25n
25N
25N

Elisa Valía: "Si consolidem la cultura de la participació en la ciutat, la gent tindrà una millor percepció de València i del seu govern"

València Extra parla amb Elisa Valía, regidora de l’Ajuntament de València, sobre les línies de futur pensades per a la ciutat

Elisa Valía: "Si consolidem la cultura de la participació en la ciutat, la gent tindrà una millor percepció de València i del seu govern"
17/09/2019 -

“La Plaça de l’Ajuntament és una plataforma boníssima per a mostrar el potencial que té la participació ciutadana”

Elisa Valía s’estrena com a regidora de Participació, Transparència i Cicle Integral de l’Aigua a l’Ajuntament de València. No obstant això, la seua implicació amb la política i amb el teixit associatiu de la ciutat ve des de lluny. Eines que, ara, li permeten tindre clar quins són els seus objectius: construir una València amb i per a la gent, apostant per consolidar a la ciutat un model de participació ciutadana que “encara cal millorar”.

A València Extra coneixem, una mica més, a Elisa Valía, que ens parla de com ha afrontat els primers reptes al capdavant de les seues àrees, però també quina imatge de València vol veure en el futur.

Nouvinguda a l’Ajuntament, Com veus el treball des de dins?

Ara mateix crec que tots els regidors estem aterrant. Tant els que venim nous, com els que ja estaven però assumeixen diferents competències. I, bo, quan estàs dins sí que t’adones del gran treball que fan els funcionaris, el compromís que tenen amb la ciutat, amb l’ajuntament. En tots els serveis que tinc assignats, m’he trobat gent que, davant qualsevol qüestió que sorgeix o informació que necessite per a prendre una decisió, estan totalment disposats i són molt professionals.

Estàs al capdavant d’una de les regidories que més en compte té l’opinió dels veïns i veïnes de la ciutat – Participació Ciutadana – Et sents còmoda?

Sí, jo crec que és una àrea amb molts reptes i molt il·lusionants. És una àrea que fa quatre anys no tenia cap rellevància; que en la passada legislatura es van assentar les bases per a començar a funcionar en un nou model de participació i en un nou compromís de l’administració amb els veïns i veïnes; i crec que ara és el moment de consolidar eixe model, treballar-lo i millorar-lo conjuntament. En aquest sentit, en les reunions que he tingut amb diferents col·lectius, sempre hem parlat de redissenyar aspectes que no funcionen, i he vist a gent molt implicada, amb idees que compartir i, en definitiva, hem tingut reunions molt constructives. Crec que és una cosa molt positiva, sobretot, en una àrea en la qual cal construir molt.

Donar-li veu als veïns fa que la política s’acoste més a la societat?

Jo crec que ací és important que treballem en el mateix escenari. Al final, nosaltres ens hem presentat a les eleccions amb un programa i unes accions per a dur a terme, i tampoc podem eludir la responsabilitat ni el compromís que hem adquirit amb les urnes, però és veritat que escoltar a la gent et permet prioritzar de manera molt més eficaç, perquè nosaltres governem per a la ciutat, i sí que et permet acabar d’afinar els teus projectes i els teus compromisos perquè la gent estiga contenta i veja que serveix per a alguna cosa implicar-se en la vida pública.

T’estrenes en aquesta àrea amb una joia com és la remodelació de la Plaça de l’Ajuntament, Què suposarà per a la ciutat aquest projecte?

Jo crec que és, veritablement, una joia perquè el projecte és molt important per al futur de la ciutat i la seua gent, i perquè, a més, crec que, per a l’àrea de Participació, serà molt útil que la remodelació estiga precedida per un procés participatiu perquè podrem visualitzar tot el potencial que té aquest model en la configuració de la ciutat. Al final, és veritat que altres processos participatius que s’han dut a terme a la ciutat han tingut menys visibilitat, però la Plaça de l’Ajuntament és una plataforma boníssima per a mostrar el potencial que té la participació, i també és un repte molt important perquè quan generes moltes expectatives també has d’estar a l’altura. En eixe sentit, després d’haver conegut a l’equip que portarà el procés i haver compartit les visions que tenim les dues parts, estic més tranquil·la perquè veig que eixes expectatives les podrem complir.

Hi haurà nous pressupostos participatius tal com els coneixem o teniu pensat pegar-li una volta?

Hi haurà pressuposats participatius perquè hi ha una absoluta predisposició del funcionariat – que vull agrair – malgrat que suposarà un important esforç pels terminis tan ajustats i pel fet que totes les propostes han de ser validades pels serveis de l’ajuntament per a verificar que siguen viables, però sí que és cert que volem redissenyar el programa, juntament amb la ciutadania i els col·lectius més implicats, perquè, encara que té molt potencial i és una eina molt important de participació ciutadana i de foment de la cultura de participació, pensem que no ha acabat de funcionar com esperàvem. Per tant, es farà una avaluació del model de Decidim i, sobre la base d’això, sí que iniciarem, l’any que ve, previ a la següent convocatòria, una fase de reflexió conjunta per a solucionar les barreres que es detecten, així com una fase de redisseny.

concejala-elisa-valia

Per a un govern obert, la transparència també és fonamental. Teniu una línia de treball per a millorar-la i fomentar-la?

