25n
25N
25N

Es flexibilitzen les eixides en les residències de majors i les visites a les residències de diversitat funcional i salut mental

La nova resolució adapta la normativa del funcionament dels centres a la nova realitat derivada de la vacunació

Es flexibilitzen les eixides en les residències de majors i les visites a les residències de diversitat funcional i salut mental
09/04/2021 -

El Ple del Consell ha ratificat la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s’estableix el pla d’actuació davant la COVID-19 en les residències de persones majors dependents, centres de dia, els habitatges tutelats i els CEAM-CIM, amb la finalitat d’adaptar-la a la nova realitat derivada de la vacunació.

La nova resolució permet que les residències de persones majors que estiguen lliures de COVID-19 i tinguen una vacunació completa o d’un 95 per cent de les persones usuàries i treballadores permeten les sortides ordinàries de les i els residents amb vacunació completa fins al nivell 3 d’alerta i a més contempla la pernoctació de fins a 3 nits fora del centre sense que es tinga que siga necessari aïllament. En el cas dels centres amb vacunació incompleta quedaran suspeses.

El text normatiu, que s’ha treballat amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i amb el sector, estableix que en aquells municipis que estiguen en nivell d’alerta 1 i 2, les persones que residisquen en centres de majors, independentment del seu grau d’immunització, podran sortir seguint el protocol que establisca la direcció de la residència.

No hi haurà restriccions per a les sortides per raons de salut o terapèutiques, que es mantindran en tots els nivells així com les motivades per problemes de salut encara que tinguen la consideració de demorable i les sortides vacacionals, que seran per períodes iguals o superiors als 7 dies.

El reingrés després d’una sortida amb pernoctació es realitzarà d’acord amb els criteris establerts per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública sobre realització de proves i aïllament, en funció de la situació de vacunació del centre i de la persona resident, de la durada de la sortida i el nivell d’alerta del municipi de destí.

Els centres que compten amb una vacunació completa hauran de comptar un 5 per cent de places per a garantir l’aïllament, i aquesta xifra es mantindrà en el 10 per cent en aquells que no la tinguen. Els espais d’aïllament hauran de comptar amb bany propi.

La nova resolució també elimina el límit de familiars que acudisquen de visita el centre quan el municipi estiga en nivell d’alerta 1 o 2, encara que es manté l’obligació de sol·licitar cita i que les trobades es mantinguen preferiblement en espais oberts i seguint les mesures d’higiene i protecció.

Els centres en nivell d’alerta 3, que compten amb una vacunació completa, podran mantenir les visites de manera escalonada al llarg del dia d’una persona familiar, tutora o afí o de fins a 3 en el cas de persones convivents, que podran entrar juntes, sempre amb cita prèvia i durant un temps no superior a una hora. Els centres amb vacunació incompleta permetran la visita d’una única persona.

Quant a les visites per persones alienes al centre, excepte en el cas de les visites dels i les residents, queden restringides excepte per motius justificats i amb l’autorització de la direcció del centre.

Les persones treballadores hauran d’utilitzar en tot moment l’equip de protecció individual quan es troben dins del perímetre del centre, i en el cas d’aquelles que no estiguen vacunades seran assignades a grups bombolla de persones residents o usuàries amb pauta de vacunació completa, evitant entrar en contacte amb qui no estiga vacunat.

Per part seua, les persones residents o usuàries no vacunades s’integraran individualment en grups bombolla de persones residents vacunades, no podent haver-hi, amb caràcter general, en la mateixa unitat convivencial altres persones residents no vacunades.

RESIDÈNCIES DE DIVERSITAT FUNCIONAL I SALUT MENTAL

El Ple del Consell ha ratificat la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s’estableix el pla d’actuació davant la COVID-19 en els centres i recursos dirigits a persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental de la Comunitat Valenciana.

La nova resolució permet que les residències de persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental lliures de COVID-19 vegen flexibilitzades el règim de visites de familiars, tutors o tutores així com persones pròximes a les i els usuaris, de manera que no tindran límit ni de temps ni de persones mentre es troben en nivell d’alerta 1 i 2.

Els centres situats en municipis amb nivell d’alerta 3 admetran la visita de fins a tres persones quan siguen convivents per un màxim d’una hora, sempre que almenys el 95 per cent de les persones residents i treballadores compten amb una pauta completa de vacunació. En el cas de les residències amb vacunació incompleta el número es reduirà a un.

En tots els casos seran necessària sol·licitar cita, excepte quan el municipi es trobe en situació de nova normalitat.

