caixa popular

Subvencions per a la rehabilitació i millora del patrimoni rural protegit

Subvencions per a la rehabilitació i millora del patrimoni rural protegit
09/06/2017 -

La Junta de Govern Local ha aprovat hui la convocatòria per a la concessió de subvencions per concurrència competitiva destinades a la rehabilitació i/o millora del Patrimoni Rural Protegit en el municipi de València per a l’exercici 2017, per un import màxim de 100.000 €. Vicent Sarrià, regidor de l’Àrea de Desenvolupament urbà i Habitatge, ha destacat “el compromís amb la conservació del patrimoni de la ciutat de València”.

Des de la Regidoria de l’Àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge s’ha impulsat la creació del primer Programa d’ajudes destinades a la rehabilitació i/o millora del patrimoni rural protegit amb la finalitat de fomentar la conservació i rehabilitació del conjunt d’edificis que el formen. La dotació econòmica destinada al programa és de 100.000 €.

Seran actuacions subvencionables per als béns immobles inclosos en el Catàleg estructural de béns i espais protegits de naturalesa rural del municipi de València. Les obres que se subvencionaran podran haver-se iniciat amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de les ajudes; és a dir, des de l’1 de gener de 2017, sempre que la data d’expedició de l’Informe d’avaluació de l’edifici siga anterior a la data de l’inici de les obres.

El total de la subvenció ascendirà al 20% del pressupost total de l’actuació, amb un màxim de fins a 5.000 euros per ajuda. Les subvencions d’aquest programa seran compatibles amb qualssevol altres públiques, sempre que el seu import no supere el cost total de l’actuació.

L’orde de prelació de les sol·licituds de rehabilitació que complisquen els requisits s’establirà en funció de la puntuació obtinguda amb un màxim de 10 punts.


xs puzol

mostra viva 2018

Més notícies

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

disset + 1 =

Paiporta
exposicion caps tallats
Tardor
cultura als barris