25n
25N
25N

La mascareta serà obligatòria també en les proves orals de les EOI que arranquen la setmana vinent

La mascareta serà obligatòria també en les proves orals de les EOI que arranquen la setmana vinent
28/08/2020 -

L’última actualització del pla de contingència per a la realització de les proves de certificació a les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) davant la situació de pandèmia per Covid-19 estableix que en els exàmens orals l’ús de la mascareta serà obligatori, més enllà de la presència de pantalles i dels dos metres de separació.

Als exàmens de certificació de la convocatòria ordinària –que s’anava a realitzar al maig i juny i va ser ajornada per la situació epidemiològica– s’han inscrit 33.346 persones i es realitzaran entre el 2 i el 17 de setembre en 24 escoles i 49 seccions distribuïdes en 66 municipis que ofereixen l’ensenyament de 17 llengües en total.

Aquest dijous les conselleries d’Educació i Sanitat van mantenir una reunió per a fer un seguiment de les mesures de prevenció i higiene ja establides davant l’evolució de la pandèmia i com a resultat s’ha actualitzat el pla de contingència per a adaptar-lo a l’escenari actual. Tots els inscrits rebran en els pròxims dies un correu electrònic amb les indicacions a seguir en les proves.

Fonts de la Conselleria d’Educació han indicat a Europa Press que el calendari segueix avant i han remarcat que les suspensions d’exàmens no vénen marcades pel seu departament, sinó per les autoritats sanitàries, que mantenen que el pla de contingència dóna “total seguretat” i que les proves, per tant, es faran.

El Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha demanat en els últims dies l’ajornament de les proves de certificació davant l’evolució negativa de la pandèmia i “tenint en compte que el gruix d’aspirants es concentra entre els marges d’edat més afectats actualment i que són el més important vector de transmissió”.

El director de l’associació de directors de les EOI de la Comunitat, Joan Síscar, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat tant a docents com a l’alumnat, ja que el protocol garanteix la seguretat i “s’han contemplat totes les mesures de prevenció”. “Fent l’examen hi haurà més seguretat que en moltes terrasses”, ha afirmat.

En declaracions a Europa Press, el també director de l’EOI de Gandia ha afirmat que entén “la preocupació, que hi haja gent que tinga por, i fins i tot que hi haja alumnes que no vulguen fer l’examen”, però ha incidit en què tothom haurà de portar mascareta, les aules estaran ventilades i es garantiran distàncies i mesures d’higiene.

“Hem contemplat totes les mesures de prevenció”, ha recalcat, per a subratllar també que els contagis en els últims temps s’estan donant més en l’àmbit social que en qualsevol altre i que en els exàmens “no hi haurà cap problema”.

MESURES PER Al DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES

Segons el protocol actualitzat, no podran accedir als centres les persones amb símptomes compatibles amb Covid-19, els diagnosticats que no hagen acabat el període d’aïllament, els qui estiguen pendents de resultat de PCR o les persones en quarantena per contacte estret amb algun positiu.

Per a evitar la presència de personal no imprescindible en la realització de les proves, no tindran caràcter públic i només es permetrà l’accés al recinte al nombre mínim necessari de persones: professorat, personal auxiliar i aspirant. Els familiars o acompanyants hauran d’esperar fora del recinte.

Es recomana escalonar les entrades i eixides als llocs d’examen, amb anomenades als candidats també de manera escalonada per a evitar aglomeracions; establir sempre que siga possible itineraris d’entrada i eixida; així com utilitzar per als exàmens les aules del centre de major grandària i que disposen de bona ventilació, amb el mínim mobiliari i equipament indispensable.

En els casos en què hi haja un volum considerable d’alumnat s’aconsella també utilitzar instal·lacions externes al centre que tinguen dotació d’aules amb més capacitat. A més d’espais per a la realització de les proves, s’ha de tindre en compte la disponibilitat d’espais de descans, utilitzant si és possible les zones a l’aire lliure.

Es recomana la col·locació d’elements estructurals com a barreres o mampares per a garantir la distància de seguretat, sobretot en els llocs d’atenció al públic i aules d’examen.

Quant a les mesures per a la protecció de la salut del professorat, el personal de suport i altres treballadors del centre, s’assenyala que els que siguen vulnerables a la Covid-19 podran atendre en l’examen mantenint les mesures de protecció de manera rigorosa, si la seua patologia està controlada, a criteri del seu metge i en funció de si és o no sensible, a criteri del personal mèdic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

Pot valorar-se la utilització voluntària de guants d’un sol ús en els moments de contacte estret amb l’alumnat com la identificació, lliurament i recollida d’exàmens o resolució de dubtes o incidències.

En el cas dels aspirants, els que formen part de la població vulnerable hauran de seguir les indicacions del seu professional sanitari de referència respecte a les mesures de prevenció més adequades. Es recomana no compartir material, per la qual cosa cada candidat ha d’assegurar-se de portar tot el necessari per a la realització de les proves.

Es restringiran les eixides i entrades de l’aula a les imprescindibles i per torns; l’aula d’examen i el lloc assignats a cada aspirant han de ser els mateixos en cadascuna de les parts de la prova escrita. No es permetran canvis ni reubicacions d’alumnat en tota la jornada. Una vegada asseguts, els aspirants no poden canviar de lloc. 5. Es controlarà l’accés i l’aforament als banys garantint la distància d’1,5 metres.

En cas de no respectar les mesures sanitàries establides, s’informarà el candidat de les condicions que ha de complir i, en cas d’incomplir-les, se li podrà expulsar de la prova.

EXÀMENS ORALS

El document dedica un apartat especial per a la realització de les proves orals. Explica que la crida de candidats haurà de fer-se amb antelació i organització, tant de l’entrada com de l’eixida de les aules de preparació i d’examen, de manera que s’assegure la distància interpersonal.

A més, considerant la particularitat d’aqueixes proves, considera que s’han d’establir mesures específiques que permeten la seua realització en condicions sanitàries adequades: els torns hauran de ser el més exacte i espaiats possible per a evitar l’acumulació de persones; es recomana que l’alumne no es persone de cap manera abans de l’hora assignada; és obligatori l’ús de mascareta durant el temps de preparació i l’alumnat haurà de portar mascareta des de l’entrada en el centre fins a l’eixida.

Es recomana que totes les finestres i portes es mantinguen obertes, evitant crear corrents d’aire i sempre que les condicions meteorològiques ho permeten. S’haurà d’habilitar un espai perquè l’alumnat puga deixar els seus objectes personals que es desinfectarà abans i després de cada ús.

En tot moment s’haurà de garantir la utilització de la mascareta i la distància entre personal examinador, entre candidats i entre personal examinador i candidats. A tal fi, poden utilitzar-se pantalles protectores i/o augmentar-se les distàncies.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

3 × 1 =