25n
Orgull
Orgull

Les entitats del sector públic reintegren a la Generalitat 132,2 milions per recursos no utilitzats en 2020

arxiu

Les entitats del sector públic reintegren a la Generalitat 132,2 milions per recursos no utilitzats en 2020
23/07/2021 -

El Ple del Consell ha aprovat el reintegrament a la Generalitat de 132,2 milions d’euros que han d’efectuar les entitats del sector públic valencià per transferències corrents i de capital no aplicades a la seua finalitat en l’exercici 2020.

Segons el Decret 204/1990, de 26 de desembre del Consell, les transferències corrents i de capital concedides a entes públics o de naturalesa mercantil que integren el sector públic valencià i que no s’hagen aplicat a les seues finalitats al tancament de l’exercici, seran reintegrades al Pressupost de la Generalitat.

En aquest cas, la compensació de reintegraments ascendeix a 132.210.559,55 milions d’euros: 42,9 milions procedents d’organismes autònoms, 2,8 milions d’entitats públiques empresarials, 83,7 milions d’entitats de dret públic, 2,2 milions de societats mercantils i 618.758 euros de fundacions públiques.

Actualització del sistema

L’article 3 del Decret 204/1990 estableix que la situació que done lloc al reintegrament es determinarà en un informe d’auditoria anual que es practique a cada entitat i els imports a reintegrar podran ser compensats amb els lliuraments de l’exercici següent.

El Consell va actualitzar en l’últim ple l’operatòria de càlcul del reintegrament de transferències a través d’un sistema que resulta més clar i senzill, i evita que càlculs excessivament complexos puguen conduir a situacions poc operatives. L’objectiu és optimitzar els recursos públics i evitar que es produïsquen acumulacions de saldos financers en unes entitats públiques, mentre que es generen tensions de liquiditat en unes altres.

En qualsevol cas, tant els recursos objecte de reintegrament com els que no ho són, romanen a l’àmbit de la Generalitat, no produint cap menyscapte per a la hisenda pública. Per tant, la fi última és adequar el sistema comptable per a una major operativitat.El Ple del Consell ha aprovat el reintegrament a la Generalitat de 132,2 milions d’euros que han d’efectuar les entitats del sector públic valencià per transferències corrents i de capital no aplicades a la seua finalitat en l’exercici 2020.

 

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

dos × 4 =