caixa popular

La Llei d'Acompanyament de 2018 fa realitat el banc públic de la Generalitat

La Llei d'Acompanyament de 2018 fa realitat el banc públic de la Generalitat
15/09/2017 -

La Llei d’Acompanyament de 2018 fa realitat el banc públic de la Generalitat, en incloure la modificació del règim jurídic de l’IVF que permetrà que comence ja a caminar aquesta nova entitat, consagrant així un dels compromisos arreplegats en el Pacte del Botànic.

El nou banc comptarà amb plena autonomia de gestió, amb el propòsit d’impulsar la inversió en els sectors econòmics d’interés per al Consell i amb una mirada social que permeta bancaritzar sectors que emmalalteixen d’infradotació de serveis financers fonamentals, com l’atenció a discapacitats, la cultura o la formació.

L’ IVF estava compost per dues àrees clarament diferenciades: l’àrea de caràcter públic (política financera de la Generalitat) i l’àrea privada (activitat creditícia i inversions). La Llei d’Acompanyament estableix ara que l’àrea relativa a l’activitat creditícia i inversions, entesa aquesta com a suport als sectors productius de la Comunitat Valenciana, es configurarà com el nou banc públic de la Generalitat; mentre que les funcions i competències en matèria de política financera i tresor, certificació i signatura electrònica passen a integrar-se en la Generalitat Valenciana.

La nova etapa de l’IVF es caracteritza per un canvi radical en les formes de gestió, destacant l’obertura de línies de contingut social i cultural, amb una especial atenció a les microempreses i els autònoms. Destaca, entre elles, la línia de préstecs a centres d’atenció a persones amb diversitat funcional i la línia de préstecs a empreses que imparteixen cursos per a aturats en el marc de les ajudes el SERVEF.

En col·laboració amb la SGR de la Comunitat Valenciana, l’IVF també ha obert recentment una línia de finançament adaptat a les necessitats del sector cultural valencià, a la calor de la reobertura de la televisió pública valenciana.

Pagaments en espècie

La Llei d’Acompanyament també estableix que el Consell podrà acceptar el pagament en espècie per a l’extinció de deutes contrets per entitats del sector públic instrumental amb l’Administració valenciana.

L’objectiu és posar en ordre els comptes de les empreses públiques, regulant els deutes contrets pel sector públic amb la mateixa Generalitat durant l’etapa de l’anterior Consell; així com impulsar un ús racional dels recursos, dotant al sector públic de mecanismes àgils de gestió dels seus drets i obligacions amb l’Administració, sense necessitat de desemborsaments d’efectiu.

Actualment, existeixen situacions d’infrautilizació i ús poc eficient de determinats actius d’entitats públiques i d’un altre costat, situacions deutores de les mateixes enfront de la Generalitat, que precisen d’una solució per a complir els principis d’actuació abans citats, per al que es considera com a opció necessària la utilització de la figura del pagament en espècie.

Es lleva el requisit del dipòsit per a deduir-se

La Llei d’Acompanyament també modifica un dels requisits exigible per a beneficiar-se de la deducció per arrendament d’habitatge habitual i per arrendament d’habitatge com a conseqüència de la realització d’una activitat. Fins ara s’exigia que, perquè l’inquilí es beneficiara de la deducció, l’arrendador havia d’haver realitzat dipòsit de la fiança. El requisit que s’elimina cap a dependre el dret de la deducció de l’arrendatari, de l’obligació de dipositar la fiança per part de l’arrendador. D’aquesta manera, els valencians podran aplicar-se la deducció amb independència que l’arrendador complisca o no amb la seua obligació.

En matèria de joc, s’aclareix el règim de les exempcions en el cas de les rifes i tómboles i s’introdueix una nova exempció que afecta aquelles que es realitzen en ocasió d’esdeveniments d’arrelament popular o que corresponguen amb usos socials de caràcter tradicional, tals com les rifes de cistelles de nadal organitzades per comerços o establiments d’hostaleria.

En matèria de joc també s’amplia el termini de declaració del tribut, sent amb caràcter general el d’un mes des de la meritació.

Així mateix, s’amplia fins al 31 de desembre de 2018, la vigència del tipus de devolució del gasoil professional per als transportistes (48 euros per 1.000 litres), aplicable en relació amb el tipus autonòmic de l’Impost sobre Hidrocarburs establit per al gasoil d’ús general, en persistir, actualment, les circumstàncies socioeconòmiques que van justificar el seu establiment.

La Llei d’Acompanyament inclou també altres novetats en matèria mediambiental, sanitària o de funció pública, entre altres.

Exposició pública de la llei

L’avantprojecte de la Llei d’Acompanyament de la Generalitat de 2018 s’ha fet públic avui, de manera que aquesta és la primera vegada que es coneix el contingut d’aquesta llei amb anterioritat a l’aprovació de l’esborrany de la llei pel Consell. Per a açò, s’ha seguit les indicacions de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú que estableix l’obligació de traure la Llei d’Acompanyament a exposició pública.

Com a novetat enguany, el Consell no ha inclòs en la Llei d’Acompanyament les milers d’actualitzacions i regulacions de taxes que tots els anys contenia. Aquestes taxes s’han inclòs en una llei pròpia i independent, que inclou una sistematització i revisió global d’unes 4.600 modalitats o quanties de taxes existents, el projecte de les quals de llei ha sigut aprovat avui pel ple del Consell, seguint les recomanacions del Consell Jurídic Consultiu.


mostra viva 2018

Més notícies

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

catorze − un =

Tardor
exposicion caps tallats
cultura als barris