25n
25N
25N

La Llei d'Acompanyament de 2020 crea l'Observatori Fiscal que dóna entrada a la societat civil en la gestió de la Agència Tributària

La Llei d'Acompanyament de 2020 crea l'Observatori Fiscal que dóna entrada a la societat civil en la gestió de la Agència Tributària
16/09/2019 -

La Llei d’Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat de 2020 crearà l’Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana que permetrà que qualsevol ciutadà, associació o ens participe, des d’aquest, en la planificació, estudi i anàlisi del sistema tributari valencià, amb l’objectiu de reduir les càrregues fiscals, fomentar l’ús de l’administració electrònica i impulsar la lluita contra el frau fiscal.

Amb la creació d’aquest organisme el Consell compleix amb un dels objectius que es va marcar en el Seminari d’Estiu de Montanejos, celebrat el mes de juliol passat.

La creació d’aquest observatori és una iniciativa pionera, que es posa en marxa per primera vegada en una comunitat autònoma. L’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) compte també amb un observatori, però la participació en aquest és més limitada, ja que únicament poden formar part d’ell col·laboradors tributaris. Per part seua, l’Observatori de l’Agència Tributària Valenciana (ATV) està obert a tota la societat civil i poden formar part d’ell tant entitats, com a universitats, notaris, associacions de consumidors o particulars.

L’Observatori també té entre les seues finalitats facilitar polítiques tributàries que prioritzen un desenvolupament humà sostenible, promoure l’educació ciutadana en matèria tributària i augmentar la seguretat jurídica de les relacions de contribuents i professionals amb l’ATV. Així mateix, monitorarà i avaluarà la gestió i la transparència i emetrà recomanacions públiques.

Aquesta constitueix una de les mesures que s’inclouen en l’avantprojecte de Llei d’Acompanyament per a 2019 que s’ha sotmés aquest dilluns a informació pública.

Un procés obert i participatiu

Aquest és el tercer any en què el Consell fa públic un esborrany de la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat abans de l’aprovació definitiva de la Llei, amb la finalitat que els agents econòmics, socials i els particulars puguen realitzar les aportacions que consideren oportunes. Cal recordar que, a continuació, l’avantprojecte de llei encara ha de passar dues vegades pel Ple del Consell, per la qual cosa el text continuarà sent objecte de modificacions fruit del procés de participació en el qual està immers.

Així mateix, l’article 47 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana estableix que, sense perjudici del tràmit d’audiència i informació pública previst en la legislació, l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic podrà sotmetre, simultàniament o consecutivament a aquell, a consulta pública, les normes, plans, procediments, instruments de planificació o polítiques públiques rellevants.

Més control en fundacions i nova fita en la reestructuració del SPI

L’esborrany de la Llei d’Acompanyament també inclou com a novetat l’obligació que les fundacions compten amb un auditor intern, tal com ocorre amb la resta del sector públic de la Generalitat. Fins ara, només era obligatòria la presència de l’auditor en les entitats del sector públic empresarial, però no en el fundacional.

Així mateix, s’amplien els criteris que estableixen l’obligatorietat de comptar amb la figura d’auditor, ja que es tindran en compte, a més del nombre d’empleats, altres circumstàncies com la xifra de negoci, el volum de l’actiu, o el risc per l’activitat de l’entitat.

Amb aquesta disposició es busca augmentar el control al mateix temps que es dóna un tractament més homogeni a tot el sector públic empresarial i fundacional.

La nova Llei d’Acompanyament també contempla l’eliminació de la Comissió per al Seguiment dels Processos de Venda i Externacionalizació d’actius i d’entitats del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, coneguda com a COVE.

L’eliminació d’aquesta comissió marca una nova fita en el procés de reordenació del sector públic, que continua el seu avanç. Les funcions d’aquesta comissió i els controls que preveia ja han sigut assumits per diferents centres directius de l’administració de la Generalitat, principalment per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, i concretament per la Direcció General de Sector Públic i Patrimoni.

S’agiliten les cessions patrimonials a entitats sense ànim de lucre

En un altre sentit, l’esborrany de la Llei d’Acompanyament també contempla una modificació de la Llei de Patrimoni 14/2003 de la Generalitat, amb l’objectiu de permetre cessions d’ús més àgils a entitats sense ànim de lucre.

Per a això, es recull l’anomenada “autorització especial d’ús” recollida en la legislació estatal, concretament en l’article 90 de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les Administracions Publiques, que no té caràcter bàsic.

Així mateix, amb l’objectiu d’adaptar-se a la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic s’estableix un sistema de supervisió contínua de les entitats del sector públic instrumental per part d’Intervenció de la Generalitat.

Llei del Taxi

Una altra de les novetats presents en l’esborrany de la Llei d’Acompanyament és que modifica la Llei 13/2017 del Taxi i obri la possibilitat de prestar el servei mitjançant preu pactat prèviament entre les persones usuàries i la persona que condueix el taxi, tal com ja està regulat en alguna altra comunitat autònoma.

La mesura parteix de la Conselleria de Política Territorial i Mobilitat que, ateses les peticions formulades pels professionals, pretén fer més competitiu al sector del taxi.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

9 + 19 =