25n
25N
25N

Rafelbunyol mordenitzarà el seu polígon industrial gràcies al IVACE

Rafelbunyol mordenitzarà el seu polígon industrial gràcies al IVACE
11/01/2019 -

L’Ajuntament de Rafelbunyol ha obtingut una subvenció de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a executar el projecte de millora, modernització i dotació d’infraestructures i servicis en el Polígon Industrial L’Horteta de Rafelbunyol.

Amb l’execució del mateix es pretén adequar l’àrea del Polígon a les necessitats actuals dels seus usuaris, implementant mesures de control de trànsit, millores en la mobilitat dins del mateix, redefinició de la imatge exterior, increment de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, adequació de zones verdes i generació d’energia renovable.

El projecte sorgix per la necessitat de millorar les condicions existents en el polígon. L’antiguitat del seu traçat i de part de les instal·lacions junt amb l’increment de l’ús registrat en els últims anys fa necessàries mesures que permeten la seua modernització i millora a fi d’augmentar la productivitat de les empreses en ell implantades i atraure unes altres de noves.

Les solucions plantejades són de distinta índole i pretenen aconseguir els següents objectius, tots ells orientats a la millora de les condicions de treball i funcionament del polígon:

-Millora de les condicions del trànsit dins del polígon.
-Facilitar la mobilitat urbana per mitjà de la implantació d’un nou carril bici.
-Adequació de zona verda en el perímetre del polígon que millore la seua imatge i possibilite el seu ús per part dels treballadors.
-Substitució de part de les lluminàries de l’enllumenat públic per a aconseguir millor eficiència energètica i una disminució en els costos.
-Ús i generació d’energia renovable (fotovoltaica) amb la creació d’estacions de recarrega per a bicicletes elèctriques.
-Implantació de recorregut biosaludable amb zones verdes.

Actuacions/obres a executar:

1. Vigilància a través de CCTV connectat a la Policia Local
S’instal·larà en el polígon un sistema de càmeres de vigilància connectats a un punt de recepció de senyal que es trobarà ubicat en dependències de la policia local. Es col·locaran càmeres en els accessos al polígon i en l’interior del mateix a fi de millorar i solucionar possibles problemes de trànsit.

2. Transport públic.Actuacions que milloren la mobilitat urbana: carril bici
Es planteja l’execució d’un nou carril bici al llarg del traçat de la Carretera de Barcelona. Este carril enllaça amb el carril existent en El Carrer Quadrat situada en el límit nord del polígon.

3. Millora de la imatge del polígon, tant de la fatxada vegetal com de les indústries per mitjà de programa d’ajudes municipal. Regeneració paisatgística i ambiental
Es pretén millorar la imatge exterior del polígon i augmentar l’espai verd existent, per la qual cosa es planteja la creació d’una zona enjardinada nova adossada al Carrer Roll Major en el perímetre del polígon, concretament en la seua separació amb una zona residencial de La Pobla de Farnals. Este nou espai compliria amb diverses necessitats del polígon. En primer lloc serviria com a espai d’oci per als treballadors, i en segon lloc milloraria la façana del polígon en eixa zona creant un matalaf verd entre la zona industrial i la zona residencial de la població adjacent.

4. Millora de l’enllumenat públic per mitjà de mesures d’eficiència energètica i/o energies renovables
L’elevat consum elèctric dels equips d’enllumenat públic existents en el polígon fa que el seu manteniment siga excessivament car. Les lluminàries existents en l’actualitat no complixen amb el que establix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió ni amb l’actual normativa sobre eficiència energètica.
Es preveu la substitució de les lluminàries per unes altres de noves de baix consum tipus LED. La reducció de costos resultat de l’actuació plantejada es reinvertirà en benefici del polígon.

5. Sistema de generació d’energia renovable per a tot el polígon
Junt amb el propòsit d’algunes de les actuacions anteriors de millorar la mobilitat dins del polígon per mitjà de l’ús del carril bici i el millor aprofitament dels recursos naturals es preveu la col·locació de dos punts de recarrega elèctrica per al polígon. Amb estos punts de recarrega es pretén incentivar l’ús de les bicicletes elèctriques, fet que és idoni en un polígon industrial pràcticament pla.
Les estacions de recarrega estaran alimentades per un sistema de mòduls compostos per una unitat que engloba un panell fotovoltaic i una bateria que emmagatzema l’energia captada a través del panell. Estos mòduls seran mòbils i permetran el seu recarrega en altres punts diferents del d’ubicació de l’estació.

6. Millora de zones verdes i implantació de les mateixes i sobre el viari de zones/recorreguts biosaludables
Es proposa la substitució de la vorera i la creació d’un recorregut biosaludable en la via que conforma el límit Nord del polígon, El Carrer Quadrat. La vorera es troba en molt mal estigueu. L’actuació plantejada permetrà la creació d’un nou límit/imatge nord del polígon.
La nova solució comprendrà un carril bici (existent), la nova vorera per a la circulació de vianants i en aquelles zones on l’àmbit d’actuació presenta una major amplària es col·locaran zones verdes més àmplies i espais per a la col·locació d’aparells per a fer exercici.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

1 × un =

CCCC
torrent