La resolució també regula les sortides ordinàries sense i amb pernoctació d’un màxim de 3 dies, que podran realitzar-se amb normalitat en tots els centres situats en zones de nivell 1 i 2 d’alarma, mentre que en el cas dels de nivell 3 només podran realitzar-les aquelles persones que hagen estat vacunades.

No hi haurà restriccions per a les sortides per raons de salut o terapèutiques, que es mantindran en tots els nivells, així com les motivades per problemes de salut encara que tinguen la consideració de demorable i les sortides vacacionals, que seran per períodes iguals o superiors als 7 dies.

El reingrés després d’una sortida amb pernoctació es realitzarà d’acord amb els criteris establerts per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública sobre realització de proves i aïllament, en funció de la situació de vacunació del centre i de la persona resident, de la durada de la sortida i el nivell d’alerta del municipi de destí.

La resolució estableix que en el cas d’aquelles persones que pel seu grau d’autonomia tinguen activitat laboral, terapèutica, formativa, estiguen en un programa de vida independent o tinguen relacions autònomes, mantindran les seues rutines ordinàries amb les limitacions que s’establisquen per a la població en general.

D’altra banda, quant a les activitats que realitzen tant dins com fora del centre, s’estableix que en aquells casos de centres amb vacunació completa es desenvoluparan les activitats de la mateixa manera que es feien abans de la pandèmia, encara que sempre respectant les mesures de seguretat i higiene.

Els centres amb vacunació incompleta tendiran a la normalització sempre que siga possible per les característiques estructurals del centre.

Així mateix, les persones residents podran assistir als centres d’atenció diürna, executar activitats grupals d’oci i temps lliure fora del centre residencial i tallers i sessions de grup que no superen el màxim de 6 persones, que haurà de ser un grup convivencial i haurà de mantenir en tot moment el distanciament interpersonal.

Les persones treballadores hauran d’utilitzar en tot moment l’equip de protecció individual quan es troben dins del perímetre del centre, i en el cas d’aquelles que no estiguen vacunades seran assignades a grups bombolla de persones residents o usuàries amb pauta de vacunació completa, evitant entrar en contacte amb qui no estiga vacunat.

Per part seua, les persones residents o usuàries no vacunades s’integraran individualment en grups bombolla de persones residents vacunades, no podent haver-hi, amb caràcter general, en la mateixa unitat convivencial altres persones residents no vacunades.

RECURSOS D’ATENCIÓ DIÜRNA

D’altra banda, els centres de dia i ocupacionals tendiran a normalitzar el seu funcionament podent acomplir activitats d’oci educatiu i temps lliure en els nivells d’alerta 1, 2 i 3. Les persones majors que acudisquen a centres de dia independents de residències podran assistir als mateixos en aquells casos en els quals la vacunació siga completa; mentre que els que no la tinguen podran atendre a totes les persones usuàries si la seua infraestructura els permet mantenir les distàncies de seguretat i higiene, en cas contrari hauran d’establir torns rotatoris.

En aquests casos, els centres de vacunació completa podran atendre a totes les persones usuàries mentre que aquells que no ho estiguen podran fer-ho sempre que es garantisquen les distàncies de seguretat i higiene, havent d’establir torns rotatoris quan no siga possible. Els centres de dia annexos a una residència que tinguen la vacunació completa podran atendre tant les persones residents com a les no residents, en els casos en què no es tinga la immunització completa, hauran d’establir-se espais diferenciats per a atendre les persones que visquen en la residència i a les quals no ho facen.

Els centres d’atenció diürna annexos a una residència podran atendre de manera conjunta a persones usuàries residents i no residents si compten amb una vacunació completa, mentre que no ho estiguen hauran de comptar amb espais diferenciats. Quant als centres d’atenció a persones majors (CEAM i CIM), podran acomplir les activitats i els serveis d’atenció individualitzada amb un 75 per cent del seu aforament en el nivell d’alerta 1, un 50 per cent en el 2, només en els casos en què estiga prescrit quan s’entre en el nivell 3.

Els centres d’atenció precoç i els centres de rehabilitació i integració social hauran de desenvolupar un pla d’atenció que permeta donar servei a la totalitat de les persones usuàries de manera presencial. En aquells casos que no siga possible se seguirà amb l’organització establerta de cita prèvia. Quant a les activitats, només es podran realitzar aquelles que requerisquen una taula i sempre amb grups no superiors a 6 persones; que hauran de portar de casa el material que puguen necessitar.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

deu − nou =

museo prehistoria
museo prehistoria