25n
25N
25N

Igualtat regula la desescalada als centres de serveis socials

Igualtat regula la desescalada als centres de serveis socials
11/05/2020 -

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha regulat el procés de desescalada als centres de serveis socials d’atenció primària garantint la protecció adequada dels equips professionals així com de les persones usuàries, en la volta gradual a la normalitat mentre se supera l’estat d’alarma per la COVID-19.

Els serveis socials d’atenció primària, com a servei essencial, han anat parant atenció a les persones més vulnerables des que es va decretar l’estat d’alarma, tant presencialment com telemàticament, per tant el que s’ha fet des de la Conselleria és emetre una resolució que estableix els passos a seguir fins a completar els equips professionals.

La incorporació del personal que no ha estat fent atenció presencial fins ara començarà a incorporar-se de manera progressiva, de manera que les plantilles puguen estar completes com a màxim l’últim dia hàbil de la fase I de la desescalada.

Incorporació del personal

La resolució estableix que en un primer moment s’incorporen almenys un professional en tots els àmbits d’atenció, tant primària com específica. Els primers equips que hauran de completar-se són aquells que gestionen la tramitació de la renda valenciana d’inclusió, les prestacions econòmiques individualitzades i les prestacions econòmiques individualitzades d’infància.

Seguidament, es realitzarà la incorporació fins a completar l’equip de les persones professionals encarregades de la tramitació, valoració i seguiment de les persones en situació de dependència i, finalment, la resta de persones de l’equip en funció de les necessitats detectades en la població de dret, quedant això últim a criteri de la direcció de l’equip de serveis socials.

Els municipis que disposen de més d’un centre i equip d’atenció primària de serveis socials seguiran aquestes directrius en cadascun d’ells, quedant exceptuades d’incorporar-se presencialment aquelles persones amb pluripatologies per a les quals el contagi per Sars-CoV-2 puga suposar greu risc i de les dones embarassades, adaptant-se el lloc de treball a un que no requerisca atenció al públic o que puga exercir-se a distància.

Conciliació

Respecte als horaris i mesures de conciliació la Conselleria ha tingut en compte la vigència de la suspensió d’activitat en els centres educatius i ha establit que l’atenció al públic podrà organitzar-se en l’horari des de les 8.00 fins a les 20.00 hores, adaptant els torns a les necessitats de conciliació de les treballadores i treballadors. Així mateix es valorarà la possibilitat de realitzar torns en diferents horaris a fi de disposar de més espai físic per torn i així garantir les distàncies de seguretat.

Per a afavorir aquesta conciliació la direcció dels serveis socials d’atenció primària podrà avaluar la possibilitat que les persones professionals que ho requerisquen puguen realitzar part de la jornada des del seu domicili quan es tracte de tramitacions administratives que puguen realitzar-se telemàticament.

Mesures de protecció

Els centres funcionaran amb cita prèvia per a evitar aglomeracions, llevat que la urgència de la situació justifique l’atenció immediata de la persona que ho necessite, i les entitats locals subministraran material de protecció i prevenció a tot el personal, i establiran les mesures necessàries perquè es garantisca una distància de seguretat de dos metres entre els i les professionals, així com amb les persones usuàries, que hauran de portar mascaretes i utilitzar el gel hidroalcohòlic a l’entrada.

En els casos en què el tipus d’intervenció necessària no permeta mantenir la distància adequada, com el servei d’ajuda a domicili, les valoracions de dependència o la intervenció amb xiquets i xiquetes, entre altres, es reforçarà el nivell de seguretat dels equips de protecció individual.

L’equip de professionals d’atenció primària de serveis socials detectarà, diagnosticarà i atendrà les persones més vulnerables que puguen patir situacions de risc de contagi, desprotecció social o desemparament provocada o agreujada per la pandèmia COVID-19, tant per la seua situació econòmica com per les seues situacions personals, com les persones majors, persones amb diversitat funcional o trastorn mental, xiquets, xiquetes i adolescents, persones sense llar o escassos recursos econòmics.

En aquest sentit, informarà d’aquelles sol·licituds de la renda valenciana d’inclusió que han de tramitar-se amb caràcter d’urgència, i el mateix ocorrerà amb les sol·licituds de dependència, que hauran de prioritzar la realització de l’informe social d’entorn i les valoracions per a posar al dia les tramitacions pendents.

Respecte al servei d’ajuda a domicili, els serveis socials d’atenció primària mantindran el reforç necessari per a atendre les persones la situació de les quals aconselle les menors eixides possibles davant la vulnerabilitat enfront d’un possible contagi del coronavirus.

Finalment, les entitats locals amb dotació per a barris inclusius disposaran fins al 31 de maig per a la contractació, amb càrrec als fons que van ser derivats des de la Conselleria, de quatre persones professionals durant sis mesos que s’encarregaran de realitzar el programa d’intervenció.

El coordinador o coordinadora als centres de serveis socials d’atenció primària realitzarà un informe final de les actuacions realitzades, que servirà de base per a la redacció d’un pla de contingència preparatori d’una possible segona onada de la pandèmia per COVID-19 en la tardor de 2020, de manera que es puguen anticipar les mesures a prendre davant aquesta previsió.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

14 − 10 =