25n
25N
25N

El DOCV publica el decret que regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament

24/06/2016 -

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana ha publicat el decret pel qual es regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament.

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha regulat i afegit funcions a este òrgan col·legiat de coordinació i assessorament en matèria de cooperació perquè siga més participatiu, obert i plural, a fi d’adaptar-se als canvis de la societat valenciana, que requereixen de més transparència i participació en les polítiques públiques.

S’han introduït, a més, canvis en la composició del Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament amb la finalitat d’incrementar la participació dels agents socials i la representació de tots els grups polítics en Les Corts.

S’ha creat, d’esta manera, un òrgan més equilibrat i d’acord amb la situació actual de la cooperació al desenvolupament en la Comunitat, de manera que siga més àgil i eficient quant al funcionament, el règim de sessions, la creació de ponències tècniques i grups de treball, així com en transparència i rendició de comptes.

Entre les novetats en les funcions, s’afigen algunes com col·laborar en el seguiment periòdic del nivell de compliment global de l’ajuda oficial al desenvolupament; proposar i impulsar informes, recomanacions i iniciatives en l’àmbit d’educació al desenvolupamentt i la sensibilització ciutadana en matèria de cooperació i solidaritat; facilitar la coordinació i intercanvi d’informació, així com l’impuls d’actuacions conjuntes en la Comunitat; aprovar una memòria anual d’activitats; així com crear les ponències tècniques que estime necessàries.

Quant a la regulació de l’estructura del Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament, a més del ple, la presidència, vicepresidència i la secretaria (que ja existien) el present decret incorpora com a òrgans la Comissió Assessora Permanent, les ponències tècniques i els grups de treball per a l’estudi d’assumptes concrets o d’urgència.

Pel que es referix a la composició, entre les novetats més importants que arreplega el decret es troba la distribució dels vocals:

– 6 en compte de 5 representants del Consell

– Com a novetat principal seran vocals una persona de cada grup polític amb representació en Les Corts, en compte de dos diputats com ocorria anteriorment

– 6 en compte de 5 persones en representació de la Coordinadora Valenciana d’ONGD, de les quals una d’elles tindrà la presidència

– Una persona en representació de cada una de les diputacions provincials amb competències en matèria de cooperació al desenvolupament

– Dos persones en representació de les universitats públiques de la Comunitat

– Una persona en compte de dos com a representants de les obres socials d’entitats bancàries amb domicili social a la Comunitat

– A més, s’afigen els següents: una persona de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat; una persona en representació de cada una de les organitzacions de les Nacions Unides vinculades amb la cooperació al desenvolupament humà sostenible, sostingut i equitatiu amb oficina a la Comunitat (amb veu però sense vot)

Al seu torn, el decret introduïx com a novetat un article en matèria de transparència que disposa que, anualment, s’elaborarà una memòria de gestió de l’exercici anterior per a traslladar-la al ple del Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament, perquè en prengueu coneixement i posterior publicació i difusió a través de mitjans telemàtics; memòria que, junt amb l’informe que serà emés per este òrgan col·legiat, es remetrà al ple del Consell que, al seu torn, ho enviarà a Les Corts perquè en prengueu coneixement.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

6 − dos =