25n
25N
25N

Igualtat planteja un pla de desescalada que recupera les visites de familiars a centres d'infància i diversitat funcional

Igualtat planteja un pla de desescalada que recupera les visites de familiars a centres d'infància i diversitat funcional
15/05/2020 -

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha elaborat sengles resolucions per a regular el procés de desescalada i de transició a la nova normalitat després de l’estat d’alarma per la COVID-19, en els recursos, instal·lacions i serveis dels sectors d’infància i adolescència, i de diversitat funcional i salut mental.

Les dues resolucions, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), s’han treballat amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i s’han elaborat tenint en compte les directrius establides per les autoritats sanitàries per a preservar la salut i el benestar de les persones usuàries així com de les i els treballadors dels centres.

Els centres residencials d’infància seran els primers a reprendre les mesures, que seran possible una vegada el municipi en el qual es troben entre en la fase I, i serà l’equip directiu de cada recurs el que s’encarregue de programar les visites que seran, amb cita prèvia, i atenent un màxim diari del 20 per cent de les persones residents.

El nombre de visitants no podran ser superior a 3 persones, que accediran a la visita d’un en un, exceptuant que tots convisquen en la mateixa casa. Es mantindrà la distància de seguretat de 2 metres, amb mascareta i desinfectant-se el calçat i les mans amb solució hidroalcohòlica, i a més se’ls prendrà la temperatura abans d’entrar, restringint el seu accés si té o supera els 37,5 graus.

Les visites es realitzaran en espais habilitats per a tal fi, que preferiblement estaran a l’aire lliure, i amb la supervisió de personal tècnic del centre. Així mateix, es deixarà un mínim de 15 minuts entre l’una i l’altra per a la correcta neteja, desinfecció i ventilació d’espais.

En el cas dels centres residencials per a persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental, les visites es retardaran a la fase II a causa de la vulnerabilitat del col·lectiu, però en la fase I la direcció de cada recurs haurà d’elaborar un protocol de visites que contemple horaris, espais, mesures preventives i duració de les mateixes atenent criteris de benestar de les persones residents i de les seues famílies.

Els criteris seran iguals als d’infància, limitant les visites diàries a un màxim del 20 per cent de les persones residents, i no més de 3 persones per visita, que entraran d’un en un excepte en els casos que convisquen en la mateixa casa que podran entrar junts. Les mesures de protecció i distanciament social seran les mateixes que per a infància, igual que els protocols de neteja i desinfecció.

Mesures de seguretat i higiene

Les resolucions per a la desescalada estableixen que els centres d’atenció diürna, recursos vivencials i serveis ambulatoris, tant d’infància com de diversitat funcional, hauran de complir, en tot moment, les obligacions de prevenció de riscos laborals establides en la legislació vigent en cada fase del pla, tant amb caràcter general com de manera específica, per a prevenir el contagi per la COVID-19.

La disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball es modificaran, en la mesura necessària, per a garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre les persones treballadores, i d’aquestes respecte a les usuàries. Quan no siga possible, per raó de l’activitat, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció previst en cada fase per a la mena de servei de què es tracte.

Així mateix, s’estableix que s’observaran les mesures prescrites a cada moment per a evitar el contacte de les persones amb diagnòstic de COVID-19, amb símptomes compatibles amb el coronavirus o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19, amb altres treballadores o usuàries.

La neteja i desinfecció de les instal·lacions es farà amb la freqüència i les condicions estipulades en cada fase per als centres sociosanitaris o els llocs de pública concurrència, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents. Es garantirà una ventilació adequada de totes les dependències.

Planificació equips de treball

En la planificació de les transicions, els centres d’atenció diürna, recursos residencials i serveis ambulatoris comptaran, excepte indicació contrària, amb aquells efectius que hagueren sigut reassignats, i que es reincorporaran als seus llocs ordinaris.

Queden exceptuades de la incorporació a l’atenció presencial les persones amb pluripatologies per a les quals el contagi per COVID-19 puga suposar un greu risc.

També queden exceptuades les dones embarassades. En aquests casos s’adaptarà el lloc de treball a unes funcions que no requerisquen atenció al públic o a funcions de treball telemàtic.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

un × quatre =