Passa amb Transparència el mateix que amb Participació. Des de fa quatre anys, crec que hi ha un compromís real de l’administració local de València amb la transparència. S’ha avançat molt, però és veritat que, en tractar-se d’una matèria transversal a l’ajuntament, moltes vegades és complicat consolidar els procediments perquè la publicació de la informació isca en un format fàcil de llegir, que crec que és un dels objectius, perquè no es tracta només de publicar la informació, sinó, en primer lloc, que siga fàcil de trobar, i en aquest sentit el portal de transparència cal millorar-lo, i, després, que la lectura siga fàcil.

Al final, els expedients que manegem a l’ajuntament utilitzen un llenguatge que, si no estàs familiaritzat, costa d’entendre i de trobar informació útil. Per això, posarem en marxa iniciatives que permeten facilitar la lectura, pensant, a més, en col·lectius amb diversitat funcional perquè si qui busca la informació no la troba, i si la troba no l’entén, pensem que l’objectiu final no s’arriba a complir del tot.

Creus que s’ha recuperat o s’està recuperant la confiança, que semblava perduda, de la ciutadania en la política?

Crec que hi ha una cosa que és innegable i és que a València, tant a la ciutat, com a la Comunitat Valenciana, s’ha dignificat el paper de les institucions, i això és molt important per a recuperar la confiança en la política. Crec que era urgentíssim, és a dir, al marge de qualsevol altra mesura que s’haja dut a terme, dignificar les institucions era una cosa fonamental. Això s’ha aconseguit perquè l’equip de govern és honest i treballa per a la gent.

S’està recuperant la confiança? Treballem tots perquè es recupere la confiança al més prompte possible perquè, al final, estem ací per un compromís amb la ciutadania, però crec que sí que estem millorant eixa confiança i que, a més, aquests quatre anys, ens serviran per a consolidar el nostre projecte i oferir a la ciutadania polítiques que els facen recuperar la confiança en les administracions.

Un altre dels temes més sonats ha sigut el tancament de platges. On està el focus principal del problema?

“La situació d’alarma que s’ha generat respon, únicament, a un interés de l’oposició per armar soroll”

El focus de la contaminació no ha sigut identificat. Nosaltres tenim una xarxa de sanejament molt segura. València, a diferència d’altres municipis, té una xarxa separada de pluvials i de residuals, tenint, així, molt més control sobre els abocaments. Quan es detecta contaminació en el mar, normalment, és complicat saber d’on ve perquè el mar té els seus corrents, però és veritat que la majoria de tancaments de platges s’han localitzat en el nord de la ciutat i, tenint en compte que el corrent del mar mediterrani en eixe punt és de nord a sud, el normal és deduir, encara que no amb certesa, que venia del nord. Per a nosaltres, el Port fa de barrera pel que és normal que les del sud no s’hagen contaminat, exceptuant algun tancament puntual a Pinedo.

La capacitat de sanejament de València és suficient, però quan cal afrontar pluges molt intenses en molt poc espai de temps, tenim mecanismes d’alleujament perquè no col·lapse la xarxa. En el cas de Pinedo, la depuradora no és competència de l’Ajuntament de València, sinó de la Generalitat, i el que jo sí que els he demanat és que cal prendre mesures perquè, evidentment, la qual cosa no pot ser és que, quan arriba una pluja intensa, València, com a municipi, haja de patir les conseqüències perquè nosaltres tenim la planta. La planta de Pinedo seria suficient per a tota València, però és que també tracta les aigües residuals d’altres municipis i les conseqüències només les paguem nosaltres. Per això, sempre he mantingut que des de l’ajuntament és necessari exigir mesures.

Ara bé, també crec que la situació d’alarma que s’ha generat respon, únicament, a un interés de l’oposició per armar soroll, i batallar entre ells per a veure qui diu abans una barbaritat més grossa i quedar com a líder de l’oposició, encara que en realitat són una coalició d’oposició que no fa cap proposta constructiva, sinó que simplement es dedica a intentar veure com perjudicar l’equip de govern, sense adonar-se que han perjudicat la ciutat de València. Han generat una alarma que no és així.

Tancaments puntuals de platges en èpoques de banys, m’atreviria a dir, que hi ha en tots els municipis en algun moment. Vol dir que tot es vaja a col·lapsar com anunciaven? Doncs no. No col·lapsarà el sistema, malament que els pese, perquè el sistema funciona amb totes les garanties. Això no impedeix que nosaltres tinguem un pla d’inversions molt ambiciós, de 170 milions d’euros per als pròxims 15 anys, on volem millorar uns punts de la xarxa identificats i realitzar accions per a millorar-la, la qual cosa no vol dir que no siga segura.

