Gandia amplia les clàusules socials i mediambientals de Contractació

Gandia amplia les clàusules socials i mediambientals de Contractació
17/09/2018 -

El coportaveu del govern de Gandia i regidor delegat d’Administració i Modernització, José Manuel Prieto ha comparegut aquest matí en roda de premsa per informar que la Junta de Govern celebrada hui ha aprovat la Instrucció que amplia les clàusules socials i mediambientals de Contractació de l’Ajuntament de Gandia i estableix una reserva de contractes a la Contractació, d’acord amb la nova Llei en vigor.

Prieto ha recordat que ja en l’octubre de 2016, l’Ajuntament de Gandia es va convertir en un dels consistoris pioners en aprovar les primeres clàusules de responsabilitat social en els plecs administratius en les licitacions municipals.
“Hui tornem a ser referents, perquè ampliem les clàusules aprovades en 2016 amb aquesta Instrucció, que aprofundeix, millora, amplia i concreta les clàusules socials i mediambientals, i que marca un nou criteri d’exigència ètica i transparència en la nostra contractació pública” ha declarat l’edil qui ha afegit que “Aquesta exigència no és només un paràmetre d’ètica en la nostra administració. Estem convençuts que és també una eina que proporciona més qualitat-preu en la prestació dels nostres serveis públics. És a dir, que contribueix a prestar millor els nostres serveis, i a fer-los més eficients”. “Més eficiència, menys cost, millor prestació: com per exemple, en la gestió de la xarxa d’Escoletes infantils municipals. Anem a tornar-lo a demostrar en totes les altres licitacions, amb la incorporació d’aquestes clàusules ampliades”.

La nova Instrucció s’ha desenvolupat a la Comissió de Coordinació municipal, constituïda fa uns mesos per tal d’analitzar i examinar tots els serveis que presta l’ajuntament, i les licitacions que es presten de nou o que es pretenen millorar.
En aquest punt, Prieto ha volgut agrair “tot el treball tècnic d’aquesta Comissió, que ara es trasllada a resultats, i que és també un compromís del nostre Programa de Govern: fiscalitzar i millorar els serveis públics per a prestar-millor per tal de continuar sent una Administració irreprotxable”.

Aquesta instrucció pretén entre altres objectius prestar serveis més eficients i com a novetats contempla la inclusió de més criteris socials i mediambientals; reserves en els contractes per a les empreses d’inserció i centres especials de treball d’iniciativa social; i facilitar l’accés a la contractació pública a les menudes i mitjanes empreses, i a les empreses d’economia social.

L’edil ha declarat que la Instrucció estarà posada en marxa en menys d’un mes i que això implicarà diverses mesures:
1. Es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes perquè no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral.
2. S’incorporen les polítiques en matèria social, mediambiental, d’innovació i desenvolupament i de promoció de les PIMES en els plecs de les licitacions.
3. L’Ajuntament de Gandia es reserva el dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes o de determinats lots de contractes només a centres especials d’ocupació d’iniciativa social i a empreses d’inserció regulades. D’aquesta manera es busca facilitar que s’incorporen al mercat de treball dels treballadors que fa temps van ser expulsats d’aquest, i per a això es posarà a disposició dels contractistes aquests programes, per tal d’evitar el fracàs de la incorporació a la feina dels treballadors aturats.

Prieto ha incidit en diversos punts de la Instrucció com la reserva d’almenys el 5% del volum de contractació anual a Centres Especials d’Ocupació i empreses d’inserció, i que aquesta mesura estarà prevista en el Pla de Contractació de cada any.
Els contractes que seran susceptibles de reserva són els d’obres de conservació, manteniment d’espais públics, jardins, conservació i manteniment d’immobles, missatgeria, distribució, arts gràfiques, recollida de residus, serveis socials i subministraments auxiliars per al funcionament de l’administració. No inclouen aquells on hi ha subrogació de personal.
En aquest tipus de contractes reservats podran participar empreses o centres que acrediten que almenys entre el 30 i el 50% dels seus empleats són treballadors en risc d’exclusió social.
A més es reservaran contractes de serveis socials, culturals i de salut a entitats que tinguen una missió de servei públic d’aquesta índole; que revertisquen els seus beneficis per tal d’assolir aquests objectius; que tinguen estructures de direcció basades en la propietat dels seus empleats (cooperatives, societats laborals …).

CLÀUSULES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS COM CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
A. Socials.
– En primer lloc, s’exigirà com a requisit de solvència tècnica o professional addicional la deguda experiència, coneixements i mitjans tècnics i humans en aquest àmbit de temàtica social i mediambiental. Aspecte que serà definit de forma clara en els plecs de condicions.
– S’exigirà que s’incorpore per escrit en les ofertes la definició dels perfils professionals, concreció de llocs de treball i les seues condicions de treball i s’exigirà aportar després les altes a la Seguretat Social, contractes i TC1 i TC2 i es reforçarà la inspecció per complir amb els drets laborals i les bones pràctiques.

– Les clàusules estaran referides a aquests àmbits:
1. La contractació de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral: perceptores de renda mínima d’inserció, discapacitats superiors al 33%, persones en risc d’exclusió social, víctimes de violència de gènere, etc.
2. Subcontractació d’una part de les prestacions objecte del contracte amb Centres especials d’ocupació, empreses d’inserció i entitats sense ànim de lucre que tinguen programes d’ocupació protegida.
3. Primar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Es valorarà major proporció de dones, i de dones en llocs de responsabilitat, es primarà contractar víctimes de violència de gènere, dones amb discapacitat i dificultats d’accés al mercat, i mesures per a la conciliació de la vida familiar i laboral.
4. Primarà apostar per la qualitat en l’ocupació. Proposta de millora de condicions laborals i salarials i compromís d’assignar a l’execució del contracte personal amb contracte indefinit.
5. Projectes d’inserció sociolaboral.
6. Foment de l’ocupació de persones joves.
7. Foment de l’ocupació autònoma.

B. Mediambientals i de comerç just.
1. Accessibilitat universal i disseny per a tothom.
2. Integració del comerç just, per exemple en càterings o màquines vending de l’Ajuntament.
3. Criteris de sostenibilitat mediambiental en tots els serveis que es presten. Es valorarà el menor impacte ambiental, l’estalvi d’energia o l’ús de procediments ecològics.

Pel que fa als criteris de desempat s’estableixen la preferència per treballadors amb discapacitat superior a l’exigit per llei; l’aposta per empreses d’inserció; proposicions presentades per entitats sense ànim de lucre en els contractes socials; aquells amb alternatives de comerç just o els que aposten per la igualtat d’homes i dones.

Quant als criteris d’execució:
– Es vigilarà la creació d’ocupació de persones amb dificultats d’accés al mercat de treball i el compromís de subcontractació amb empreses d’inserció.
– El contractista haurà de contractar, sense hi ha subrepresentació, almenys al 20% de dones en el seu pressupost de mà d’obra.
– Es vigilarà l’estabilitat laboral: plantilla indefinida haurà d’estar entre el 10-60%.
– Discapacitat: s’haurà de contractar un treballador discapacitat per cada 15.
– Es donarà compte semestralment des del departament de Contractació a la comissió corresponent de l’execució d’aquests objectius, i es publicarà en el Portal de Transparència.

Més informació

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

13 − 8 =

sagunt a escena 2019
turismo salou