L’equip de govern presenta el pressupost 2018 per a Carcaixent

Demà es presentarà a aprovació en el Ple Municipal el pressupost per a l’any 2018 caracteritzat pel control de la despesa pública

L’equip de govern presenta el pressupost 2018 per a Carcaixent
27/03/2018 -

L’equip de govern de Carcaixent té previst aprovar en el ple de demà dimecres el pressupost municipal per al 2018. És tracta d’una proposta caracteritzada pel control i rigor de la despesa pública, la millora de l’eficàcia en la gestió municipal i el compliment de les obligacions adquirides en exercicis anteriors.

El pressupost per a 2018 de l’Ajuntament de Carcaixent puja 21.571.406 euros. El capítol 1, despeses de personal, ascendeix a 7.266.634 euros i representa un 33 % del pressupost.

La despesa corrent se situa en 8.346.080 i suposa un increment del 46 % respecte al pressupost anterior. Com han explicat des de l’Àrea d’Hisenda, esta xifra és necessària per a atendre el funcionament normal dels serveis públics i les competències assumides per l’Ajuntament de Carcaixent, així com per tractar de millorar l’eficència en la gestió municipal.

El pagament d’interessos de préstecs i altres despeses financeres disminueix un 66 % i passa de 662.136 euros a 211.000 euros en 2018, el que suposa un estalvi de 450.000 euros. Esta reducció permetrà destinar més recursos a altres finalitats. Tot açò, és conseqüència de les actuals condicions dels mercats financers i el treball realitzat des de l’Àrea econòmica de l’Ajuntamentde Carcaixent per tal de complir les obligacions adquirides durant l’exercici anterior així com l’esforç realitzat per a reduir el deute.

El capítol de subvencions a entitats i particulars s’incrementa un 31%. Les principals aportacions, a banda de les quotes per la participació en entitats supramunicipals, són a associacions municipals (falles, confraries, entitats esportives, entitats socials, etc.). Destaquen també l’augment de 50.000 euros respecte del pressupost anterior per a programes d’emergència social.

Així mateix, es dota un fons de contingència de 214.033 euros, per a possibles necessitats imprevistes. Principalment, anirà destinat per a fer front als increments en les retribucions de personal, cas que s’aproven els Pressupostos Generals de l’Estat.

El capítol d’inversions puja 4.304.183 euros. Este crèdit suposa un 20% del pressupost. Destaquen per la seua importància:

 • 3.500.000 euros, per a fer front a la sentència de l’expropiació de «l’Hort del Tacat»
 • 300.000 euros per a compra i posterior rehabilitació de l’edifici del carrer Santa Anna
 • 140.536 euros, per a la pavimentació de camins rurals, carrers i passos
 • 363.646 euros, finançats amb recursos propis, per a construcció de nínxols, obres en el magatzem de Ribera, il·luminació LED del pavelló municipal, mobiliari en parcs i jardins, etc.

Posteriorment, també s’incorporaran els crèdits de les inversions iniciades en 2017, entre les que destaquen:

 • 800.000 euros de la Diputació de València, per a la construcció del CRIS i centre de dia de malalts mentals
 • 240.000 euros, per al projecte de l’edifici multiusos
 • 160.000 euros, per al projecte de reforma i ampliació de l’ajuntament
 • 60.000 euros, per al projecte de la segona fase de l’arxiu municipal
 • 80.000 euros, per a la renovació de la pista del pavelló cobert
 • 169.400 euros, per a la repavimentació de carrers, procedents del PPOS 2017 de la Diputació de València

Les despeses d’amortització de préstecs pugen 679.970 euros. I suposen una disminució de 47% respecte del pressupost anterior.

El resum per àrees de despesa és el següent:

 • A seguretat i mobilitat ciutadana, urbanisme, medi ambient, etc. es dediquen 8.612.012 euros, que representen el 40 % del pressupost.
 • A actuacions de promoció i protecció social com: benestar social, foment de l’ocupació, etc. es destinen 2.403.173 euros, que representen l’11 % del pressupost.
 • A sanitat, educació, cultura i esports es dediquen 3.696.201 euros, que suposen el 17% del pressupost.
 • A actuacions de caràcter econòmic (agricultura, indústria, comerç, turisme, transport públic, etc.) es dediquen 439.196 euros, en concret, el 2 % del pressupost.
 • A actuacions de caràcter general (òrgans de govern, administració general, administració financera i transferències a altres administracions publiques) es destinen 5.528.842,13 euros, que suposen el 25 % del pressupost.
 • A pagar el deute públic es dediquen 891.970 euros, que representen el 4 % del pressupost.

La previsió d’ingressos s’ha fet tenint en compte les liquidacions del pressupost de 2015 i 2016 i l’avanç de la del 2017 i, segons els casos, per un percentatge del 88% de la recaptació. Es tracta, segons han explicat des de l’Àrea d’Hisenda, del calcul d’uns ingressos «realistes» quantificats en funció de la capacitat per generar recursos i no adaptar les xifres per a quadrar els comptes. Així, el capítol 1, impostos directes, s’incrementa un 11% respecte al pressupost anterior, segons el detall següent:

 • 430.787 euros, per IBI rústica i representa un 2% del pressupost
 • 5.284.360 euros, per IBI urbana i representa un 25 % del pressupost
 • 1.057.345 euros, per IVTM i representa un 5 % del pressupost
 • 404.404 euros, per IIVTNU (plusvàlues) i representa un 2% del pressupost
 • 314.831 euros, per IAE i representa un 1,5 % del pressupost

Els ingressos per impostos indirectes, principalment l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, s’incrementen un 81 % i suposen un 0,6 % del total del pressupost. La previsió per taxes, preus públics i altres ingressos puja 2.806.452 euros, cosa que suposa un increment del 15 % respecte al pressupost de l’exercici anterior.

En el capítol 4 de transferències corrents s’han consignat 7.091.133 euros, procedents de la participació en els tributs de l’estat, subvencions de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València en concepte de Fons de Cooperació, les transferències de la Generalitat Valenciana per la signatura del convenis en matèria social i altres aportacions d’empreses que es perceben any rere any.

Els ingressos per rendiments de béns de caràcter patrimonial ascendeixen a 86.915 euros i constitueixen un 0,4 % del pressupost municipal. En l’apartat de transferències de capital s’ha inclòs l’aportació de la Diputació de València de 140.536 euros, per a la pavimentació de camins, carrers i passos. I en el passiu financer l’import de 3.800.000 euros per a fer front al pagament de l’expropiació de l’hort del Tacat i la compra i rehabilitació de l’edifici de Santa Anna.

Per a Paco Salom, alcalde de Carcaixent, el pressupost que es presentarà demà al ple és un pressupost realista i molt treballat, en consonància amb la política econòmica duta a terme per part de l’equip de govern, que té com a finalitat «elevar la qualitat de vida del veïnat de Carcaixent, augmentar les dotacions públiques i ajudar a la reactivació de l’activitat econòmica de la ciutat, creadora de riquesa i llocs de treball». L’alcalde ha manifestat el seu desig de poder aprovar-lo amb el major consens possible per part de la corporació, «el recolzament és important per tal d’avançar en un projecte comú com és un pressupost municipal que siga capaç d’actuar com un veritable fomentador i dinamitzador de l’economia local de Carcaixent, objectiu que indubtablement compartim totes i tots».

Més informació

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

divuit + quinze =

turismo salou
Torrent semana agricultura
liria