25n
25N
25N

El Consell convoca ajudes de fins a 60.000 euros per a empreses i entitats que han participat en el programa europeu Horitzó 2020

“Volem impulsar la participació en els projectes de la UE”, ha assenyalat Andreu Iranzo

El Consell convoca ajudes de fins a 60.000 euros per a empreses i entitats que han participat en el programa europeu Horitzó 2020
21/04/2021 -

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic concedirà ajudes extra de com a màxim 60.000 euros, a aquelles empreses i entitats de la Comunitat Valenciana que desenvolupen projectes en el marc del programa europeu Horitzó 2020, en concret en les línies de lideratge industrial, innovació per a pimes i reptes socials.

Tal com publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les subvencions regulades en aquesta convocatòria es refereixen a la part no cofinançada dels projectes europeus aprovats i van destinades a fomentar la participació de les entitats i empreses.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia demà dijous 22 d’abril i finalitza el 21 de maig.

Així, podran finançar-se amb aquestes ajudes, sempre que estiguen directament relacionats amb l’objecte del projecte i siguen indispensables per a la seua execució, les despeses de personal, incloent-hi salaris, impostos i pagaments a la seguretat social. També es podran finançar les despeses en viatges, allotjaments i dietes i les despeses derivades de serveis tècnics i professionals, com ara despeses financeres, d’assessoria jurídica, notarials i registrals, pericials i d’administració, entre altres.

“Amb aquestes ajudes la Generalitat vol completar amb una subvenció la part d’un projecte europeu que li suposa un desemborsament a l’entitat que no és finançada per la UE. Els fons europeus constitueixen una oportunitat excepcional i ara, amb aquestes ajudes de la Generalitat, els avantatges de participar en una convocatòria europea s’amplien”, ha assenyalat el director general de Fons Europeus, Andreu Iranzo Navarro.

“Volem impulsar la participació en els projectes de la UE, i per això fem costat a aquelles entitats de la Comunitat Valenciana que han fet un esforç i s’han embarcat en un projecte del Programa Horitzó 2020”, ha assenyalat Andreu Iranzo.

L’import global màxim que es destinarà per a aquestes subvencions ascendeix a un milió d’euros provinents de fons propis de la Generalitat. Aquest import podrà ser incrementat a conseqüència d’una generació, ampliació o incorporació de crèdit que no requerirà d’una nova convocatòria. En llaures a aconseguir una major eficiència i eficàcia, la convocatòria és totalment electrònica, consolidant així l’administració sense papers.

Pròximament se celebrarà un Infoday organitzat per la Direcció General de Fons Europeus per a presentar i explicar la convocatòria a aquelles entitats que estiguen interessades a sol·licitar aquestes subvencions.

La data d’aquesta jornada informativa serà comunicada a través de la pàgina web de la http://hisenda.gva.es/es/web/fons-europeus. En qualsevol cas, si alguna entitat desitja ja inscriure’s en el Infoday pot manifestar el seu interés enviant un correu electrònic a pesubvdgfondos@gva.es

Gradació de les ajudes

La quantitat subvencionable es determinarà segons el grau de cofinançament europeu dels projectes, de manera que, a menor grau de finançament, major podrà ser aquesta ajuda de la Generalitat.

D’aqueixa manera, si l’entitat beneficiària té una taxa de cofinançament europeu major o igual al 20% i menor del 66%, podrà obtindre com a màxim una subvenció del 30% de la part no cofinançada, amb un límit de 60.000 euros per projecte.

Si l’entitat beneficiària participant en un projecte va obtindre una taxa de cofinançament europeu major o igual al 66% i menor al 80%, podrà obtindre com a màxim una subvenció del 20% de la part no cofinançada, amb un límit de 30.000 euros per projecte.

Finalment, si l’entitat beneficiària participant en un projecte va obtindre una taxa de cofinançament europeu major o igual al 80%, podrà obtindre com a màxim una subvenció del 10% de la part no cofinançada, amb un límit de 15.000 euros per projecte.

Aquestes subvencions es consideren compatibles amb altres subvencions o ajudes procedents d’altres administracions públiques o d’altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, que perseguisquen la mateixa finalitat sempre que el conjunt total no supere el cost de l’activitat que ha de desenvolupar l’entitat beneficiària.

Horitzó 2020

Horitzó 2020 és el Programa Marc Europeu per a la Investigació i Innovació per al període 2014-2020, i constitueix una eina clau en l’execució de la iniciativa ‘Unió per la Innovació’.

L’objectiu general del programa és el de construir en la Unió una economia sòlida i competitiva basada en un model de desenvolupament sostenible, en el coneixement i en la innovació, objectius que recolzen l’estratègia Europa 2020 i altres polítiques de la Unió, així com la realització i el funcionament de l’Espai Europeu d’Investigació.

Horitzó 2020 s’ha estructurat en tres pilars, Pilar 1 Ciència Excel·lent, Pilar 2 Lideratge Industrial i Pilar 3 Reptes socials. En el període 2014-2020 l’aplicació del Programa Horitzó 2020 en la Comunitat Valenciana ha suposat una contribució europea de més de 460 milions d’euros i ha comptat amb una participació d’un elevat nombre d’entitats tant públiques com privades de la Comunitat.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

deu + 19 =