25n
25N
25N

El Govern central concedeix una subvenció de 10 milions a l'Autoritat del Transport Metropolità de València

El Govern central concedeix una subvenció de 10 milions a l'Autoritat del Transport Metropolità de València
21/10/2020 -

El Govern central ha concedit a l’Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) una subvenció de 10 milions d’euros per a finançar el transport públic regular de viatgers, segons figura en el reial decret publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

A més, també seran beneficiaris d’aquestes subvencions el Consorci Regional de Transports de Madrid amb 126,8 milions, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità amb 109,3 milions i la Comunitat Autònoma de Canàries amb 25 milions.

Sobre aquest tema, l’Administració General de l’Estat explica que el transport públic regular de viatgers té caràcter de servici públic “essencial” amb una “incidència notable” per “al desenvolupament ordinari tant de les activitats quotidianes dels ciutadans en diversos ordes de les seues vides com de múltiples activitats econòmiques, professionals o socials”.

Per açò, justifica el manteniment d’aquest tipus de finançament per a contribuir a la prestació d’un servici públic de “qualitat” i donar resposta a les “creixents necessitats” de mobilitat i de desplaçament d’un volum “significatiu” de població.

La concessió d’aquest finançament estatal queda condicionada a “l’existència de plans de mobilitat sostenible per part dels seus beneficiaris”, per la qual cosa les subvencions es converteixen en ferramentes adequades per a incentivar i impulsar l’ordenació de tals activitats en termes de sostenibilitat, la qual cosa redunda en la seua adequada projecció a mig termini en termes d’eficàcia, eficiència i racionalitat”.

D’aquesta manera, les subvencions regulades en el present reial decret es concedeixen a les úniques entitats que, per la seua naturalesa i àmbit d’actuació, poden donar compliment a fi de la subvenció, la qual cosa impedeix la convocatòria pública d’aquest tipus de subvencions mitjançant el procediment ordinari de concurrència competitiva.

L’atorgament d’aquestes subvencions per part de l’Administració General de l’Estat és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals i el pagament de les subvencions s’abonarà amb caràcter anticipat per mensualitats en els termes que s’establisca en la resolució de concessió.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

divuit − 15 =