25n
25N
25N

Igualtat garanteix les funcions de tramitació de la dependència i la Renda Valenciana d'Inclusió

Igualtat garanteix les funcions de tramitació de la dependència i la Renda Valenciana d'Inclusió
16/03/2020 -

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives garantirà la continuïtat i correcta prestació dels serveis públics desenvolupats per la Conselleria en el marc d’excepcionalitat per l’evolució del coronavirus, especialment en les tramitacions dels expedients de les ajudes de la dependència i autonomia personal i de la Renda Valenciana d’Inclusió.

Així s’ha establit en una resolució de la Sotssecretaria de la Conselleria on s’especifiquen les labors que han de ser presencials i que afecten el personal que realitza funcions relacionades amb el pagament de la prestació de dependència, de la Renda Valenciana d’Inclusió i altres prestacions socials.

D’igual manera, es considera personal amb funcions de caràcter essencial i per tant amb presència en el lloc de treball habitual als professionals del servei de protecció de la infància i l’adolescència, el de suport a la Secretaria del Consell, gestió de personal i nòmines i gestió de compres i pagaments relacionats amb el manteniment i aprovisionament de centres.

D’altra banda, els registres i serveis d’atenció al públic es faran únicament de manera telefònica o telemàtica, quedant suspesa l’atenció presencial fins a una altra ordre.

Igualment i amb l’objectiu de garantir la protecció de la salut del personal empleat públic i el seu dret a la conciliació familiar es podran establir torns de treball que permeten la continuïtat de la prestació d’aquests serveis.

Amb caràcter general, tot el personal disponible romandrà treballant atenent les seues obligacions, quedant la resta del personal en règim de prestació no presencial que podrà desenvolupar les seues funcions i tasques des dels seus respectius domicilis, romanent localitzable a través del telèfon o correu electrònic.

En tot cas i com més prompte millor hauran de reincorporar-se als seus llocs de treball presencials si així són requerits per necessitats del servei.

El personal que tinga a càrrec seu menors o majors dependents i es veja afectat pel tancament de centres educatius o de gent gran, així com el personal que per les seues condicions de salut puga ser considerat especialment vulnerable, haurà de comunicar eixa circumstància al Servei de Personal, acompanyat d’una declaració responsable a l’efecte que se’ls puguen aplicar les mesures previstes en la resolució de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública del 14 de març de 2020.

Les mesures acordades tenen caràcter transitori i es podran modificar en funció dels diferents escenaris que es vagen marcant per les diferents autoritats competents.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

un × 2 =