25n
25N
25N

L'Ajuntament de Paterna autoritza els familiars de represaliats de la fossa 111 la seua excavació i a exhumar restes

L'Ajuntament de Paterna autoritza els familiars de represaliats de la fossa 111 la seua excavació i a exhumar restes
05/05/2020 -

L’Ajuntament de Paterna (València) ha autoritzat l’Associació de familiars de víctimes del franquisme de la fossa 111 Paterna, situada en el seu cementeri municipal, l’ocupació d’aquest espai perquè es puga dur a terme l’excavació del sòl que ocupa i l’exhumació de les restes que hi ha enterrats en ella.

Així es recull en un anunci d’aquest consistori publicat aquest dimarts en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de València per a donar a conéixer la resolució d’ocupació de terrenys de la fossa 111. L’anunci, consultat per Europa Press, informa de l’acord adoptat en la reunió ordinària de la Junta de Govern Local del passat 9 d’abril.

Així, es refereix a la proposta d’aprovació del pla de seguretat i salut i a l’autorització d’ocupació de terrenys per a escometre el Projecte Excavació i Exhumació Fossa 111 del Cementeri de Paterna a partir de les “ajudes concedides per la Diputació de València per a tal fi a l’Associació de familiars de víctimes del franquisme de la fossa 111 Paterna”.

El consistori d’aquesta localitat recorda que l’expedient per a dur a terme aquesta actuació va ser exposat al públic per un període de quinze dies en el BOP número 43, de 3 de març de 2020, així com en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Paterna, i uns altres, amb la finalitat de “garantir l’audiència dels possibles interessats que pogueren personar-se en el procediment”.

D’aquesta manera, explica que una vegada resolt, aquesta administració local va determinar aprovar el pla de seguretat i salut projecte d’excavació i exhumació de la fossa 111 del quadrant primer esquerra del Cementeri de Paterna a càrrec de “l’Associació Científica ArqueoAntro” per a “la localització, excavació, exhumació i identificació” d’aquest espai “per un període de 90 dies laborables, segons resolució de Direcció General de Cultura”.

L’acord recull també la decisió de l’Ajuntament de Paterna d'”autoritzar l’ocupació temporal” d’aquests terrenys públics “per part de l’Associació de familiars de víctimes del franquisme de la fossa 111 Paterna” per a iniciar aquests treballs” a partir de “les ajudes concedides per la Diputació de València” per a tal fi. Així mateix, el consistori assenyala que se li haurà de donar compte de “tots els informes emesos”.

Aquesta administració municipal indica també en l’anunci publicat en el BOP que “amb caràcter previ a l’inici dels treballs serà necessària la signatura de la corresponent acta de replanteig” i detalla que en aquest document, signat, “pel representant de la corporació, els serveis tècnics municipals i representants de l’Associació científica Arqueantro”, es recolliran “les obligacions i circumstàncies que, pel bé de l’objecte i la seua eficàcia en seguretat i integritat, s’estimen pertinents”.

Igualment, precisa que s’haurà d’aportar per part d’Arqueantro, un pla de la zona d’actuació i de la zona destinada al depòsit i custòdia de les restes d’exhumació, i apunta que “es determinaran les mesures de clos necessàries”.

L’Ajuntament de Paterna agrega en la seua resolució que els treballs s’hauran de “coordinar amb els que s’estan executant en l’actualitat en la Fossa 120” i sosté que finalitza l’exhumació, “s’extremaran les mesures de compactació perquè aquesta no afecte la resta de fosses”.

SUPERVISIÓ

El consistori ressalta que per part dels serveis tècnics municipals es procedirà, sota la supervisió de l’arqueòleg municipal i dels diferents tècnics responsables en la matèria, “a crear les condicions necessàries de seguretat per al desenvolupament dels treballs d’excavació i exhumació” amb “el clos perimetral, del tipus que es considere, de les fosses” i “l’habilitació d’una zona en les instal·lacions del cementeri per a l’apilament de materials de l’excavació i la terra que s’extraga de les fosses”.

Referent a això, agrega que es contempla la cessió, “mentre dure el procés d’exhumació, d’un espai condicionat i cobert en el mateix cementeri o en la seua rodalia o, en defecte d’això, les instal·lacions d’una caseta d’obra o similar per a poder realitzar convenientment el tractament de les restes òssies exhumades”.

L’Ajuntament de Paterna comenta, d’altra banda, que la seua resolució es notificarà al Ministeri de la Presidència, a la Generalitat valenciana, el jutjat de Primera Instància, i a l’àrea tècnica i a l’àrea de promoció i dinamització a efectes oportuns (museu).

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

divuit − disset =