També circula per les xarxes un vídeo que, encara que no afecta directament a València, alerta que s’està abocant clor a les platges…

La Generalitat Valenciana, que té les competències en platges a partir de la línia de mar, va convocar una comissió tècnica amb els ajuntaments de l’Horta Nord, perquè el problema estava focalitzat allí, i una de les mesures de xoc que es va proposar va ser clorar l’eixida de les séquies per si la contaminació poguera vindre d’ací. A València, tenim molts punts d’intercepció en les séquies perquè entenem que siga pels habitatges disseminats o per activitats normals de l’agricultura, com és l’adob dels camps, puga provocar que arriben bacteris. Del municipi de València no es va incloure cap de les séquies en eixa mesura de xoc, per la qual cosa no té cap sentit l’alarma generada per l’oposició perquè el focus de la contaminació no s’està situant a la ciutat.

Un altre dels grans problemes són les tovalloletes. De quina manera es pot conscienciar a la ciutadania perquè faça un bon ús d’elles?

“L’embós del col·lector nord es va produir per una deixadesa absoluta del Partit Popular en el manteniment de la xarxa”

El fàcil seria que aquest tipus de productes no es venguera, però, clar, la qual cosa és incívica no és la venda en si, sinó que si en el paquet posa que no es tire al vàter, es continue tirant. No solament es troben tovalloletes, però el volum és tan gran que sembla que eclipsa un altre tipus de residus que també s’estan tirant al vàter de forma indeguda, però és veritat que el treball que cal fer amb la ciutadania és fonamental. De fet, aquest és un dels assumptes que vaig tractar quan em vaig reunir amb la Unió de Consumidors perquè crec que hi ha col·lectius que ens poden ajudar molt en la conscienciació social.

Estem parlant d’un gran problema que suposa una despesa enorme. L’Ajuntament de València, al marge del que ha d’invertir la Generalitat, en la neteja del col·lector nord, s’ha gastat 10 milions d’euros en treballs addicionals de neteja per a desembossar, que no hem pogut invertir en altres coses.

Actualment, continuem trobant tovalloletes, però és veritat que l’embós es va produir, fonamentalment, per una deixadesa absoluta del Partit Popular en el manteniment de la xarxa i per les retallades sistemàtiques en neteja que van desencadenar en aquesta situació. Això va ser una decisió política sabent les conseqüències de reduir en un 30% la neteja dels col·lectors de la ciutat.

Aleshores, la legislatura passada va ser una dedicació brutal al col·lector nord. L’embós s’ha netejat, funciona amb normalitat, i ja hem fet un càlcul per a mantenir el sistema en condicions òptimes. Per això, el pressupost de l’any que ve, pel que fa al cicle integral de l’aigua, es confeccionarà d’acord a aquesta necessitat que és vital per a la ciutat.

Abans d’estar en primera línia política, Has estat al capdavant d’algun moviment?

Orgànicament, en el Partit Socialista, sí que havia assumit altres càrrecs, com la secretaria general de l’agrupació de Russafa i Pobles del Sud, treballant amb col·lectius i moviments de diferents tipus, però sempre amb un clar enfocament de canviar, a través de la política, la vida de la gent.

Ha canviat, aleshores, la teua visió de la política?

En el Partit Socialista, tenim una militància que està implicada en altres moviments que no són, exclusivament, polítics. Aleshores, el Partit Socialista sempre ha elaborat les seues propostes basant-se en eixe treball amb el teixit associatiu. Per això, crec que els que estem ara en primera línia política, tenim una contínua comunicació amb l’organització, i a través de l’organització, amb moltíssims col·lectius. Crec que, al final, la política és el que transforma la vida de la gent, i encara que no només es fa política des dels partits, sí que es necessita un partit implicat per a poder dur a terme transformacions de gran importància.

D’ací a quatre anys, Com t’agradaria que fóra la nova imatge de València?

València, ara, té una imatge diferent que en 2015. Però m’agradaria que fóra una ciutat moderna, inclusiva, feminista, i una ciutat d’oportunitats on la gent poguera viure amb un nivell de qualitat major. I en el que a mi em concerneix, m’agradaria que recordaren una acció de govern que ha tingut en compte a la gent, que s’ha fet política per a la gent i amb la gent i que, al final, els hem millorat la vida.

I, en línies generals, per a aconseguir eixa imatge, Quins projectes t’agradaria dur a terme?

L’àrea de Participació em sembla clau per a transformar la imatge de València. Per això, crec que si aconseguim consolidar la cultura de la participació en la ciutat, aconseguirem que la gent que viu a València tinga una millor percepció de la ciutat i del seu govern.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

un × 4 =