25n
25N
25N

El nou reglament del Ple inclou l'obligació de celebrar el Debat de l'Estat de la Ciutat

El nou reglament del Ple inclou l'obligació de celebrar el Debat de l'Estat de la Ciutat
15/01/2018 -

La nova normativa que, de seguida, regularà el funcionament del Ple de l’Ajuntament inclou, entre altres novetats, l’obligació de celebrar, durant el tercer trimestre de l’any, el debat de l’Estat de la Ciutat (llevat de l’any en què s’hagen convocat eleccions municipals, ja que tindrà lloc el debat per a la constitució de la nova Corporació). L’esmentat reglament també blinda els drets i deures dels regidors i regidores, així com els dels grups municipals. A més, el document estableix les funcions i atribucions de la Junta de Portaveus i l’estatus dels regidors no adscrits i les regidores no adscrites.

L’alcalde Joan Ribó ha donat compte d’aquest nou Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de València que s’ha aprovat hui, de forma inicial, en la reunió de la Comissió d’Hisenda i Coordinació Jurídica. Segons ha explicat, “es tracta d’una revisió completa de la normativa vigent per a adaptar-la a la legislació actual, al règim jurídic de les administracions públiques, i a les polítiques de transparència i bon govern que impulsen, entre altres aspectes, la participació ciutadana”.

Entre les modificacions acordades, Joan Ribó ha destacat les que afecten el títol primer del Reglament del Ple que parla sobre l’Estatut dels regidors i regidores de l’Ajuntament de València i que, com a novetat, regula la situació dels edils no adscrits a cap grup polític. L’alcalde també ha ressaltat “les normes introduïdes per a millorar la transparència i participació com ara el fet que es puguen gravar les sessions i puguen participar-hi diferents associacions”.

El tercer acord que Joan Ribó ha assenyalat és la celebració del Debat de l’Estat de la ciutat, “que vam intentar introduir la passada legislatura sense massa èxit i, finalment, l’hem introduït aquesta legislatura perquè és un debat fonamental i ara reglamentem”. Per a aquest debat, el Reglament del Ple regularà l’ordre de les intervencions dels portaveus dels grups municipals. Ho faran de menor a major representativitat.

Per altra banda, el nou test normatiu reglamentarà les Comissions d’Investigacions i altres de caràcter no permanent com ara les d’estudi i aquelles que versen sobre qüestions de ressò municipal. Les primeres hauran de servir per a aclarir actuacions municipals de legalitat controvertida, no sobre un període global de govern. Es duran a terme per acord simple a proposta d’un grup municipal o de l’Alcaldia i s’acordaran les persones que hauran d’intervenir..

A més, segons ha conclòs l’alcalde, el nou document recull “una sèrie de modificacions que compleixen la reglamentació estatal, per a avançar en una millora de la gestió, de la representació i de la participació en els plens i comissions de la ciutat”.

Segons consta en l’exposició de motius d’aquest document, en el títol I, relatiu a l’estatut jurídic de regidors i regidores, es regulen “amb més precisió” els règims de dedicació i incompatibilitats i els drets econòmics. Així, correspondrà a l’alcalde determinar quins membres de la corporació hauran de realitzar les seues funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, i durant el dos anys següents a la finalització del seu mandat, els representants municipals que hagen desplegat el càrrec amb dedicació exclusiva i exercit responsabilitats executives en les diferents àrees en què s’organitze el govern local, podran tenir accés a una compensació econòmica com a conseqüència del règim d’incompatibilitats. Aquest dret està basat en l’article 15 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat.

El Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de València que, en ser aprovat pel Ple, substituirà el de l’any 2011, ha sigut impulsat per l’alcaldia i s’ha elaborat amb les aportacions dels distints grups polítics amb representació municipal. Es desenvolupa en un total de 136 articles, i inclou 21 de les 57 al·legacions presentades pel Partit Popular i de 2 de les 9 propostes de Ciutadans.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

disset − 9 =

bombers
Valencia activa