caixa popular

Pacte Estatal per la Sobirania Alimentària, l'Educació Ambiental i la Sostenibilitat del Territori

Pacte Estatal per la Sobirania Alimentària, l'Educació Ambiental i la Sostenibilitat del Territori
25/01/2018 -

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat hui una declaració institucional d’adhesió de la ciutat de València al Pacte Estatal per la Sobirania Alimentària, l’Educació Ambiental i la Sostenibilitat del Territori – Estratègia 2015-2031. La Corporació adquireix este compromís formal que estableix un decàleg de mesures a adoptar, dirigides totes elles a la promoció i protecció dels territoris agraris històrics.

Tal com s’assenyala en la declaració d’adhesió, l’Ajuntament de València se suma a este Pacte Estatal “com a manera d’afermar el compromís de la ciutat de València amb la defensa del seu territori agrari i amb els acords del Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà”.

El Pacte implica una presa de consciència “dels valors agraris, culturals, educatius, paisatgístic i ambientals dels TAH (Territoris Agraris Històrics), així com del deteriorament i desnaturalització a què es troben sotmesos , del seu paper com a suport de la identitat patrimonial i la del seu entorn, i també pel seu potencial com a font de riquesa i treball”.

El decàleg de mesures inclou, entre d’altres, l’adaptació de la normativa sobre la promoció agrària, la dinamització de l’activitat agrícola en sí i, conseqüentment, el finançament i impuls per a la seua recuperació. Així mateix, implica un reconeixement i promoció del paper de les agricultores i els agricultors, i també contempla el manteniment i preservació de l’estructura territorial, així com la incorporació dels productes dels TAH en circuits curts de consum, distribució i comercialització. La declaració contempla, finalment, mesures relacionades amb l’educació i la difusió de valors, i estableix la creació d’un Consell Estatal per a la xarxa dels TAH, que s’integrarà en l’Observatori Europeu de l’Agricultura Periurbana.

MILLORA DEL SERVICI D’AUTOBUSOS

Durant la sessió plenària, s’ha aprovat també autoritzar a l’EMT a concertar dos operacions financeres de lísing, dirigides a facilitar l’increment de vehicles de la flota municipal. La proposta ha sigut aprovada per l’equip de Govern, mentres que els grups de l’oposició, PP i Ciutadans, s’han abstingut en la votació. Ambdós grups han criticat la gestió de l’Empresa Municipal de Transports i han assenyalat el seu descontent com la raó per no aprovar l’operació financera, a pesar d’estar d’acord amb la compra de nous vehicles per a l’EMT.

Per la seua banda, el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha defés les dades que, ha assegurat, avalen la bona gestió de l’empresa, entre ells, l’increment en la venda de bitllets en 3 milions d’euros, el creixement de viatgers (un 8% en 2 anys), la contractació de més de 200 treballadors, o el creixement pressupostari en dos exercicis, que se situa en un 14%.

GESTIÓ DIRECTA DELS ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS

El debat sobre els punts de l’orde del dia ordinari de la sessió plenària ha conclòs amb el dedicat a l’espai escènic Espai Mutant (Auditori- LN3) ubicat a Las Naves, que passa a gestió directa municipal des de la Regidoria d’Acció Cultural, dirigida per la delegada María Oliver.

Tal com ha explicat Oliver, la proposta pretén optimitzar recursos, “tant municipals com de personal, i treballar de manera coordinada entre les distintes propostes escèniques de titularitat pública municipal de la ciutat”. D’esta manera, la coordinació en la gestió de les distintes sales (amb El Musical, per exemple), serà l’element distintiu del nou model de gestió. De fet, Oliver s’ha referit al TEM com a exemple d’esta acció que aconseguix “una programació de primer nivell, una gestió cultural coordinada i un treball en barris que no duen a terme les empreses privades”.

