25n
25N
25N

A Roca, enguany pagaran menys IBI

A Roca, enguany pagaran menys IBI
27/06/2018 -

Els propietaris i les propietàries de les parcel·les no urbanitzades dins de l’àmbit del Pla de Reforma Interior i de Millora (PRIM) del nucli urbà de Roca, a Meliana, pagaran enguany menys per l’impost de béns immobles (IBI), la contribució urbana, per les dites parcel·les. Al llarg del 2017, la Gerència Regional del Cadastre i Hisenda de València els va comunicar que havia estimat la petició formulada per l’Ajuntament de Meliana.

Com explica la regidora de Roca Amparo Martí, “l’Ajuntament va sol·licitar al seu dia que s’ajustara la descripció casdastral dels immobles a la realitat, ja que no s’havia desplegat urbanísticament la zona i, per tant, hui en dia pràcticament totes les parcel·les continuen estant cultivades com a camps d’horta, tot i que contribuïxen com a sòl urbanitzable.” La proposta fou aprovada per unanimitat del ple de l’Ajuntament de Meliana, a proposta del nostre grup municipal, en setembre de 2014, però el Ministeri d’Hisenda no va resoldre la petició fins al 2017 i, per tant, serà efectiva en els rebuts d’enguany, que començaran arribar al juliol o l’agost.
Concretament, detalla la regidora, “s’aplica el quoeficient F) d’inedificabilitat temporal, igual al 60% del valor cadastral, recollit en la Norma 10 del RD 1.020/1993, mentre s’allargue esta situació, mentre no s’urbanitze”. Esta mateixa petició es féu també en la legislatura anterior per a la zona del nucli de Meliana compresa entre el c/ Calvari i el barri Batalla, que ja fou aprovada per la Gerència del Cadastre.

Finalment, Martí conclou: “esta reducció s’afig a les rebaixes continuades que, amb caràcter general, l’Ajuntament ha anat realitzant en l’IBI”. Per a enguany, el quoeficient municipal de l’IBI, d’aplicació sobre el valor cadastral, s’ha fixat en el 0,69%

Más información

0 comentarios

0 comentarios

No hay comentarios todavía. ¿Quieres añadir uno?

Escribir un Comentario

Escribir un Comentario

15 + 17 =

bombers
CCCC
bombers