25n
Orgull
Orgull

El IMCJB licita la contractació d'explotació del servei de Cafeteries

19/07/2016 -

L’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, organisme autònom dependent de l’Ajuntament de Burjassot, ha tret a licitació la contractació d’explotació del servei d’explotació de les seves cafeteries. Així, s’ha disposat l’obertura del procediment d’adjudicació d’un contracte administratiu especial, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent, sol·licitant per a això ofertes, almenys, a tres empreses capacitades per a la realització de l’objecte del contracte.

Aquests serveis inclouen el Restaurant-Bar del IMCJB, situat a la Casa de Cultura (c/ Mariana Pineda 93-95) i el Bar del Centre Cultural Tívoli (c/ José Carsí, 50). Tots dos serveis de cafeteria estan vinculats amb l’activitat habitual pròpia del IMCJB, relacionada amb el món de la cultura i la joventut.

Les ofertes es presentaran per registre d’entrada a la seu del IMCJB, en el termini de vuit dies naturals a explicar des de l’endemà al de la invitació, és a dir, acabant el termini de presentació el proper 26 de juliol. Quan les ofertes s’envien per correu, l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o correu electrònic (administracion@imcjb.net) en el mateix dia, consignant-se el nombre de l’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom del licitador. L’acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant segell de Registre d’Entrada del ICJB. El valor benvolgut del contracte ascendeix a la quantia de 29.296,00 euros.
Les empreses que estiguen interessades en la prestació d’aquest servei, poden consultar i descarregar, tant el plec administratiu com el plec tècnic en el Perfil del Contractant del IMCJB, allotjat a la web www.imcjb.net.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

11 + tres =