Ni el PP ni Ciutadans han aprovat la proposta i han votat en contra per entendre que “no respon a les necessitats de la ciutadania, sinó a les tensions internes del grup municipal València en Comú”, en paraules de la regidora popular Beatriz Simón. Per la seua banda, Amparo Picó, de C’s, ha instat a la reobertura de la sala, “atés que les obres de reparació dels danys patits per pluges intenses mesos arrere ja han conclòs”.

Oliver ha assegurat que la voluntat és reobrir a la major brevetat, una vegada concloga la tramitació del canvi de gestió, i ha avançat la data del mes de maig per a reprendre la programació de la sala.

Acompanyem el text del Pacte Estatal per la Sobirania Alimentària, l’Educació Ambiental i la Sostenibilitat del Territori, a què se suma València:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’ADHESIÓ AL PACTE ESTATAL PER LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA, L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA SOSTENIBILITAT DEL TERRITORI

PACTE ESTATAL PER LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA, L’EDUCACIÓ AMBIENTAL I LA SOSTENIBILITAT DEL TERRITORI

Estratègia 2015-2031

Conscients dels valors agraris, culturals, educatius, paisatgístics i ambientals dels TAH, així com del deteriorament i desnaturalització al que es troben sotmesos, del seu paper com a suport de la identitat patrimonial i la del seu entorn, així com pel seu potencial com a font de riquesa i treball, acorden col·laborar per a promoure i executar el següent decàleg de mesures que afectarien els TAH:

1. Protecció i adaptació normativa. Instar a qui tingua atribuïdes les competències en la matèria a realitzar els canvis normatius necessaris per iniciar una classificació agroambiental dels TAH i la protecció dels seus sòls davant de qualssevol altre ús no compatible amb l’activitat agrària, i començar els procesos per a recuperar els espais degradats d’aquests territoris. També instem a la defensa i respecte dels comunals com a tals i a les institucions que els gestionen.

Per a aconseguir-ho, es proposaran mesures legislatives en tots els àmbits de les administracions públiques.

2. Dinamització de l’activitat agrària. És imprescindible que s’adopten mesures que afavorisquen els canals curts i altres vies complementàries, així com la valorització dels productes dels TAH, mirant que s’incremente progressivament la introducció de les millors pràctiques per una alimentació més saludable.

Considerem necessari diversificar els cultius i unes formes de producció més social i ecològicament sostenibles. Aquestes actuacions haurien d’incloure la innovació que faça viable i dignament remunerada una activitat agrària més agroecològica; el suport tècnic a l’agrupació de productors i productores, així com suport a la comercialització conjunta i, en el seu cas, les mesures fiscals que permeten exercir aquesta activitat en condicions de rendibilitat i legalitat. A més, es fomentaran els cultius d’interès social i mercats de productes locals, tant els estacionals com els fixes.

3. Reconeixement del paper dels agricultores i les agricultores. Als TAH els principals actors són els homes i dones que es dediquen a l’agricultura, a la ramaderia per compte propi o aliè, i que en viuen. Aquests col·lectius i els seus representants seran objecte de reconeixement i protagonisme en la vida social i productiva. Per a tal finalitat, han de materialitzar-se ajuts dirigits a la professionalització del sector, considerant el benefici social que suposen aquests actors i la seva activitat per a la comunitat en particular i la societat en general, en relació a:
– La capacitat per a la producció d’aliments i matèries primeres.
– La creació, conservació i regeneració de paisatges, com a suport indispensable en la protecció i defensa mediambiental i en la producció agropecuària sostenible.
– La generació d’autoocupació i la creació de llocs de treball.
– La creació in situ d’un teixit productiu i de transformació dels productes d’aquests territoris, especialment de forma artesanal i fomentant el cooperativisme.

Tots els col·lectius que subscriuen aquest Pacte es comprometen a realitzar iniciatives per a recuperar i transmetre el coneixement del maneig del territori i de les pràctiques agropecuàries.

