25n
25N
25N

Educació convoca les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior per a 2017

La prova d’accés se celebrarà per a grau mitjà el 19 de juny i per a grau superior el 20 de juny. El període d’inscripció romandrà obert entre el 17 i el 31 de maig

Educació convoca les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior per a 2017
14/02/2017 -

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior per a 2017.

En concret, els exàmens per a l’accés a grau mitjà seran el 19 de juny i per a grau superior el 20 de juny, i se celebraran en tots els centres docents públics que impartisquen cicles formatius. L’objectiu d’aquestes proves és possibilitar que aquelles persones que no reuneixen els requisits acadèmics d’accés directe a cicles formatius puguen cursar aquests estudis i complementar així la seua formació.

Per a aquests alumnes, en el procediment d’admissió es reservarà un mínim d’un 20% de les places vacants, que podrà ampliar-se en el cas que les sol·licituds de l’alumnat que concórrega per altres vies d’accés siga insuficient per a cobrir l’oferta.

Pel que fa al període d’inscripció en les proves s’obrirà el 17 de maig i romandrà obert fins al 31 de maig. L’únic requisit per a poder presentar-se a les proves d’accés a grau mitjà serà tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2017 i per al grau superior tindre 19 anys o complir-los durant 2017.

Així mateix, per als que acrediten estar en possessió d’un títol de Tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova, tenint-se en compte el resultat únicament als efectes d’admissió a cicles formatius de grau superior, quan opten per participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés.

El llistat provisional de l’alumnat admés per a realitzar les proves serà publicat el 7 de juny, i després del períodes de reclamació, el llistat definitiu d’admesos i exclosos serà publicat el 14 de juny.

Quant a la publicació del resultat de les proves, el llistat provisional de les qualificacions serà publicat el 28 de juny i les reclamacions podran presentar-se el 29 i el 30 de juny.

Desenvolupament de les proves

Els aspirants a cicles formatius de grau mitjà realitzaran una prova comuna per a tots ells, i constarà de tres parts: Lingüística (Llengua i Literatura castellana o valenciana i llengua estrangera anglés); Social (Ciències Socials, Geografia i Història) i Cientificomatematicotècnica (Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Tractament de la informació i competència digital).

D’altra banda, la prova d’accés al grau superior constarà de dos parts: la comuna i l’específica. La part comuna estarà dividida en quatre apartats: Llengua i Literatura (castellana o valenciana), Llengua Estrangera (anglés), Matemàtiques i Tractament de la Informació i Competència Digital. Pel que fa a la part específica, constarà de dos apartats i inclourà diferents continguts de matèries del Batxillerat, en funció de l’opció a què estiga adscrit el cicle formatiu.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

un × 4 =