25n
25N
25N

L'antiga fàbrica La Ceramo podrà ser rehabilitada

L'antiga fàbrica La Ceramo podrà ser rehabilitada
25/09/2019 -

La regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana i vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha informat que la Comissió Territorial d’Urbanisme ha aprovat definitivament la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de València, PGOU, relativa a la Ceramo. Aquesta modificació permetrà realitzar un conveni de permuta amb els propietaris de part de l’edifici per a obtenir la totalitat de la propietat i conducta a la seua rehabilitació.

El vigent PGOU qualifica l’antiga fàbrica La Ceramo, en una part com a equipament públic, i en una altra part com a residencial d’edificació oberta amb cinc plantes d’altura. I el vigent Catàleg de Béns i Espais Protegits qualifica eixa part d’equipament públic com a Bé de Rellevància Local, BRL, en la categoria d’Espai Etnològic d’Interés Local. S’indica que està subjecte a Protecció parcial. Aquest catàleg vigent determina la protecció del BRL únicament sobre l’àmbit que el Pla destina a Servici Públic. Fora d’aquest àmbit, les restes dels antics forns, degudament valorats sota criteris arqueològics, havien d’integrar-se en l’edificació d’ús residencial prevista pel planejament.

La modificació planteja una variació de la fitxa del catàleg corresponent a aquest Bé de Rellevància Local, ampliant la protecció a la totalitat del conjunt fabril. Cal tindre en compte que això suposa l’eliminació d’una parcel·la residencial de propietat privada, i que la modificació inclou el trasllat de la mateixa edificabilitat residencial atorgada pel PGOU a una altra parcel·la dotacional pública, situada en la mateixa àrea urbana homogènia; en concret, una parcel·la de propietat municipal, definida com a dotació pública SP-6 (servei públic religiós), en el Sector Benicalap Nord, situada en l’avinguda de l’Equador.

Concretament, la parcel·la de La Ceramo es defineix com a equipament dotacional múltiple de la xarxa secundària (SQM) i la parcel·la de l’avinguda de l’Equador es descriu com a residencial plurifamiliar d’edificació oberta (EDA). Les superfícies afectades són: 561,10 m²s, tant de la parcel·la EDA que es requalifica a SQM, com de la parcel·la SP-6 que es requalifica a EDA; i la resta de la parcel·la SP-6 es descriu com a jardí de la xarxa secundària (SJL), amb una superfície de 430,79 m²s. L’edificabilitat residencial es manté en 2.805,50 m²t, traslladant-se d’una parcel·la a una altra.

L’entitat SAREB, en qualitat de propietària de la parcel·la de la Ceramo, ja va manifestar, mitjançant al·legació presentada en el tràmit d’informació pública, la seua voluntat de permutar aquesta parcel·la per la situada a l’avinguda de l’Equador.

Tal com ha explicat la regidora Sandra Gómez, «aquesta aprovació és un pas important per a la rehabilitació de la Ceramo. Una vegada realitzat l’estudi històric i la modificació de planejament, l’Ajuntament procedirà a realitzar la permuta dels terrenys a través d’un conveni per a poder començar com més prompte millor els treballs arqueològics i el consegüent projecte de rehabilitació».

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

un × un =