25n
25N
25N

Soler: "El pla pluriennal de l'ATV permetrà modernitzar l'agència"

Soler: "El pla pluriennal de l'ATV permetrà modernitzar l'agència"
16/01/2020 -

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha presidit la reunió del consell rector de l’Agència Tributària Valenciana (ATV), en la qual s’ha presentat el Pla Pluriennal de Gestió de l’agència 2020-2023 i el programa anual d’actuació, documents que estableixen les directrius per a millorar la seua eficiència.

En el transcurs del consell rector, en el qual han participat el secretari autonòmic d’Hisenda, Francesc Gamero, la directora general de l’Agència Tributària, Sonia Díaz, i el director general de Tributs i Joc, Rafael Beneyto, també s’ha presentat la nova Carta de Serveis de l’agència.

Després de la reunió, Vicent Soler ha mostrat el compromís del seu departament per facilitar al ciutadà el seu deure cívic de complir amb les obligacions tributàries, “perquè l’esforç de tots els ciutadans constitueix la major garantia en la prestació de serveis de qualitat i en la igualtat d’oportunitats”.

Segons ha explicat Soler, “el pla interanual té entre els seus objectius avançar en la modernització de l’Agència Tributària Valenciana per a convertir-la en un organisme més transparent, obert i accessible per als ciutadans, així com incrementar el nivell d’exigència i eficiència en l’aplicació dels tributs, l’atenció a la ciutadania i específicament en la lluita contra el frau”.

“Finalment -ha afegit- el pla preveu la millora de la seua organització interna, proporcionant seguretat i certesa als recursos humans i materials, la qual cosa contribuirà a prestar serveis a la ciutadania i lluitar contra el frau fiscal amb elevats estàndards de qualitat”.

En concret, el pla preveu que els ciutadans realitzen els seus tràmits amb l’ATV íntegrament per mitjans electrònics abans de 2023. Aquesta aposta per l’aplicació de l’administració online suposarà agilitar els tràmits i reduir l’ús de paper, amb el consegüent benefici mediambiental.

A més, es preveu oferir equips informàtics a la disposició dels ciutadans en les oficines d’atenció al contribuent per a aquelles persones que no disposen d’aquests mitjans tècnics.

Lluita contra el frau fiscal

En segon lloc, el pla contempla una millora de les condicions i resultats de la lluita contra el frau fiscal. Per a això s’ha dissenyat una estratègia des de la triple perspectiva de la prevenció, el control i la cooperació.

Amb la finalitat d’estimular el compliment voluntari de les obligacions tributàries es pretén millorar l’assistència personalitzada mitjançant el servei de cita prèvia, així mateix es facilitarà al ciutadà la consulta de la informació que precise per al correcte compliment dels seus deures tributaris via online, de manera que es podrà presentar i pagar qualsevol document amb transcendència tributària.

En un sentit més preventiu, s’emetran recordatoris massius del compliment de les obligacions tributàries i quant a la cooperació, s’incrementarà el nombre de declaracions realitzades per col·laboradors socials com a col·legis i associacions professionals i altres corporacions de dret públic.

Aquests organismes habilitats per a realitzar gestions per compte dels contribuents, faciliten el compliment de les obligacions tributàries, atés que agiliten els tràmits, eviten desplaçaments dels ciutadans a les oficines públiques i posen a la seua disposició mecanismes de comunicació àgils, senzills, pràctics i eficaços.

En els últims tres anys, la Conselleria ha intensificat aquestes col·laboracions, establint 15 convenis amb organismes com a Associació Professional d’Assessories Fiscals, Financeres i Comptables, l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals i Gestors Tributaris, o l’Agrupació d’Assessories d’Empreses, per posar alguns exemples.

També en l’àmbit de la cooperació, l’ATV impulsarà la coordinació amb la resta d’Administracions, tant l’AEAT com les comunitats autònomes, atés que la lluita contra el frau fiscal precisa l’intercanvi d’informació de caràcter tributari, així com l’elaboració d’estratègies i el disseny d’actuacions de control conjuntes.

Pla de control tributari

L’ATV realitzarà actuacions de control tant intensiu com extensiu. Les primeres estaran dirigides a descobrir, regularitzar i reprimir les formes més greus i complexes de frau tributari, així com a comprovar en profunditat el correcte compliment de les obligacions tributàries.

Les actuacions de control extensiu es realitzaran en massa amb la finalitat d’aconseguir sotmetre a control les declaracions que presenten els obligats tributaris mitjançant l’encreuament d’informació i la verificació de dades amb la finalitat de detectar i corregir els incompliments tributaris reiterats i de menor gravetat i complexitat.

En concret, s’intensificaran les actuacions de control de presentacions, de la imposició patrimonial tant en les adquisicions lucratives com en la possessió de patrimoni, prestant especial atenció al compliment dels requisits que permetran a la ciutadania gaudir de beneficis fiscals previstos per la normativa.

De la mateixa manera, es realitzaran, de manera coordinada i simultània en el temps i en el territori, campanyes de control tributari i es planificaran actuacions conjuntes amb l’AEAT dirigides principalment a identificar contribuents en altres comunitats amb la finalitat d’aconseguir una menor tributació.

Pel que respecta a realitzar una gestió més eficient, l’ATV incrementarà el control de les prescripcions, i la recaptació derivada d’actuacions en via executiva, la qual cosa possibilitarà augmentar els ingressos que havien d’haver-se obtingut per llits ordinaris. Així mateix, disminuirà els costos de devolució d’ingressos indeguts.

Millora de la gestió dels recursos de l’ATV

Totes les actuacions previstes en el pla pluriennal requereixen una assignació de mitjans tècnics i humans. En aquest sentit, l’ATV té previst dotar d’un nombre de places suficient i incloure-les en les successives ofertes d’ocupació pública.

En concret, la setmana passada van ser convocades les proves selectives per a la provisió de 24 llocs de personal tècnic tributari del cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, i pròximament serà convocat el procés per a la provisió de 9 places del cos superior tècnic d’inspectors de tributs. Això permetrà a l’ATV completar la seua plantilla de personal tècnic, de manera que aquest organisme tributari podrà comptar amb una estructura més sòlida i professionalitzada.

Finalment, cal destacar que en el transcurs del consell rector de l’ATV també s’ha presentat la seua Carta de Serveis com a instrument de millora a través del qual els ciutadans podran exigir la prestació d’uns serveis públics amb les màximes garanties de qualitat, i conéixer en tot moment el seu grau de compliment.

Més informació

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

15 + 12 =