Permisos d'entre dos i quatre hores per als treballadors amb horari que coincidisca amb les votacions

Permisos d'entre dos i quatre hores per als treballadors amb horari que coincidisca amb les votacions
28/03/2019 -

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquest dijous l’orde que regula els permisos per als treballadors amb la finalitat de que puguen exercir el seu dret al vot en les eleccions generals i autonòmiques del 28 d’abril, que van des de dos a quatre hores segons la coincidència del seu horari laboral amb el de les votacions.

Eixe diumenge les empreses en les quals presten els seus servicis treballadors que tinguen la condició d’electors i que no gaudisquen en tal dia del descans setmanal concediran als mateixos permís perquè puguen participar en les eleccions. Aquest permís serà retribuït per l’empresa.

La concessió del permís s’ajustarà a les següents normes: per als treballadors l’horari de treball dels quals no coincidisca amb el de l’obertura de les meses electorals o ho faça per un període inferior a dos hores no hi haurà dret al permís i per als quals l’horari coincidisca en dos o més hores i menys de quatre amb el d’obertura de les meses serà de dos hores.

En el cas que l’horari laboral coincidisca en quatre o més hores i menys de sis amb l’horari d’obertura de les meses electorals gaudiran d’un permís retribuït de tres hores i si coincideix en sis o més hores amb l’horari d’obertura de les meses electorals el permís retribuït serà de quatre hores.

En tots els casos anteriors, quan per tractar-se de treballadors a temps parcial realitzaren una jornada inferior a l’habitual en l’activitat, la durada del permís es reduirà en proporció a la relació entre la jornada de treball que desenvolupen i la jornada habitual dels treballadors contractats a temps complet en la mateixa empresa.

Correspondrà a la persona responsable de l’empresa la distribució, sobre la base de l’organització del treball, del període en què els treballadors disposen del permís per a acudir a votar.

Els treballadors per compte d’altri que el diumenge 28 d’abril no gaudisquen del descans setmanal i hagen sigut nomenats per a ocupar llocs de presidència o vocalia de les meses electorals, així com els qui acrediten la seua condició d’interventors tenen dret a un permís retribuït durant el dia de la votació i de cinc hores en la jornada immediatament posterior.

Aquesta reducció de jornada de cinc hores correspondrà igualment a aquestes persones encara quan gaudiren del descans setmanal en la jornada del 28 d’abril.

Així mateix, els qui acrediten la seua condició d’apoderats tenen dret a un permís retribuït durant el dia de la votació si no gaudiren en tal data del descans setmanal.

Si alguna de les persones compreses en qualsevol dels dos supòsits anteriors haguera de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresa, a petició de l’interessat, haurà de canviar-li el torn, a l’efecte de poder descansar la nit anterior al dia de la votació.

Les reduccions de jornada com a conseqüència dels permisos desenvolupats en els anteriors apartats no suposarà minvament de la retribució que per tots els conceptes vingueren obtenint els treballadors, servint com a justificació adequada la presentació de certificació de vot o, si escau, l’acreditació de la mesa electoral corresponent.

Les regles sobre concessió de permisos retribuïts seran així mateix aplicables al personal funcionari al servici de les administracions públiques, d’acord amb la normativa específica que resulte d’aplicació.

Més informació

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

16 − quatre =

sagunt a escena 2019
turismo salou