenyala que els funcionaris dels cossos docents afectats per la present norma que no ho reunisquen tindran un termini de quatre anys per a acreditar-ho a explicar des de l’entrada en vigor de la present norma.

Les persones interessades que participen en procediments de provisió els efectes de la qual hagen de desplegar-se a partir de l’1 de setembre de 2022 hauran d’acreditar el requisit lingüístic en el termini previ que establisca la respectiva convocatòria.

Finalitzat el període transitori, els funcionaris de carrera afectats per la present norma amb destinació definitiva que no reunisquen el requisit podran romandre en les seues destinacions definitives i el seu dret a la mobilitat quedarà circumscrit a llocs de centres docents públics de localitats de predomini lingüístic castellà.

Els funcionaris de carrera sense destinació definitiva que no reunisquen el requisit lingüístic tindran circumscrit el dret a la mobilitat a llocs de centres docents públics en localitats de predomini lingüístic castellà.

Els integrants de les borses de treball de professors i catedràtics de música i arts escèniques, mestres de taller, professors i catedràtics d’arts plàstiques i disseny i professors i catedràtics d’EOI que no reunisquen el citat requisit, quedaran desactivats de la corresponent borsa.

Durant aquest període transitori de quatre anys la Conselleria d’Educació engegarà accions extraordinàries de formació perquè el personal afectat per aquesta disposició puga obtenir el requisit lingüístic de valencià.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

quinze − 9 =