4. Impuls i finançament per a la recuperació dels TAH. Respecte i recolzament dels TAH com a rebost sostenible i font de riquesa. El cicle integral de l’aigua, la mobilitat sostenible, l’ajuda per a la reconversió dels cultius en agroecològics, la formació de noves i nous agricultors i ramaders, el pla de comercialització i qualsevol altra iniciativa de producció, transformació i promoció agropecuària, que tingua per objectiu recolzar el paper dels TAH com a veritables rebosts sostenibles, a la vegada que fonts de treball i riquesa, seran de vital consideració per al seu impuls i finançament.

5. Els TAH i els seus valors històrics.

5.a. Les administracions corresponents actualitzaran el catàleg de béns patrimonials d’aquests territoris, amb un pla de recuperació i dinamització. L’ús preferent d’aquests béns serà el productiu agrari.

5.b. En el marc legislatiu corresponent, s’haurà d’elaborar un Pla Estratègic de gestió i desenvolupament sostenible per a la definició i manifestació dels valors dels TAH que permeta sintetitzar els seus senyals d’identitat a través de la projecció dels seus recursos (socials, patrimonials, culturals, geogràfics, agraris, naturals, urbanístics, econòmics, i de qualsevol altre tipus) i la implicació dels seus habitants, que servisca d’element de diàleg entre administracions i ciutadans per a dissenyar plans de desenvolupament fets a mida de les persones que hi habiten i que, al mateix temps, servisca de referència d’integració amb el seu entorn rural per a posicionar-se davant públics externs com a hàbitat de qualitat, obert i orientat a preservar la seua activitat productiva, l’entorn paisatgístic i millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes.

6. Manteniment i preservació de l’estructura territorial. Els rius, les sèquies, els camins i les vies pecuàries d’aquests territoris són elements que articulen el territori. La seua recuperació, correcta senyalització, manteniment i preservació, tant pels usos agraris com per a usos complementaris sostenibles, seran objecte de programes específics que harmonitzen els seus valors d’ús amb els ambientals.

Les actuacions integrals en aquests elements seran prioritàries per sobre d’altres de la mateixa natura.

7. TAH i educació (inclosa la Formació Professional Inicial i la Permanent, així com els Programes d’Educació sobre biodiversitat, producció sostenible i conservació mediambiental). Les diferents administracions publiques col·laboraran per a assolir un programa complert d’activitats formatives per a cada curs escolar en relació amb els TAH, que establisca programes d’inserció laboral per a garantir un relleu generacional adequat i que contribuïsca a la necessària sensibilització, coneixement i valoració de l’activitat agropecuària i els TAH. Es dotarà als centres educatius de materials didàctics i es crearà el premi educatiu estatal, amb caràcter anual, “Millor experiència educativa en relació als TAH”.

8. Incorporació dels productes dels TAH en circuits curts de consum, distribució i comercialització. Adoptar mesures per a fomentar la comercialització directa dels productes dels TAH als mercats i, en especial a mercats d’agricultors que suposen punts de venda directa als consumidors, especialment a les ciutats i nuclis de població d’aquests TAH. S’adoptaran les mesures normatives necessàries per afavorir que en els menjadors urbans i, especialment, en els menjadors escolars, els dels hospitals, els de carácter social i assistencial i en tots aquells que depenguen de les administracions públiques, s’ofereixen productes procedents dels TAH propers.

9. Difusió dels valors dels TAH a la ciutadania en general. Campanyes d’informació, conscienciació, promoció i sensibilització. Donat que només s’estima i es consumix allò que es coneix, els signants acorden incloure en els seus discursos, campanyes i agendes la defensa dels valors d’aquests territoris.

10. Creació d’un Consell Estatal per a la xarxa dels TAH. Per a l’assoliment d’aquests objectius s’insta a la creació, dins els organismes amb competències en Agricultura, del Consell Estatal de la Xarxa de TAH, que s’integrarà a l’Observatori Europeu de l’Agricultura Periurbana.

Per a garantir la sobirania alimentària, els Territoris Agraris són necessaris. Un altre desenvolupament del territori és possible.


Més notícies

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

setze + disset =

viva gym canovas
exposicion caps tallats
25n Foios