25n
25N
25N

S’obri el termini per sol·licitar les ajudes municipals per al menjador dels xiquets i xiquetes de l’escoleta

La subvenció global augmenta enguany fins als 9000 euros

S’obri el termini per sol·licitar les ajudes municipals per al menjador dels xiquets i xiquetes de l’escoleta
10/07/2018 -

La regidoria d’Educació subvenciona el menjador de l’escola infantil municipal mitjançant beques amb les quals l’Ajuntament sufraga el 100% del cost del servei. Les ajudes s’adjudicaran seguint l’ordre de classificació de major a menor puntuació de les famílies sol·licitants, fins que s’esgote la partida pressupostària, de 9.000 euros en total. La puntuació s’establirà segons factors socials i econòmics, i l’ajuda relativa al curs 2017-2018 es pot sol·licitar entre l’11 i el 20 de juliol mitjançant la presentació d’una instància a través del registre municipal.

Els requisits per a ser beneficiaris de la subvenció són estar empadronats i residir al municipi tots els membres de la unitat familiar; estar matriculat a l’Escola Infantil la Creu; que els ingressos familiars no superen durant l’any 2016 els imports específics que s’estipulen a les bases; no percebre altres ajudes o subvencions amb la mateixa finalitat; fer servir els serveis de menjador escolar de forma habitual i estar al corrent del pagament de les quotes.

Más información

0 comentarios

0 comentarios

No hay comentarios todavía. ¿Quieres añadir uno?

Escribir un Comentario

Escribir un Comentario

dieciocho − catorce =