25n
25N
25N

Mercadona redueix el consum energètic en 39,7 milions kWh en 2019 i 2020

Mercadona redueix el consum energètic en 39,7 milions kWh en 2019 i 2020
07/06/2021 -

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda en línia, ha continuat avançant durant 2019 i 2020 en el seu Sistema de Gestió Ambiental per a Continuar cuidant el Planeta. Durant aquests anys, i després d’haver reavaluat els seus processos i posat en marxa noves mesures de sostenibilitat, la companyia ha reforçat el seu compromís amb el respecte al medi ambient, la qual cosa ha suposat una inversió de més de 90 milions d’euros en aquests dos anys. Com a part del seu Model de Gestió responsable, Mercadona es va associar fa més d’una dècada a la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de Nacions Unides, formant part, al costat d’una vintena d’organitzacions, de grups de treball que promouen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en la indústria agroalimentària, amb la publicació d’una Guia de Bones Pràctiques per al sector.

El Sistema de Gestió Ambiental de Mercadona basa les seues actuacions en la premissa fonamental de produir més amb menys recursos, per això identifica els impactes ambientals generats per la seua activitat i defineix objectius i estratègies per a reduir-los en quatre àrees principals: logística sostenible, eficiència energètica, producció i consum sostenibles, i reducció i gestió de residus.

Logística sostenible

La companyia ha continuat revisant la seua logística i introduint millores que, en el seu conjunt, han permés optimitzar aquests processos per a fer-los cada vegada més sostenibles. Per això, ha incorporat solucions com, per exemple, l’ús de combustibles menys contaminants, millores en els equips refrigerants dels vehicles, renovació de la flota per estàndards de motor més avançats i eficients i repartiments d’última milla en nuclis urbans realitzats per camions amb les normes de control d’emissions més restrictives del mercat. A més, ha continuat impulsant la seua Estratègia del Huit, amb diverses iniciatives combinades que permeten millorar el comportament ambiental de la seua flota, com ara l’aposta per les Compres sobre Molls, que redueixen la petjada de carboni; la implementació de la Logística Inversa, per a optimitzar els trajectes de retorn; o el suport a l’ecodisseny d’envasos i embalatges, que optimitza l’espai de càrrega i evita “transportar aire”.

Gràcies a tot això, i a l’esforç constant del seu departament de logística i dels Proveïdors Totaler amb els quals col·labora, al tancament de 2020 la companyia ha certificat importants avanços, tal com reflecteixen aquestes dades: el 99% de la seua flota respon a l’estàndard Euro VI, disposa de 103 camions propulsats a gas natural (GNL i GNC), realitza logística silenciosa en hores vall en un total de 777 botigues i ha aconseguit una taxa d’ompliment de camions del 85%, malgrat la complexitat dels canvis logístics ocasionats per la pandèmia.

Per a impulsar encara més el seu compromís constant amb la reducció de l’impacte de la seua activitat en el medi ambient, en 2020 la companyia s’ha adherit a més a la iniciativa internacional Lean&Green, impulsada a Espanya per AECOC. A conseqüència d’això, està treballant en un Pla d’Acció per a la Reducció d’Emissions amb el qual podrà certificar una reducció inicial del 20% de les seues emissions logístiques entre 2015 i 2019, a la qual sumarà un 10% addicional en 2023.

Eficiència Energètica

Mercadona també ha introduït importants millores en l’àmbit de l’eficiència energètica, segon dels eixos del seu Sistema de Gestió Ambiental. Concretament, ha posat en marxa un projecte de mesurament exhaustiu, i en temps real, dels consums energètics de cada botiga, i està igualment apostant per la instal·lació de plaques fotovoltaiques com a font d’energia renovable i de reducció d’emissions. Referent a això, la companyia ha instal·lat en 2020 més de 1.400 panells solars distribuïts en 8 centres entre Espanya i Portugal, iniciativa que li permet estalviar, en cadascun d’aquests centres, un 15% d’electricitat; i compta amb un total de 9.000 panells solars actius, l’equivalent a més de 600 kWp en plaques fotovoltaiques.

A més, la companyia ha continuat avançant durant 2019 i 2020 en la seua aposta per les botigues ecoeficients per mitjà de l’adaptació de la seua xarxa de supermercats al Nou Model de Botiga Ecoeficient o “Botiga 8”. Aquest esforç li ha permés tancar l’any 2020 amb un total de 1020 “Botigues 8”, que impliquen una reducció del 40% del consum energètic respecte a una botiga convencional.

