25n
25N
25N

La Generalitat actualitza la quantia de les beques que es convoquen des del Consell a 1.088,43 euros mensuals

S’aplica el mateix percentatge d’increment que preveu la Llei de Pressupostos per a les retribucions de personal ocupat del sector públic de la Generalitat

La Generalitat actualitza la quantia de les beques que es convoquen des del Consell a 1.088,43 euros mensuals
17/02/2021 -

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha actualitzat la quantia de les beques que es convoquen pels diferents departaments del Consell, així com per les entitats autònomes i de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents d’aquests, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La nova quantitat queda fixada en 1.088,43 euros, després d’aplicar el mateix increment (2%) que s’ha previst per a les retribucions dels empleats i empleades públics, d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret llei 2/2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en el sector públic de l’Estat.

Aquesta quantitat mensual de percepció s’aplicarà amb efecte retroactiu per a l’exercici 2020 i serà també la quantitat inicial de percepció per a l’exercici 2021, si bé podrà ser incrementada el llarg del present exercici, conforme al que s’estableix en la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021.

El fet que l’Administració General de l’Estat no hagués posat en marxa el procediment d’elaboració dels seus Pressupostos per a 2020, unit a la vigència de l’estat d’alarma, va provocar que en la norma valenciana s’optés pel manteniment de les retribucions dels empleats i empleades públics i de les quanties de les beques en els mateixos termes i condicions que en 2019. Una vegada s’han superat aquestes circumstàncies, s’ha considerat necessari regularitzar tots dos increments amb efectes retroactius.

Durant l’elaboració del Pressupost de la Generalitat per a l’any 2020 es van establir mecanismes d’adaptació necessaris davant un possible increment que pogués produir-se en la legislació bàsica estatal, de tal forma que el mateix ja contemplava des de la seua aprovació els imports necessaris per a aquesta actualització.

Tenen la consideració de beca les ajudes econòmiques sense contraprestació que concedisquen els òrgans o ens assenyalats en favor de persones físiques, subjectes al compliment d’un determinat objectiu o amb la finalitat de completar i desenvolupar la seua formació acadèmica.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

tres × 1 =