25n
Orgull
Orgull

Directe Corts Valencianes

Les Corts Valencianes són, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, l’òrgan legislatiu de la Generalitat Valenciana. D’aquesta manera, i a través dels diputats i diputades, elegits mitjançant les eleccions autonòmiques, representen al poble valencià. En aquest sentit, Les Corts Valencianes es componen d’un número no inferior a 99 diputats que, per a obtenir un escó, cal que formen part d’una llista que supere la barrera electoral fixada en un 5%.

De les lleis que desenvolupa l’Estatut d’Autonomia, el reglament de Les Corts Valencianes s’encarrega de l’organització i el funcionament d’aquest òrgan. Així, i a pesar que ha sigut modificat en diverses ocasions, el de 2006 continua sent el reglament vigent en l’actualitat.

On estan Les Corts Valencianes

Les Corts Valencianes tenen la seu en el Palau de Benicarló, també conegut com a Palau dels Borja, que està situat en plaça de Sant Llorenç, 4 de la ciutat de València.

Composició de Les Corts Valencianes

Les Corts Valencianes estan compostes per diferents òrgans:

– Presidència: ocupa el càrrec la persona electa en representació de la cambra. En l’actualitat, el president de les Corts Valencianes és Enric Morera.

– Mesa: Format per un grup de diputats i diputades que elaboren i aproven els Estatuts de Govern i de Règim intern.

– Ple: Es diu així a la reunió de tots els diputats amb l’objectiu de tractar diferents assumptes que afecten la Comunitat Valenciana.

– Comissions: Preparen el treball parlamentari.

– Junta de Síndic: Són els encarregats de fixar l’ordre del dia de les sessions.

– Diputació Permanent: Són els encarregats de vetlar pels poders de la cambra en absència de Les Corts.

Funció de Les Corts Valencianes

Les funcions de Les Corts Valencianes es poden dividir en tres grans blocs: En primer lloc, tindria una funció legislativa, que consisteix en l’aprovació de les normes jurídiques. Així, quan la iniciativa part del Consell rep el nom de Projecte de llei, mentre que si part de qualsevol altre subjecte diferent del govern es diu Proposició de llei.

D’altra banda, tenen una funció de control i impuls. En aquest aspecte, Les Corts tenen una intervenció decisiva en la formació i el cessament del govern valencià. Així, aquest últim té l’obligació de respondre davant Les Corts Valencianes de la seua gestió política. En aquest sentit, alguns dels procediments més destacats dins d’aquest tipus de funció es trobaria la investidura del president de la Generalitat o la moció de censura i la qüestió de confiança, mesures extraordinàries que poden provocar el cessament del govern.

Finalment, també tenen una funció pressupostària, que suposa l’aprovació de totes les despeses i els ingressos de la Generalitat Valenciana. Aquesta activitat es manifesta, concretament, a través de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.