Gràcies a tot això, Mercadona, un any més, ha reduït el seu consum elèctric durant 2019 i 2020 en 39,7 milions de kWh, amb unes taxes de consum per m³ de mercaderia que arriba a botiga de 57,6 i 58,5 kWh en 2020 i 2019, respectivament, enfront dels 61,5 kWh de, per exemple, 2017. Però, a més, ha continuat treballant en altres iniciatives verdes, com la instal·lació de 1.433 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els seus pàrquings, o en la prevenció i el control de fugides de gasos refrigerants, amb millores molt rellevants en l’evolució de les emissions ocasionades per aquestes fugides, que han passat del 14,3% de 2017 al 6,93% i 5,61% de 2019 i 2020, respectivament.

Gestió de Residus i reducció del plàstic: l’Estratègia 6.25

Mercadona, conscient de les oportunitats que es deriven de la bona gestió dels residus, i de la incidència que això té en la sostenibilitat del planeta, des de fa anys centra tots els seus esforços en la reducció i els pilars de l’economia circular com a principal estratègia.

Per això, a més de reforçar els seus sistemes ja consolidats de reutilització i reciclatge d’envasos comercials, en 2020 ha posat en marxa l’anomenada Estratègia 6.25, que compta amb sis accions per a reduir l’ús de plàstic i la gestió responsable del seu residu per a aconseguir en 2025 un triple objectiu: reduir un 25% de plàstic en els seus envasos, que tots els envasos de plàstic siguen reciclables i reciclar tot el seu residu plàstic.

Amb aquest objectiu, la companyia ja ha eliminat les bosses de plàstic d’un sol ús en totes les seues seccions, així com les d’un sol ús de plàstic, que ha substituït per parament sostenible. En els pròxims cinc anys la companyia reduirà, amb la col·laboració dels seus proveïdors, el plàstic en els envasos de marca pròpia i proporcionarà informació als “Jefes” (clients) sobre reciclatge per a impulsar i facilitar la separació de residus tant a les botigues com en les seues llars. Aquestes mesures han permés reciclar, només en 2020, fins a 3.000 tones de plàstic per a elaborar bosses reutilitzables, o aconseguir un estalvi de més de 180.000 tones a l’any de materials d’un sol ús.

Mercadona invertirà 140 milions d’euros fins a 2025 en l’execució de l’Estratègia 6.25 i la consecució de tots els compromisos que implica; a més de transformar en Botiga 6.25 tots els centres de la cadena en 2021.

Compromesos amb l’entorn i la producció sostenible: 17.000 tones de productes donats i certificats en sostenibilitat i benestar animal

A més de tot això, i dins de la reducció del desaprofitament com a estratègia també s’inclouen altres iniciatives, com la donació de productes aptes per al consum, iniciativa que en 2020 ha permés a Mercadona col·laborar amb més de 290 menjadors socials i fins a 60 bancs d’aliments, als quals s’ha donat, en el seu conjunt, un total de 17.000 tones de productes tant a Espanya com a Portugal.

Paral·lelament, la companyia ha continuat reforçant els seus vincles amb la societat per mitjà de la posada en marxa d’altres projectes que fomenten un model de producció i consum més sostenible. Tal és el cas, per exemple, de la creació de la Càtedra Mercadona d’Economia Circular amb la UPF-BSM; o de les polítiques de benestar animal que impulsa. En aquest sentit, destaca l’adhesió dels proveïdors al Pla Nacional enfront de la Resistència als Antibiòtics, així com les diferents certificacions amb les quals compten, com per exemple en el cas dels seus proveïdors d’aqüicultura, que estan íntegrament certificats en bones pràctiques de sostenibilitat i benestar animal; o dels d’agricultura, el 100% adherits a Global GAP, norma voluntària per a assegurar la innocuïtat alimentària i la sostenibilitat en explotacions agrícoles.

Mercadona, dins del compromís de compartir amb la societat parteix de quant rep d’ella, integra el seu Pla de Responsabilitat Social en el dia a dia de la seua activitat, atés el component social i ètic a través de diferents línies d’actuació sostenibles que reforcen la seua aposta pel creixement compartit.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

tres + deu =